Global Payments publiceert de winst over het eerste kwartaal

28 Sep, 2007, 23:42 BST Van Global Payments Inc.

ATLANTA, September 28 /PRNewswire/ --

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) heeft vandaag het resultaten over het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 augustus 2007, bekendgemaakt. In het eerste kwartaal groeiden de opbrengsten met 19 procent tot 311,0 miljoen US$, vergeleken met 260,3 miljoen US$ in het vorige jaar. Zonder rekening te houden met herstructureringskosten in die periode is de verwaterde winst per aandeel gestegen met 6 procent tot 0,54 US$, in vergelijking met 0,51 US$ in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010221/ATW031LOGO )

Conform de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) omvatten de cijfers voor het afgelopen kwartaal en het lopende jaar en voor dezelfde periode vorig jaar bepaalde herstructureringskosten (zie de bijgevoegde aansluitingsberekening) die hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan de consolidatie van de operationele centra aangekondigd respectievelijk in maart 2007. Voor het kwartaal dat eindigde op 31 augustus 2007 bedraagt de verwaterde winst per aandeel conform GAAP 0,53 US$, in vergelijking met 0,51 US$ in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Gedurende het huidige kwartaal heeft Global Payments 1,8 miljoen aandelen ter waarde van 67,9 miljoen US$ op de open markt teruggekocht met een gemiddelde prijs van 37,27 US$ per aandeel, inclusief commissiegeld. Vanaf 31 augustus 2007 had de onderneming 32,1 miljoen overschot betreffende zijn huidige terugkoop autorisatie.

Commentaar en vooruitzichten

Voorzitter, president en CEO Paul R. Garcia verklaarde: "Wij zijn verheugd over de resultaten van het eerste kwartaal 2008, die kunnen worden toegeschreven aan de groei in ons segment van merchants (handelaars) diensten. De omzetgroei is hoofdzakelijk te danken aan voortdurende organische expansie in het ISO-kanaal (Independent Sales Organizations) in de VS en de gunstige gevolgen van de joint venture met HSBC voor Azië Pacific die wij in juli 2006 hebben opgericht. Daarnaast ondervond ons Canadese tak van diensten aan merchants de positieve invloed van de wisselkoers voor de Canadese dollar. Tot slot, voldeed ons segment van geldoverdracht aan de verwachtingen voor het kwartaal en gingen onze bedrijfsonkosten vergeleken met vorig jaar naar beneden vanwege lagere equity compensatiekosten."

Commentaar en vooruitzichten

"Op basis van deze resultaten en trends ligt onze prognose voor de omzet van het fiscale jaar 2008 tussen 1,195 miljoen US$ en de 1,247 miljoen US$. Deze omzetprognose omvat een verwachte groei van 13 tot 17 procent ten opzichte van de 1.061,5 miljoen voor het fiscale jaar 2007. Onze prognose voor de verwaterde winst per aandeel voor het fiscale jaar 2008 ligt tussen de 1,87 US$ en de 1,96 US$, of een stijging met 6 tot 11 procent in vergelijking met de 1,77 US$ over het fiscale jaar 2007. (1) Inclusief de gevolgen van kosten voor aandelenopties omdat wij per 1 juni 2006 FAS 123R hebben aangenomen. Onze prognose houdt geen rekening met de gevolgen van toekomstige significante overnames en deze prognose voor de winst per aandeel houdt evenmin rekening met de gevolgen van mogelijke herstructureringskosten en andere kosten", aldus Garcia.

Telefonische conferentie

Global Payments houdt vandaag, 27 september 2007, om 17.00u ET (V.S.) een telefonische conferentie om het financiële resultaat en belangrijke zaken over het bedrijf te bespreken. U krijgt toegang tot de telefonische vergadering via het nummer +1-877-546-1566 (V.S.) of +1-312-470-7270 (van buiten de V.S.) met gebruikmaking van het wachtwoord "GPN" voor beide nummers, of via webcast op www.globalpaymentsinc.com. De telefonische conferentie wordt tot 11 oktober 2007 herhaald op de website van Global Payments.

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) is een toonaangevend bedrijf van diensten voor elektronische transactieverwerking voor consumenten, handelaren, Independent Sales Organizations (ISO's - onafhankelijke verkooporganisaties), financiële instellingen, overheidsinstellingen en multinationals in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Europa en Azië Pacific. Het aanbod van Global Payments omvat uiteenlopende oplossingen voor verwerking van creditcards en betaalkaarten, B2B-aankoopkaarten, geschenkenkaarten, elektronisch chequeconversie en garantie op cheques, verificatie en recupereren, inclusief diensten voor elektronische cheques, en terminalbeheer. Het bedrijf biedt consumenten ook diensten voor geldoverdracht vanuit de VS en Europa naar Latijns-Amerika, Marokko en de Filippijnen. Nadere informatie over het bedrijf vindt u op www.globalpaymentsinc.com.

