Global Payments maakt winstcijfers derde kwartaal bekend

28 Maa, 2008, 00:08 GMT Van Global Payments Inc.

ATLANTA, March 28 /PRNewswire/ --

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) maakte vandaag de resultaten van het derde kwartaal bekend dat op 29 februari 2008 werd afgesloten. In het derde kwartaal groeide de omzet met 19 procent tot US$ 310,6 miljoen tegenover US$ 260,4 miljoen in het jaar daarvoor. Zonder rekening te houden met de positieve invloed van een eenmalig geldloos bedrijfsbelastingonderdeel (inbegrepen in de verkoop-, algemene en administratieve kosten), groeide de verwaterde winst per aandeel met 5 procent tot US$ 0,44 tegenover US$ 0,42 in het jaar daarvoor.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010221/ATW031LOGO)

Voor de periode van negen maanden die op 29 februari 2008 werd afgesloten, groeide de omzet met 19 procent tot US$ 930,4 miljoen tegenover US$ 781,4 miljoen in dezelfde periode in het jaar daarvoor. Zonder rekening te houden met de invloed van de herstructureringskosten en het hierboven beschreven bedrijfsbelastingonderdeel van de huidige periode, groeide de verwaterde winst per aandeel met 9 procent tot US$ 1,46 tegenover US$ 1,34 in dezelfde periode in het jaar daarvoor.

In overeenstemming met GAAP omvatten de periodes van het huidige kwartaal en de periodes vanaf het vorige jaareinde herstructureringskosten en het hierboven beschreven bedrijfsbelastingonderdeel (zie bijgevoegd afsluitingsplan). Deze onderdelen worden weerspiegeld in de bedragen van onze GAAP verwaterde winst per aandeel. Voor de drie en negen maanden die op 29 februari 2008 werden afgesloten, waren de GAAP verwaterde winsten per aandeel respectievelijk US$ 0,50 en US$ 1,51 tegenover respectievelijk US$ 0,42 en US$ 1,34 in dezelfde periodes in het jaar daarvoor.

Opmerkingen en verwachtingen

Paul R. Garcia, president en CEO, verklaarde: "We behaalden behoorlijke financiële resultaten voor het derde kwartaal van het belastingjaar, vooral dankzij onze afdeling financieringsdiensten. Ons nationaal ISO-kanaal blijft door gestructureerde uitbreiding een positieve invloed hebben op onze financiële resultaten. Onze groei blijft ook voordeel halen uit de positieve wisselkoersen in zowel Canada als Tsjechië. Ik ben ook enorm tevreden over de sterke inkomstengroei van onze joint venture met HSBC in Azië-Pacific."

"Op basis van deze resultaten en trends herzien we onze omzetverwachting over het belastingjaar 2008 van US$ 1.250 miljoen naar US$ 1.260 miljoen. Deze omzetverwachting weerspiegelt een verwachte groei van 18 procent naar 19 procent tegenover US$ 1.061,5 miljoen in belastingjaar 2007. Bovendien herzien we onze verwachting voor de verwaterde winst per aandeel over belastingjaar 2008 van US$ 1,95 naar US$ 1,97 of een groei van 10 procent naar 11 procent versus US$1,77 in belastingjaar 2007.(1) Dit omvat ook de invloed van uitgaven voor aandelenopties ten gevolge van onze aanvaarding van FAS 123R op 1 juni 2006. Onze verwachtingen houden geen rekening met de impact van toekomstige belangrijke aankopen en deze winsten per aandeel houden ook geen rekening met de impact van het hierboven beschreven bedrijfsbelastingonderdeel bovenop de herstructurerings- en andere kosten," zei Garcia.

Audioconferentie

Global Payments houdt vandaag, 27 maart 2008 om 17u00 ET een audioconferentie om de financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten te bespreken. U kunt de audioconferentie bijwonen door te bellen naar +1-888-599-4884 (VS en Canada) of +1-913-312-0961 (buiten de VS en Canada) en voor beide nummers paswoord "GPN" te gebruiken, of via een webcast op www.globalpaymentsinc.com. Een herhaling van de conferentie is tot 10 april 2008 beschikbaar op de website van Global Payments.

