Global Payments publiceert de winst over het vierde kwartaal en het boekjaar 2007

26 Jul, 2007, 12:00 BST Van Global Payments Inc.

ATLANTA, July 26 /PRNewswire/ --

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) heeft vandaag het resultaat over het vierde kwartaal en het boekjaar afgesloten per 31 mei 2007 gepubliceerd. De omzet is over het vierde kwartaal toegenomen met 17 procent tot USD 280,1 miljoen, in vergelijking met USD 238,8 miljoen vorig jaar. Zonder rekening te houden met herstructurering- en bepaalde andere kosten en aandelenopties voor het kwartaal is de verwaterde winst per aandeel gestegen met 10 procent tot USD 0,45, in vergelijking met USD 0,41 vorig kwartaal.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010221/ATW031LOGO )

Over het boekjaar 2007 is de omzet gestegen met 17 procent tot USD 1.061,5 miljoen, in vergelijking met USD 908,1 miljoen vorig boekjaar. Zonder rekening te houden met aandelenopties voor het boekjaar en herstructurering- en bepaalde andere kosten voor beide boekjaren, is de verwaterde winst per aandeel gestegen met 21 procent tot USD 1,87, komende van USD 1,54 voor het vorige boekjaar.

Conform de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) omvatten de cijfers voor het afgelopen kwartaal en het lopende jaar en voor dezelfde periode vorig jaar bepaalde herstructurering- en andere kosten (zie de bijgevoegde aansluitingsberekening) hoofdzakelijk gerelateerd aan de consolidatie van de operationele centra aangekondigd respectievelijk in maart 2007 en juli 2005. Deze kosten komen tot uiting in de bedragen voor verwaterde winst per aandeel conform GAAP. Daarnaast omvat zowel het resultaat voor het afgelopen kwartaal en het lopende jaar de kosten geboekt voor aandelenopties, aangezien het bedrijf per 1 juni 2006 norm (Statement of Financial Accounting Standards 123( R ) heeft aangenomen met gebruik van de aangepaste prospectieve methode. Voor het kwartaal en jaar afgesloten per 31 mei 2007 bedraagt de verwaterde winst per aandeel conform GAAP respectievelijk USD 0,40 en USD 1,75, in vergelijking met USD 0,41 en USD 1,53 voor de vergelijkbare perioden vorig jaar.

Commentaar en vooruitzichten

Voorzitter, president en CEO Paul R. Garcia verklaarde: "Ons sterke resultaat over het boekjaar 2007 en onze verwezenlijkingen tonen het aanhoudende succes in het segment van diensten aan onze merchants (handelaars) aan. De omzetgroei is hoofdzakelijk te danken aan expansie in het ISO-kanaal (Independent Sales Organizations) in de VS en de gunstige gevolgen van de joint venture met HSBC voor Azië Pacific die wij in juli 2006 hebben opgericht. Ons Canadese kanaal van diensten aan merchants ondervond de positieve invloed van de wisselkoers voor de Canadese dollar en van bepaalde incentives van creditcardbedrijven. Eveneens positief voor de groei in het segment van merchant-diensten waren de kostenbesparingen en de operationele efficiëntie die vorig jaar zijn doorgevoerd. Tot slot, ons segment van geldoverdracht voldeed aan de verwachtingen voor de korte termijn voor het jaar, maar blijft de ongunstige gevolgen ondervinden van de prijzenslag met de concurrentie op de markt in de VS en de sterke resultaten van vorig jaar, indien jaar-op-jaar bekeken."

"Voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2007 zijn door het segment van merchant-diensten sterke resultaten geboekt en is de omzetgroei zowel in de Verenigde Staten als in Europa verbeterd. Ons geldoverdrachtsegment presteerde als verwacht over het vierde kwartaal wegens dezelfde trends als vermeld voor het boekjaar. Wij verwachten dat voor de groei in ons geldoverdrachtsegment tijdens de tweede helft van het boekjaar 2008 een herstel zal worden ingezet, als wij de gevolgen van deze trends op jaarbasis zullen berekenen."