  
  (1) De verwaterde winst per aandeel voor het fiscale jaar 2007
    bedroeg op GAAP-basis 1,75 US$, inclusief herstructurering- en
    andere vergelijkbare kosten voor 0,02 US$ in de verwaterde
    winst per aandeel.

De verklaringen en commentaar van het management van Global Payments tijdens de telefonische vergadering omvatten bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen binnen de betekenis van de "safe-harbor-bepalingen" in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Belangrijke factoren, die tot gevolg kunnen hebben dat werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van degenen die vermeld staan in de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder meer: blijvende verificatie door creditcardbedrijven, vreemde valutarisico's, concurrentie, prijsbepaling, vraag naar producten, acceptatie door markt en klanten, problemen bij de ontwikkeling, gevolgen van het economische klimaat en de uitgaven van consumenten, inbreuk op de beveiliging of defecte systemen, kapitaalkosten, wijzigingen in de federale wetgeving van de VS, de wetgeving van Amerikaanse staten of andere landen die van invloed zijn op de sector van elektronische geldoverdracht door consumenten, stijging van de commissies van creditcardbedrijven, storingen in elektriciteitvoorzieningen of systemen, het vermogen om te werken met overgenomen bedrijven en die te integreren, en andere risico's vermeld in de documenten ingediend door het bedrijf bij de SEC, waaronder het laatste Form 10-Q of Form 10-K, zolas toepasbaar is. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor herziening van deze verklaringen in het licht van toekomstige omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen.

  
  Contact: Jane M. Elliott
       +1-770-829-8234 Tel
       +1-770-829-8267 Fax
       investor.relations@globalpay.com
  
  (Alle bedragen zijn in US Dollars)

  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)

                    Kwartaal afgesloten per 31 augustus
                          2007      2006
  
  Omzet                     $310.980   $260.308
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service            116.309    98.190
   Verkoop-, algemene en administratiekosten  127.436    98.591
   Herstructuring                 1.003      -
                          244.748   196.781
  
  Bedrijfswinst                  66.232    63.527

  Overige opbrengsten (kosten):
     Rente en andere inkomsten          5.137    3.596
     Rente en andere kosten           (1.873)   (2.162)
                           3.264    1.434
  
  Winst voor belasting en 
   minderheidsbelangen              69.496    64.961
  Voorziening voor inkomstenbelasting      (23.783)   (20.909)
  Minderheidsbelangen, af belasting        (2.138)   (2.543)
       Netto winst             $43.575   $41.509
  
  Winst per aandeel:
       Basis                 $0,54    $0,52
       Verwaterd               $0,53    $0,51
  
  Gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop:
       Basis                 80.501    79.734
       Verwaterd               81.907    81.576  GECONSOLIDEERDE, BEKNOPTE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  (In duizenden)
                       31 augustus     31 mei
                        2007        2007
                     (Ongecontroleerd)
  Activa
  Liquide middelen              $270.544    $308.872
  Account vorderingen, netto          88.336     76.168
  Uitstaande vorderingen, netto         3.341      2.187
  Vereffening van verwerking van activa    26.510     32.853
  Overige huidige activa            35.366     24.349
      Vlottende activa          424.097     444.429
  
  Vastgoed en apparatuur, netto        122.588     118.495
  Goodwill                  454.459     451.244
  Andere passieve activa, netto        173.213     175.620
  Andere activa                11.021     10.841
          Totaal activa      $1.185.378   $1.200.629
  
  Passiva en aandeelhouders' equity
  Kredietfaciliteiten              $133       $-
  Vereffening verwerking obligaties      14.572     20.617
  Verschuldigd aan instanties voor 
   geldoverdracht                7.944      6.589
  Leveranciers en andere te 
  betalen schulden              119.421     115.671
      huidige schulden          142.070     142.877
  
  Andere langlopende schulden         85.079     85.043
      Totaal schulden           227.149     227.920
  
  Minderheidsbelang in aandelen van
  dochterondernemingen             14.612     14.933
  Aandeelhouders' equity           943.617     957.776
          Totaal activa en
           aandeelhouders' equity $1.185.378   $1.200.629


  
  ONGECONTROLEERD, GECONSOLIDEERD, BEKNOPT CASHFLOWOVERZICHT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  
  (In duizenden)
                  Kwartaal afgesloten per 31 augustus
                         2007       2006
  