(1) De verwaterde winst per aandeel over belastingjaar 2007 was US$ 1,75 op GAAP-basis, inclusief herstructurerings- en andere kosten gelijk aan US$ 0,02 in verwaterde winst per aandeel.

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) is een toonaangevende aanbieder van elektronische transactieverwerkingsdiensten voor consumenten, handelaars, onafhankelijke verkooporganisaties (ISO's), financiële instellingen, overheidsinstellingen en multinationale bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Global Payments biedt een uitgebreide reeks verwerkingsoplossingen voor creditcards en betaalkaarten, business-to-business betaalkaarten, geschenkkaarten, elektronische conversie en garantie van cheques, verificatie en herstel van cheques, inclusief elektronische chequediensten en terminalbeheer. Het bedrijf levert ook consumentendiensten zoals geldtransacties van de VS en Europa naar bestemmingen in Latijns-Amerika, Marokko en de Filippijnen. Bezoek voor meer informatie over het bedrijf en haar diensten www.globalpaymentsinc.com.

Deze aankondiging en opmerkingen van het bestuur van Global Payment tijdens de audioconferentie kunnen op de toekomst gerichte verklaringen bevatten conform de bepalingen van de "safe-harbor" van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Verklaringen die geen historisch feit zijn, waaronder ramingen over omzet en winst en verwachtingen van het bestuur over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen en hebben betrekking op belangrijke risico's en onzekerheden. Een aantal belangrijke factoren waardoor werkelijke gebeurtenissen of resultaten aanzienlijk anders kunnen zijn dan verwacht in op de toekomst gerichte verklaringen zijn: doorlopende certificatie door creditcardorganisaties, risico's van vreemde valuta, concurrentie en prijzen, vraag naar producten, aanvaarding door markt en consument, ontwikkelings-problemen, het effect van economische omstandigheden en het koopgedrag van de klant, veiligheidsschending of systeemstoringen, kapitaalkosten, veranderde immigratiepatronen, aanpassingen van staats-, federale of buitenlandse wetten en voorschriften die een invloed hebben op de industrie voor elektronische transacties, verhogingen van tarieven van creditcardorganisaties, elektriciteits- en systeemstoringen, de mogelijkheid om aankopen af te ronden en te integreren en andere risico's die beschreven staan in de SEC-dossiers van het bedrijf, inclusief het meest recent ingediende formulier 10-Q of formulier 10-K, naar gelang van toepassing is. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te herzien om toekomstige omstandigheden of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te weerspiegelen.

  
  Contactpersoon: Jane M. Elliott
          Tel. +1-770-829-8234
          Fax +1-770-829-8267
          investor.relations@globalpay.com


  (Alle bedragen in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven)

  NIET GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENVERKLARINGEN
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen, behalve gegevens per aandeel)
  
                         Drie maanden eindigend op
                            29/28 februari
                          2008       2007
  
  Omzet                    $ 310.641     $ 260.418
  
  Bedrijfskosten:
     Kosten diensten              117.661      103.555
     Verkoop, algemeen en administratief    133.069      105.670
                          250.730      209.225
  
  Bedrijfsinkomen                 59.911      51.193
  
  Andere inkomsten (kosten):
     Rente en andere inkomsten          4.767       4.728
     Rente en andere kosten           (2.198)      (2.399)
                           2.569       2.329
  
  
  Inkomsten voor inkomstenbelasting en    
   minderheidsbelangen              62.480      53.522
  Reserve voor inkomstenbelasting        (19.265)     (17.148)
  Minderheidsbelangen, nettobelasting       (3.160)      (2.078)
       Netto inkomsten           $ 40.055     $ 34.296
  
  Winst per aandeel:
       Basis                 $ 0,51      $ 0,43
       Verwaterd               $ 0,50      $ 0,42
  
  Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen:
       Basis                 79.219      80.421
       Verwaterd               80.650      81.972


  
  NIET GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENVERKLARINGEN
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen, behalve gegevens per aandeel)
  
                         Negen maanden eindigend op
                            28/29 februari
                          2008       2007
  
