Global Collections Review van Atradius Collections toont nieuwe trend

31 Mei, 2011, 10:00 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, May 31, 2011 /PRNewswire/ --

- Keuze incassobureau sterker bepaald door succesratio dan door prijs

De laatste Global Collections Review, een onderzoek van toonaangevend creditmanagement- en incassospecialist Atradius Collections, laat een nieuwe trend zien als het gaat om het kiezen van een incassobureau. In tegenstelling tot vorig jaar besteden bedrijven nu meer aandacht aan de succesratio dan aan de prijs.

Deze trend is zichtbaar in veel grote Europese landen en toont aan dat Europese bedrijven anders zijn gaan denken over het inschakelen van externe bureaus voor het innen van openstaande vorderingen. De succesratio is gedefinieerd als de waarde van de geïnde vorderingen, uitgedrukt als percentage van de in totaal ontvangen schuld. Het percentage is exclusief insolventies en onttrekkingen. De onderlinge prestaties van incassobureaus zijn aan de hand van de succesratio eenvoudig te vergelijken.

Raymond van der Loos, Algemeen Directeur van Atradius Collections, licht toe: "Het succesvol innen van gelden en het veilig stellen van solvabiliteit is fundamenteel in onze business. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat bedrijven de keuze voor een incassobureau baseren op de kwaliteit - ofwel de prestaties en het vermogen om de vorderingen te innen - en niet op de prijs."

Hij vervolgt: "Hier bij Atradius Collections worden we vaak gevraagd naar onze succesratio. We zijn momenteel marktleider met een succesratio van ruim 55% voor nationale en internationale incasso's in heel Europa. De Global Collections Review heeft weer laten zien dat het vermogen van externe incassobureaus om resultaten te leveren de belangrijkste reden is waarom bedrijven een dergelijk bureau inschakelen."

Incasso vaker uitbesteed; Nederland aan kop

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat bedrijven in 2011 meer bereid zijn om hun incassoactiviteiten uit te besteden aan externe bureaus dan in de voorgaande jaren. Gedurende de crisis maakten veel ondernemers intern mensen vrij om de uitstaande vorderingen te innen. Nu de economie aantrekt en eigen personeel zich richt op nieuwe orders, wordt incasso weer steeds vaker beschouwd als een taak die je uitbesteedt aan een extern bureau. Deze trend is heel duidelijk zichtbaar in België, Italië, Nederland en Groot-Brittannië, waar de ondervraagde bedrijven een groei van meer dan 10% groei vaststelden. Dit kan rechtstreeks in verband worden gebracht met de hogere succesratio's van de incassobureaus en hun praktijkervaring.

  
           Inschakeling Inschakeling Trend Incasso Incasso Trend
            van een   van een      intern intern
     Land    DCA** 2011  DCA** 2010
                            2011  2010
  België        33%     23%     ^   35%   58%   v
  Denemarken      24%     26%     v   59%   79%   v
  Duitsland      32%     27%     ^   45%   63%   v
 
  Frankrijk      27%     32%     v   49%   54%   v
 
  Groot-Brittannië   43%     31%     ^   60%   66%   v
  Italië        31%     18%     ^   52%   69%   v
  Nederland      65%     54%     ^   31%   53%   v
  Spanje        20%     21%     v   86%   60%   ^
  Zweden        41%     47%     v   56%   54%   ^

Bron: Global Collections Review, vierde editie, mei 2011

** DCA = Debt Collections Agency (incassobureau)

Koploper in het inschakelen van externe incassobureaus is Nederland. Maar liefst 65% van de respondenten maakte van dergelijke diensten gebruik - een aanzienlijk hoger percentage dan in andere landen. Spanje blijft bijvoorbeeld steken op een lage 20%.

In Frankrijk kan een daling in het gebruik van incassobureaus worden toegeschreven aan de trend om schulden te verkopen. Dit gebeurt ook veel in Denemarken, waar een algemene daling van de openstaande vorderingen werd vastgesteld.

Als we per sector kijken, dan neigen bedrijven in de financiële dienstverlening vaker naar het inschakelen van een incassobureau. In andere branches, zoals de industrie, de groot- en detailhandel en distributie, en de dienstensector, geven ondernemers er de voorkeur aan om de incassoactiviteiten intern te houden.

Op Europees niveau liggen de standpunten ten aanzien van de keuze van een incassobureau opvallend dicht bij elkaar. Dit geeft aan dat de eisen, verwachtingen en hoge standaarden die aan bureaus worden gesteld constante factoren zijn, ongeacht het type, de grootte of de locatie van het bedrijf.

De enquête voor de Global Collections Review is gehouden onder bijna 2.000 bedrijven in negen Europese landen, waarbij gevraagd is naar de trends en praktijken op het gebied van commerciële incasso.

Over de Global Collections Review

Atradius Collections doet regelmatig onderzoek naar het incassogedrag in meerdere landen. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in de Global Collections Review. Dit onderzoek vindt twee keer per jaar plaats. De huidige Global Collections Review is de vierde editie sinds de start in 2009. De enquête is dit keer gehouden onder bijna 2.000 bedrijven in negen landen in

Europa, te weten: België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Italië en Spanje. Het volledige rapport is te downloaden van: http://www.atradiuscollections.com.

Over Atradius Collections

Atradius Collections, een businessunit van de Atradius Groep, biedt efficiënte, snelle en flexibele oplossingen voor het innen van binnenlandse en buitenlandse handelsvorderingen. Met meer dan 350 medewerkers in 20 kantoren en een uitgebreid wereldwijd netwerk van incassospecialisten en juristen werkt Atradius Collections voor meer dan 12.000 klanten, waarbij jaarlijks gemiddeld 100.000 zaken in behandeling worden genomen. Ruim 85 jaar ervaring in de wereldwijde creditmanagementsector heeft Atradius Collections de positie opgeleverd van wereldleider op het gebied van zakelijke incasso's. Kijk op http://www.atradiuscollections.com voor meer informatie.

BRON Atradius N.V.