  Cashflow uit bedrijfsactiviteiten:
    Netto inkomsten             $43.575     $41.509
    Niet cash posten
     Afschrijving en aflossing       10.229      9.805
     Minderheidsrente in omzet        2.050      2.651
     Overige, netto             7.964      9.554
    Veranderingen in werkkapitaal, waarbij 
     cash is (besteed) gegenereerd
     Vereffening verwerking activa en 
      obligaties, netto            (569)     (7.572)
     Overige, netto            (25.110)    (33.587)
       Netto cash uit 
       bedrijfsactiviteiten        38.139     22.360
  
  Cashflow uit investeringsactiviteiten:
    Kapitaal uitgaven             (9.605)     (6.929)
    Overnames                 (2.625)    (67.195)
       Netto cash besteed aan
       investeringsactiviteiten      (12.230)    (74.124)
  
  Cashflow uit financieringsactiviteiten:
    Netto leningen op kredietlijnen       133       49
    Afbetaling van hoofdsom voor
    kapitaalleasing                -      (349)
    Terugkoop van gewone aandelen      (67.873)       -
    Netto aandelen uitgeven aan werknemers 
    op basis van aandelenregelingen 
    en dividenden               3.530      5.585
    Uitkeringen aan minderheidsbelangen    (2.372)     (2.530)
       Netto cash gegenereerd uit 
       (besteed aan)
        financieringsactiviteiten    (66.582)     2.755
  
  Wisselkoerseffecten op cash          2.345      (888)
  
  Vermindering in cash en 
   equivalenten van cash           (38.328)    (49.897)
  Cash en equivalenten van cash, begin 
   van periode                308.872     218.475
  Cash en equivalenten van cash, einde
   van of periode              $270.544    $168.578  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

  Afsluiting voor uitsluiting van herstructureringskosten van  
  genormaliseerde resultaten
  
  (In duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)

  Kwartaal, afgesloten per 31 augustus                 
                          2007         2006
                   Genorma- Herstructu-  GAAP   GAAP
                   liseerd  rering(1)

  Omzet               $310.980  $-   $310.980 $260.308
  
  Bedrijfskosten:
    Kostprijs van service      116.309   -    116.309  98.190
    Verkoop-, algemene en
    administratiekosten       127.436   -    127.436  98.591
    Herstructurering          -   1.00    1.003     -
                    243.745  1.003   244.748  196.781
  
  Bedrijfswinst            67.235 (1.003)   66.232  63.527
  
  Overige inkomsten/(kosten):
    Rente en andere inkomsten     5.137   -     5.137   3.596
    Rente en andere kosten      (1.873)  -    (1.873)  (2.162)
                     3.264   -     3.264   1.434
  
  Winst voor belastingen       70.499 (1.003)   69.496  64.961
  Voorziening voor 
   inkomstenbelasting        (24.126)  343   (23.783) (20.909)
  Minderheidsbelangen, af belasting  (2.138)   -    (2.138)  (2.543)
    Netto winst          $44.235  $(660)  $43.575  $41.509
  
   Verwaterde aandelen        81.907   -    81.907  81.576
   Verwaterde winst per aandeel    $0,54  $(0,01)   $0,53   $0,51
  
  
   (1) Herstructureringskosten omvatten ontslagvergoedingen voor 
     werknemers, kosten van sluiting van vestigingen. Er wordt ook 
     rekening gehouden met het gerelateerde belastingvoordeel door 
     gebruik te maken van het werkelijke belastingtarief van de 
     onderneming, te weten de voorziening voor inkomstenbelasting 
     gedeeld door de winst voor belasting en
     minderheidsbelangen.


  
  INFORMATIE PER SEGMENT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
  (In duizenden)
                  Kwartaal afgesloten per 31 augustus
                     2007       2006
  
   Omzet
   V.S., direct          $167.868     $135.442
   Canada              66.677      60.918
   Asia-Pacific           16.064       5.486
   Midden- en Oost-Europa      13.775      13.275
   V.S., indirect en andere     11.582      12.195
    Merchant diensten       275.966      227.316
  
   V.S.               29.581      29.302
   Europa               5.433       3.690
    Geldoverdracht         35.014      32.992
     Totale omzet        $310.980     $260.308
  
   Bedrijfswinst
   Merchant diensten        $76.106      $72.961
   Geldoverdracht           3.722       4.679
   Corporate            (12.593)     (14.113)
   Herstructurering         (1.003)       -
    Bedrijfswinst         $66.232      $63.527

Website: http://www.globalpaymentsinc.com

BRON Global Payments Inc.