  Omzet                    $ 930.397     $ 781.423
  
  Bedrijfskosten:
     Kosten diensten              350.483      307.511
     Verkoop, algemeen en administratief    394.023      306.889
     Herstructurering              1.317         -
                          745.823      614.400
  
  Bedrijfsinkomen                184.574      167.023
  
  Andere inkomsten (kosten):
     Rente en andere inkomsten         14.643      12.052
     Rente en andere kosten           (5.339)      (6.298)
                           9.304       5.754
  
  Inkomsten voor inkomstenbelasting en    
   minderheidsbelangen              193.878      172.777
  Reserve voor inkomstenbelasting        (64.071)     (55.749)
  Minderheidsbelangen, netto belasting      (7.864)      (7.221)
       Netto inkomsten          $ 121.943     $ 109.807
  
  Winst per aandeel:
       Basis                 $ 1,53      $ 1,37
       Verwaterd               $ 1,51      $ 1,34
  
  Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen:
       Basis                 79.584      80.098
       Verwaterd               81.023      81.756
  
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT BALANSEN
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen)
  
                        29 februari     31 mei
                          2008       2007
                        (Niet gecontroleerd)
  Activa
  Effecten en liquid middelen         $ 388.467     $ 308.872
  Debiteuren, netto                83.209      76.168
  Terugvorderingen, netto             2.296       2.187
  Vereffening verwerking activa          15.647      32.853
  Andere huidige activa              39.153      24.349
      Huidige activa             528.772      444.429
  
  Eigendom en apparatuur, netto         134.695      118.495
  Goodwill                    472.543      451.244
  Andere onstoffelijke goederen, netto      176.555      175.620
  Andere activa                  13.204      10.841
          Totaal activa       $ 1.325.769    $ 1.200.629
  
  Passiva en vermogen aandeelhouders
  Kredietlimieten                $ 1.126       $-
  Vereffening verwerking obligaties        33.643      20.617
  Te betalen aan begunstigden transacties     7.594       6.589
  Crediteuren en andere overlopende  
   passiva                    126.695      115.671
      Huidige passiva            169.058      142.877
  
  Andere langlopende passiva           82.431      85.043
      Totaal passiva             251.489      227.920
  
  Minderheidsbelangen in aandelen van    
   dochterondernemingen              16.129      14.933
  Vermogen aandeelhouders           1.058.151      957.776
          Totaal passiva en 
           vermogen aandeelhouders  $ 1.325.769    $ 1.200.629


  
  NIET GECONTROLEERD GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROOM
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen)
  
                         Negen maanden eindigend op
                             28/29 februari
                           2008       2007
  
  Kasstromen van bedrijfsactiviteiten:
    Niet-liquide posten            $ 121.943     $ 109.807
    Posten in natura
     Depreciatie en amortisatie        32.220      30.344
     Minderheidsbelangen in inkomsten      7.794       7.664
     Andere, netto               22.217      18.586
    Veranderingen aan bedrijfskapitaal die 
    cash leverden (gebruikten)
     Vereffening verwerking activa  
      en obligaties, netto           26.297      21.608
     Andere, netto              (26.561)     (24.081)
       Netto cash geleverd door    
       bedrijfsactiviteiten         183.910      163.928
  
  Kasstromen uit investeringsactiviteiten:
    Kapitaaluitgaven              (31.926)     (23.234)
    Aankopen van bedrijfs- en ontstoffelijke   
    goederen                  (12.051)     (80.230)
       Netto cash gebruikt in investerings- 
       activiteiten             (43.977)     (103.464)
  
  Kasstromen uit financieringsactiviteiten:
    Netto leningen op kredietlimieten       1.126        -
    Betalingen hoofdsommen onder beleggingskrediet -        (746)
    Terugkopen van gewone aandelen       (87.020)       -
    Netto ontvangsten ter compensatie van plannen  
    en winstaandelen op basis van aandelen   17.829      17.263
    Distributie aan minderheids-     
    belangen, netto               (7.085)      (6.751)
       Netto cash (gebruikt in) geleverd 
       door financieringsactiviteiten    (75.150)      9.766
  