"Op basis van deze resultaten en trends ligt onze prognose voor de omzet van het boekjaar 2008 tussen USD 1.168 miljoen en USD 1.220 miljoen. Deze omzetprognose omvat een verwachte groei van 10 à 15 procent ten opzichte van de USD 1.061,5 miljoen voor het boekjaar 2007. Onze prognose voor de verwaterde wist per aandeel voor het boekjaar 2008 ligt tussen USD 1,85 en USD 1,94, of een stijging met 5 à 10 procent in vergelijking met de USD 1,77 over het boekjaar 2007. (1) Inclusief de gevolgen van kosten voor aandelenopties omdat wij per 1 juni 2006 FAS 123R hebben aangenomen. Onze prognose houdt geen rekening met de gevolgen van toekomstige significante overnames en deze prognose voor de winst per aandeel houdt evenmin rekening met de gevolgen van mogelijke herstructurering- en andere dergelijke kosten in de toekomst", aldus Garcia.

Telefonische vergadering

Global Payments houdt vandaag 26 juli 2007 om 10.30 uur ET (VS) een telefonische vergadering om het financiële resultaat en belangrijke zaken over het bedrijf te bespreken. U krijgt toegang tot de telefonische vergadering via het nummer +1-877-352-5208 (VS) of +1-210-234-0000 (buiten de VS) en wachtwoord "GPN" voor beide nummers, of via webcast op www.globalpaymentsinc.com. Een opname van het gesprek kunt u beluisteren op de website van Global Payments t/m 9 augustus 2007.

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) is een toonaangevend bedrijf van diensten voor elektronische transactieverwerking voor consumenten, merchants, Independent Sales Organizations (ISO's, onafhankelijke verkopers), financiële instellingen, overheidsinstellingen en multinationals in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Europa en Azië Pacific. Het aanbod van Global Payments omvat uiteenlopende oplossingen voor verwerking van creditcards en betaalkaarten, B2B-aankoopkaarten, geschenkenkaarten, elektronisch chequeconversie en garanties op cheques, verificatie en recupereren, inclusief diensten voor elektronische cheques, en terminalbeheer. Het bedrijf biedt consumenten ook diensten voor geldoverdracht vanuit de VS en Europa naar Latijns-Amerika, Marokko en de Filippijnen. Nadere informatie over het bedrijf vindt u op www.globalpaymentsinc.com.

  
  (1) De verwaterde winst per aandeel voor het boekjaar 2007 bedroeg USD
    1,75 op GAAP-basis, inclusief herstructurering- en andere 
    vergelijkbare kosten voor USD 0,02 in de verwaterde winst per 
    aandeel.

De verklaringen en commentaar van het management van Global Payments tijdens de telefonische vergadering omvatten bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen binnen de betekenis van de "safe-harbor-bepalingen" in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn geen historische feiten en omvatten onder meer omzet- en winstprognoses, inschattingen en verwachtingen van het management over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen. Deze verklaringen zijn onderworpen aan belangrijke risico's en onzekerheden. Belangrijke factoren die tot gevolg kunnen hebben dat werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van die vermeld in de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder meer: blijvende verificatie door creditcardbedrijven, valutarisico's, concurrentie, prijsbepaling, vraag naar producten, acceptatie door markt en klanten, problemen bij de ontwikkeling, gevolgen van het economische klimaat en de uitgaven van consumenten, inbreuk op de beveiliging of defecte systemen, kapitaalkost, wijzigingen in de federale wetgeving van de VS, de wetgeving van Amerikaanse staten of andere landen die van invloed zijn op de sector van elektronische geldoverdracht door consumenten, stijging van de commissies van creditcardbedrijven, storingen in elektriciteitvoorzieningen of systemen, het vermogen om te werken met overgenomen bedrijven en die te integreren, en andere risico's vermeld in de documenten ingediend door het bedrijf bij de SEC, waaronder het laatste Form 10-Q of Form 10-K, afhankelijk van de periode. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor herziening van deze verklaringen in het licht van toekomstige omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen.

