Global Payments kondigt winst eerste kwartaal aan

26 Sep, 2005, 09:00 BST Van Global Payments Inc.

ATLANTA, September 26 /PRNewswire/ -- Global Payments Inc. (NYSE: GPN) maakte vandaag zijn resultaten bekend van het eerste kwartaal dat eindigde op 31 augustus 2005. Tijdens het eerste kwartaal stegen de inkomsten met 17 procent tot USD 224,5 miljoen tegenover USD 192,6 miljoen het jaar ervoor. Zonder de herstructureringskosten in het huidige kwartaal, steeg de nettowinst met 29 procent tot USD 31,3 miljoen tegenover USD 24,2 miljoen in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, en de verwaterde winst per aandeel steeg 24 procent tot USD 0,77 tegenover USD 0,62 in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010221/ATW031LOGO )

Overeenkomstig GAAP omvatten de nettowinst van de huidige periode en de verwaterde winst per aandeel de herstructureringskosten (zie bijgevoegd reconciliatieoverzicht) van USD 0,9 miljoen (USD 0,6 miljoen, exclusief belastingen) die hoofdzakelijk betrekking hebben op de opzeggingsvergoedingen voor het personeel. De GAAP nettowinst en verwaterde winst per aandeel in het eerste kwartaal bedroegen respectievelijk USD 30,7 miljoen en USD 0,76. Deze kosten hebben betrekking op de geplande consolidatie van een operationeel centrum, wat werd aangekondigd tijdens boekjaar 2005. Het bedrijf verwacht in boekjaar 2006 nog bijkomende herstructureringskosten van ongeveer USD 2 miljoen voor de afwerking van dit plan.

Bemerkingen en verwachtingen

Chairman, President en CEO, Paul R. Garcia, bemerkt: "We zijn erg verheugd over onze onlangs aangekondigde Zuidoostaziatische joint venture met HSBC en we kijken ernaar uit om de toekomstige groeimogelijkheden van dit gebied zo goed mogelijk aan te grijpen. We zijn ook erg blij dat we ons nieuwe boekjaar kunnen beginnen met sterke financiële resultaten in het eerste kwartaal. Onze krachtige groei dit kwartaal werd aangedreven door onze Noord-Amerikaanse rechtstreekse handelaarkanalen, hoofdzakelijk door de herprijzingsinitiatieven in Canada, ISO-groei in de VS en een gunstige wisselkoers van de Canadese munt. Bovendien zijn we erg verheugd over de resultaten van ons kanaal waarmee consumenten geld overschrijven en over onze Centraal- en Oosteuropese activiteiten die voor een ononderbroken inkomstengroei zorgen. Op basis van onze resultaten verhogen we onze verwachtingen voor de jaarinkomsten van boekjaar 2006 van USD 855 miljoen naar USD 883 miljoen, of van 9% naar 13% groei tegenover USD 784 miljoen in boekjaar 2005. We verhogen ook onze verwachtingen voor boekjaar 2006 voor de jaarlijkse verwaterde winst per aandeel van USD 2,74 naar USD 2,86 voor een groei van 15% naar 20% tegenover USD 2,39 in boekjaar 2005, zonder de herstructureringen en andere posten (USD 2,33 in boekjaar 2005 op een GAAP-basis)."(1)

Teleconferentie

Global Payments zal een teleconferentie houden op 23 september 2005 om 10.30u ET om de financiële resultaten en de hoogtepunten van het bedrijf te bespreken. De teleconferentie is toegankelijk door te bellen naar +1-888-791-2132 (VS) of +1-517-623-4000 (internationaal) met het paswoord "GPN" voor beide nummers, of via de webcast op http://www.globalpaymentsinc.com. Een herhaling van de conferentie zal tot 7 oktober 2005 beschikbaar zijn op de website van Global Payments.