  Effect van wisselkoersen op cash        14.812       3.354
  
  Toename in effecten en liquide middelen     79.595      73.584
  Effecten en liquide middelen, start 
   van periode                  308.872      218.475
  Effecten en liquid middelen, einde periode  $ 388.467     $ 292.059
  
  NIET GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENVERKLARINGEN
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  Afsluiting dient geen rekening te houden met een
   bedrijfsbelastingonderdeel uit normale resultaten
  
  (In duizendtallen, behalve gegevens per aandeel)
  
  Drie maanden eindigend op 28/29 februari  2008          2007
                       Bedrijfs-
                       belasting 
                Genormaliseerd Onderdeel(1)  GAAP   GAAP
  
  
  Omzet             $ 310.641   $-    $ 310.641 $ 260.418
  
  Bedrijfskosten:
    Prijs van dienst       117.661   -     117.661  103.555
    Verkoop, algemeen
    en admin.          140.117  (7.048)   133.069  105.670
                  257.778  (7.048)   250.730  209.225
  
  Bedrijfsinkomen         52.863  7.048    59.911  51.193
  
  Andere inkomsten/(kosten):
    Rente en andere inkomsten   4.767    -      4.767   4.728
    Rente en andere kosten    (2.198)   -     (2.198)  (2.399)
                   2.569    -      2.569   2.329
  
  Inkomen voor
   inkomstenbelasting       55.432   7.048    62.480  53.522
  Reserve voor
   inkomstenbelasting      (16.936)  (2.329)   (19.265) (17.148)
  Minderheidsbelangen,
   netto belasting        (3.160)   -     (3.160)  (2.078)
   Netto inkomen        $ 35.336  $ 4.719   $ 40.055 $ 34.296
  
   Verwaterde aandelen      80.650    -     80.650  81.972
   Verwaterde winst per aandeel  $ 0,44   $0,06    $ 0,50  $ 0,42
  
  (1) Betreft de positieve impact van een eenmalig geldloos
    bedrijfsbelastingonderdeel, inbegrepen in de verkoop-, algemene en
    administratieve kosten. Bedrijfsbelastingen zijn belastingen die niet
    verwant zijn aan inkomstenbelasting, zoals omzetbelasting en
    vermogensbelasting. Tijdens de drie maanden eindigend op 29 februari
    2008 stelden we vast dat een latente verplichting aangaande een
    bedrijfsbelastingonderdeel niet langer aannemelijk bleek. Dus hebben
    we de verwante verplichting vrijgegeven. Dit weerspiegelt ook het
    verwante inkomstenbelastingvoordeel aan het effectief 
    belastingpercentage, gedefinieerd als de bepaling voor 
    inkomstenbelasting gedeeld door het inkomen voor inkomstenbelasting
    en minderheidsbelangen.

  
  NIET GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE INKOMSTENVERKLARINGEN
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  Afsluiting dient geen rekening te houden met een herstructureringskosten
   en een bedrijfsbelastingonderdeel uit normale resultaten

  (In duizendtallen, behalve gegevens per aandeel)
  
                      
   Negen maanden eindigend op 28/29 februari  2008        2007
                         Bedrijfs-
                  Herstructu- belasting
            Genormalis. rering(1) Onderdeel(2) GAAP  GAAP
  
  Omzet        $ 930.397   $-     $-  $ 930.397 $ 781.423
  
  Bedrijfskosten:
    Prijs van dienst  350.483    -      -   350.483  307.511
    Verkoop, algemeen    
    en administratief 401.071    -    (7.048)  394.023  306.889
    Herstructurering    -    1.317     -    1.317    -
             751.554   1.317   (7.048)  745.823  614.400
  
  Bedrijfsinkomen    178.843  (1.317)   7.048  184.574  167.023
  
  Andere inkomsten/
   (kosten):
    Rente en andere 
    inkomsten     14.643    -      -    14.643  12.052
    Rente en andere    
    kosten       (5.339)   -      -    (5.339)  (6.298)
              9.304    -      -    9.304   5.754
  
