Global Humanitarian Forum organiseert morgen live webpanel voor discussie over "climate justice"

02 Maa, 2009, 20:14 GMT Van Global Humanitarian Forum

NEW YORK, March 2 /PRNewswire/ --

- Kofi Annan, Mary Robinson en Desmond Tutu nemen deel aan debat en vragenronde op www.ghf-ge.org

Het Global Humanitarian Forum zendt een live paneldiscussie uit over "climate justice" (klimatologische rechtvaardigheid) dat in samenwerking met de universiteit van Pretoria wordt voorgezeten door het Global Humanitarian Forum.

"De kwetsbaarste landen zijn het minst in staat zichzelf te beschermen. Deze landen dragen ook nog eens het minste bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Zonder tussenkomst zullen deze landen het erg zwaar krijgen door de problemen die anderen veroorzaken", zegt Kofi Annan.

  
  Datum:        28 februari 2009
  Tijdstip:      14:00 - 15:30 GMT + 2
  Locatie:       Universiteit van Pretoria, Hatfield Campus,
             Pretoria en via het web: www.ghf-ge.org


  Panelleden:     Kofi Annan (via videoverbinding)
             Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu
             Mary Robinson
             Wangari Maathai (videoboodschap)
             Rajendra Pachauri (videoboodschap)

De discussie onderzoekt de ethische grondslagen van "Climate Justice" en de internationale media zullen sterk vertegenwoordigd zijn. Na het debat is er een vragenronde voor studenten, de faculteit, en het panel van deskundigen om de menselijke invloed op klimaatverandering aan de orde te stellen. Het debat wordt geleid door Nisha Pillai, nieuwslezer bij BBC World. Vervolgens wordt er een persconferentie met de media gehouden.

"Climate justice" wordt bewerkstelligd wanneer de vervuiler de verantwoording neemt voor de negatieve consequenties van zijn vervuiling, waarbij deze acties onderneemt om een eind te maken aan de vervuiling of deze tot een minimum te beperken en eventuele schade te compenseren. De vijftig minst ontwikkelde landen zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van de wereldwijde uitstoot. Omgekeerd zijn de Verenigde Staten, Europa, Japan, China, India en Rusland verantwoordelijk voor ruim driekwart van de uitstoot.

The Global Humanitarian Forum is een internationale organisatie welke in 2007 werd opgericht samen met de Zwitserse regering en onder leiding staat van Kofi Annan. Het forum is een onafhankelijke en onpartijdige internationale organisatie welke werkt aan een sterker wereldwijd draagvlak om zo de humanitaire uitdagingen te overwinnen. Vandaar de visie: "een wereld waarin de potentie van een wereldwijde gemeenschap ten volle wordt benut is in staat menselijk lijden te beëindigen." Ga voor meer informatie naar onze website: www.ghf-geneva.org.

BRON Global Humanitarian Forum