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) is een toonaangevende leveranciers van diensten voor de verwerking van elektronisch betalingsverkeer voor consumenten, handelaars, onafhankelijke verkooporganisaties (ISO's), financiële instellingen, overheidsinstellingen en multinationale ondernemingen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en Europa. Global Payments biedt een uitgebreide reeks verwerkingsoplossingen voor krediet- en debetkaarten, business-to-business aankoopkaarten, geschenkkaarten, elektronische rekeningconversie en rekeningwaarborg, rekeningverificatie en -recuperatie waaronder elektronische controle, en ook terminalbeheer. Het bedrijf biedt nu ook consumenten diensten aan voor het overschrijven van geld van de VS en Europa naar bestemmingen in Latijns-Amerika, Marokko en de Filippijnen. Voor meer informatie over het bedrijf en zijn diensten, surf naar http://www.globalpaymentsinc.com

(1) De verwaterde winst per aandeel van USD 2,33 in boekjaar 2005 op een GAAP-basis geeft de herstructurering en andere posten van USD 2,4 miljoen weer, exclusief belastingen, of USD 0,06 verwaterde winst per aandeel.

Deze mededeling en de bemerkingen die door het management van Global Payments gemaakt worden tijdens de teleconferentie kunnen eventuele toekomstgerichte verklaringen bevatten zoals beschreven in de "safe-harbour" bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Wet hervorming geschillen inzake effectenverkeer van 1995). Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten risico's en onzekerheden, onder meer inzake marktbehoeften, aanvaarding op de markt en door de consumenten, de gevolgen van economische omstandigheden, concurrentie, prijszetting, ontwikkelingsmoeilijkheden, vreemde valutarisico's, kapitaaluitgaven, voortdurende certificering door kredietkaartenorganisaties, de mogelijkheid om bedrijfsovernames te implementeren en te integreren, en andere risico's die in de SEC-rapporten van het bedrijf gedetailleerd worden beschreven, inclusief het meest recente Form 10-Q of Form 10-K, zoals van toepassing. Het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om deze verklaringen te herzien met het oog op toekomstige omstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen.

  
  NIET-GEAUDITE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENSTAAT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
  
  (in duizenden, behalve de bedragen per aandeel)
  (Alle bedragen in US ($) Dollars)   
                    Drie maanden eindigend op 31 augustus
                        2005       2004
  
  Inkomsten                 $224.456     $192.591
  
  Bedrijfskosten:
     Aansluitingskosten           93.183      80.440
     Verkoop, algemeen en administratie   79.876      70.537
     Herstructurering             873         -
                        173.932      150.977
  
  Bedrijfswinst                50.524      41.614
  
  Andere inkomsten (uitgaven):
     Intrest en andere inkomsten        914        319
     Intrest en andere uitgaven       (1.520)      (1.642)
                         (606)      (1.323)
  
  Inkomsten vóór inkomstenbelastingen en    
   minderheidsbelangen            49.918      40.291
  Provisie vóór inkomstenbelastingen     (17.022)     (14.232)
  Minderheidsbelangen, exclusief belastingen (2.158)      (1.861)
       Nettowinst            $30.738      $24.198
  
  Winst per aandeel:
       Basis               $0,79       $0,63
       Verwaterd             $0,76       $0,62
  
  Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen:
       Basis               39.012      38.162
       Verwaterd             40.507      39.220

  
  
  
  GECONSOLIDEERDE VERKORTE BALANS
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
  
  (in duizenden)
  
                       31 augustus     31 mei
                         2005       2005
                      (niet-geaudit)
  Activa
  Contanten en equivalenten          $35.454      $48.979
  Debiteuren, netto              66.986      54.932
  Te innen vorderingen, netto          1.115        937
  Activa vereffeningen             48.555      63.435
  Overige activa                19.183      21.707
      Huidige activa           171.293      189.990
  
  Onroerende goederen en uitrusting, netto  109.048      104.173
  Goodwill                  377.683      372.744
  Immateriële goederen, netto         172.855      175.006
  Overige activa                10.766      11.592
          Totaal activa       $841.645     $853.505
  
  Passiva & zuiver vermogen
  Kredietlijn                   $-      $50.000
  Kredietlijn met betrokken partij        933       8.606
  Verplichtingen vereffeningen         27.980      27.394
  Betaalbaar aan begunstigden 
   geldoverschrijving              4.128       5.694
  Creditrekeningen en overige passiva     91.365      88.067
  Te betalen wissels               759       1.347
  Verplichtingen onder kapitaalleningen-  
   huidige deel                 1.620       1.695
      Huidige passiva           126.785      182.803
  
  Verplichtingen onder kapitaalleningen      397        746
  Overige passiva               79.463      75.266
      Totaal passiva           206.645      258.815
  