  Inkomen voor
   inkomstenbel.    188.147  (1.317)   7.048  193.878  172.777
  Reserve voor
   inkomstenbel.    (62.191)   449   (2.329)  (64.071) (55.749)
  Minderheidsbelangen, 
   netto van belastingen (7.864)   -      -    (7.864)  (7.221)
  Netto inkomen    $ 118.092  $ (868)  $ 4.719 $ 121.943 $ 109.807
  
  Verwaterde aandelen  81.023    -      -    81.023  81.756
  Verwaterde winst 
   per aandeel      $1,46  $ (0,01)   $ 0,06   $ 1,51  $ 1,34
  
  (1) Herstructureringskosten bestaan uit afscheidspremies van werknemers
    in verband met de sluiting van een filiaal. Dit weerspiegelt ook het
    verwant inkomstenbelastingvoordeel aan het effectief
    belastingpercentage, gedefinieerd als de bepaling voor 
    inkomstenbelasting gedeeld door het inkomen voor inkomstenbelasting
    en minderheidsbelangen.
  
  (2) Betreft de positieve impact van een eenmalig geldloos
    bedrijfsbelastingonderdeel, inbegrepen in de verkoop-, algemene en
    administratieve kosten. Bedrijfsbelastingen zijn belastingen die 
    niet verwant zijn aan inkomstenbelasting, zoals omzetbelasting en
    vermogensbelasting. Tijdens de drie maanden eindigend op 
    29 februari 2008 stelden we vast dat een latente verplichting 
    aangaande een bedrijfsbelastingonderdeel niet langer aannemelijk
    bleek. Dus hebben we de verwante verplichting vrijgegeven. Dit 
    weerspiegelt ook het verwante inkomstenbelastingvoordeel aan het
    effectief belastingpercentage, gedefinieerd als de bepaling voor
    inkomstenbelasting gedeeld door het inkomen voor inkomstenbelasting
    en minderheidsbelangen.
  
  AFDELINGSINFORMATIE
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen)
  
                         Drie maanden eindigend op
                             28/29 februari
                           2008       2007
  
   Omzet
   Binnenland rechtstreeks           $ 171.372    $ 135.896
   Canada                     61.256      54.630
   Azië-Pacific                  18.977      14.737
   Midden- en Oost-Europa             14.455      12.244
   Binnenland onrechtstreeks en andere      10.666      11.564
    Financieringsdiensten            276.726     229.071
  
   Binnenland                   28.007      26.903
   Europa                     5.908      4.444
    Geldtransacties               33.915      31.347
     Totaal omzet              $ 310.641    $ 260.418
  
   Bedrijfsinkomen
   Financieringsdiensten(1)           $ 72.118     $ 62.033
   Geldtransacties                 1.156      2.249
   Beheer                    (13.363)     (13.089)
    Bedrijfsinkomen              $ 59.911     $ 51.193
  
  (1) Dit omvat de positieve impact van een eenmalig geldloos
    bedrijfsbelastingonderdeel in natura van $ 7,0 miljoen in de drie
    maanden eindigend op 29 februari 2008.


  
  AFDELINGSINFORMATIE
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizendtallen)
  
                          Negen maanden eindigend op
                             28/29 februari
                           2008       2007
  
   Omzet
   Binnenland rechtstreeks           $ 504.709    $ 403.860
   Canada                    193.705     170.314
   Azië-Pacific                  53.467      35.072
   Midden- en Oost-Europa             42.365      38.767
   Binnenland onrechtstreeks en andere      32.894      35.178
    Financieringsdiensten            827.140     683.191
  
   Binnenland                   86.003      86.093
   Europa                     17.254      12.139
    Geldtransacties               103.257      98.232
     Totaal omzet              $ 930.397    $ 781.423
  
   Bedrijfsinkomen
   Financieringsdiensten(1)          $ 219.316    $ 196.275
   Geldtransacties                 6.117      10.995
   Beheer                    (39.542)     (40.247)
   Herstructurering                (1.317)       -
    Bedrijfsinkomen              $ 184.574    $ 167.023
  
  (1) Dit omvat de positieve impact van een eenmalig geldloos
    bedrijfsbelastingonderdeel in natura van US$7,0 miljoen in de negen
    maanden eindigend op 29 februari 2008.

Website: http://www.globalpaymentsinc.com

BRON Global Payments Inc.