  Minderheidsbelang in aandeel van 
   dochtermaatschappijen            15.680      16.340
  Zuiver vermogen               619.320      578.350
          Totaal passiva & 
           zuiver vermogen      $841.645     $853.505

  

  
  NIET-GEAUDITE GECONSOLIDEERDE VERKORTE CASHFLOWSTAAT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
  
  (in duizenden)
  
                    Drie maanden eindigend op 31 augustus
                        2005       2004
  Cashflow van bedrijfsactiviteiten:
    Nettowinst                 $30.738      $24.198
    Non-cash items
     Afschrijvingen              10.396      10.668
     Minderheidsbelangen in winst        2.158       1.881
     Overige, netto               3.846       1.925
    Wijzigingen in bedrijfskapitaal die 
    (gebruikte) contanten opleverden
     Vereffeningen               14.419      (11.780)
     Overige, netto              (7.498)      3.512
       Netto contanten door 
       bedrijfsactiviteiten         54.059      30.404
  
  Cashflows uit beleggingsactiviteiten:
    Kapitaaluitgaven               (5.206)      (8.801)
    Bedrijfsacquisities              (480)      (7.830)
       Netto contanten gebruikt in 
       beleggingsactiviteiten        (5.686)     (16.631)
  
  Cashflows van financieringsactiviteiten:
    Netto terugbetalingen op kredietlijn    (50.000)     (12.000)
    Netto terugbetalingen op kredietlijn 
    beperkt tot financiering van 
     handelaars                 (7.673)      (9.850)
    Aflossingsbetalingen onder kapitaal- 
    leningen en andere wissels         (1.012)      (6.081)
    Netto aandelen uitgegeven aan werknemers   
    onder aandelenoptieplannen en 
     dividenden                 (1.016)      4.044
    Schenkingen aan minderheids-     
    belangen                  (2.818)      (2.785)
     Netto contanten gebruikt in financierings- 
      activiteiten              (62.519)     (26.672)
    
  Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op 
   contanten                     621       1.746
  
  Vermindering van contanten en 
   equivalenten                 (13.525)     (11.153)
  Contanten en equivalenten, 
   begin van de periode              48.979      34.472
  Contanten en equivalenten, 
   einde van de periode             $35.454      $23.319
  
  


  NIET-GEAUDITE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENSTAAT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
  
  (in duizenden, behalve de bedragen per aandeel)
  
  Drie maanden eindigend 31 augustus     2005         2004
                 Genorma-  Herstructu-
                 liseerd  rering(i)   GAAP    GAAP
  
  
  Inkomsten           $224.456    $-   $224.456  $192.591
  
  Bedrijfskosten:
    Aansluitingskosten      93.183     -    93.183   80.440
    Verkoop, algemeen en 
     administratie       79.876     -    79.876   70.537
    Herstructurering         -    873     873     -
                  173.059    873   173.932  150.977
  
  Bedrijfswinst          51.397   (873)   50.524   41.614
  
  Andere inkomsten (uitgaven):
    Intrest en andere inkomsten   914     -     914    319
    Intrest en andere uitgaven  (1.520)    -    (1.520)  (1.642)
                   (606)    -     (606)  (1.323)
  
  Inkomsten vóór 
   inkomstenbelastingen      50.791   (873)   49.918   40.291
  Provisie vóór 
   inkomstenbelastingen     (17.320)   298   (17.022)  (14.232)
  Minderheidsbelangen, 
   exclusief belastingen     (2.158)    -    (2.158)  (1.861)
  Nettowinst           $31.313   $(575)   $30.738  $24.198
  
   Basisaandelen         39.012     -    39.012   38.162
   Basiswinst per aandeel     $0,80  $(0,01)    $0,79   $0,63
  
   Verwaterde aandelen      40.507     -    40.507   39.220
   Verwaterde winst per 
   aandeel            $0,77  $(0,01)    $0,76   $0,62
  

  (i) Hoofdzakelijk in verband met opzeggingen ten gevolge van overtollige 
    activiteiten voor geplande bedrijfssluitingen, evenals het 
    betreffende voordeel op inkomstenbelastingen.

Website: http://www.globalpaymentsinc.com

BRON Global Payments Inc.