  
  Contactpersoon: Jane M. Elliott
          +1-770-829-8234 voice
          +1-770-829-8267 fax
          investor.relations@globalpay.com
  
  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (Valuta is US-dollar, tenzij anders vermeld)
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)
  
                    Kwartaal afgesloten per 31 mei
                      2007       2006
  
  Omzet                 $ 280.100     $ 238.768
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service         107.326      89.062
   Verkoop-, algemene en        
    administratiekosten         118.620      97.305
   Herstructurering en andere       3.088         -
                      229.034      186.367
  
  Bedrijfswinst              51.066      52.401
  
  Overige opbrengsten (kosten): 
   Financiële en andere baten       4.654       2.970
   Financiële en andere lasten      (2.166)      (2.127)
                       2.488        843  
  
  Winst vóór belasting en     
   minderheidsbelangen           53.554      53.244
  Voorziening voor inkomstenbelasting   (17.687)     (16.960)
  Minderheidsbelangen, af belasting    (2.689)      (2.222)
     Netto winst            $ 33.178     $ 34.062
  
  Winst per aandeel:
     Basis                $ 0,41      $ 0,43
     Verwaterd              $ 0,40      $ 0,41
  
  Gewogen gemiddelde van aandelen in omloop:
     Basis                80.617      79.511
     Verwaterd              82.015      82.912
  
  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)
  
                    Boekjaar afgesloten per 31 mei
                       2007       2006
  
  Omzet                 $1.061.523    $908.056
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service         414.837     358.020
   Verkoop-, algemene en 
    administratiekosten          425.509     347.070
   Herstructurering en andere        3.088      1.878
                       843.434     706.968
  
  Bedrijfswinst              218.089     201.088
  
  Overige opbrengsten (kosten): 
   Financiële en andere baten       16.706      7.576
   Financiële en andere lasten       (8.464)     (7.144)
                        8.242       432
    
  Winst vóór belasting en      
   minderheidsbelangen           226.331     201.520
  Voorziening voor inkomstenbelasting   (73.436)    (67.522)
  Minderheidsbelangen, af belasting     (9.910)     (8.474)
     Netto winst            $ 142.985    $ 125.524
  
  Winst per aandeel:
     Basis                $ 1,78     $ 1,59
     Verwaterd              $ 1,75     $ 1,53
  
  Gewogen gemiddelde van aandelen in omloop:
     Basis                80.229     78.874
     Verwaterd              81.822     82.149  GECONSOLIDEERDE BEKNOPTE BALANS
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (duizenden)
  
                       31 mei      31 mei
                       2007       2006
                   (niet-gecontroleerd)
  Activa
  Liquide middelen           $ 308.872     $ 218.475
  Debiteuren (na voorzieningen)      76.168       67.476
  Vorderingen (na voorzieningen)      2.187        903
  Activa van betalingsverwerking     32.853       39.671
  Overige activa op ten hoogste 1 jaar  24.349       21.881
      Vlottende activa        444.429      348.406
  
  Materiële vaste activa (boekwaarde)  118.495      107.977
  Handelsfonds              451.244      387.280
  Overige immateriële vaste activa    175.620      167.182
  Overige activa             10.841       7.833
          Totaal activa   $ 1.200.629    $ 1.018.678
  
  Passiva (vreemd en eigen vermogen)
  Verplichtingen uit 
   Betalingsverwerking         $ 20.617      $ 37.942
  Verschuldigd aan begunstigden    
   van geldoverdracht           6.589       6.361
  Leveranciers en andere te 
   betalen kosten            115.671      104.606
  Schulden voor kapitaalleasing        -        746
     Schulden op ten hoogste 1 jaar  142.877      149.655
  
  Overige langlopende schulden      85.043       85.804
      Totaal vreemd vermogen     227.920      235.459
  
  Minderheidsbelangen in 
   dochterbedrijven            14.933       12.996
  Maatschappelijk kapitaal        957.776      770.223
     Totaal vreemd en 
      eigen vermogen       $ 1.200.629    $ 1.018.678
  
  GECONSOLIDEERD, BEKNOPT CASHFLOWOVERZICHT
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (duizenden)

                      Boekjaar afgesloten per 31 mei
                        2007       2006
                     (niet-gecontroleerd)
  Cashflow uit bedrijfsactiviteiten:
    Netto winst             $ 142.985    $ 125.524
    Niet-cashposten
     Herstructurering en andere kosten   1.145        -
     Afschrijving             40.365      40.489
     Minderheidsbelang in winst      9.214      8.474
     Overige, netto            36.227      29.425    
    Wijzigingen in bedrijfskapitaal 
    waarbij cash is (besteed)/gegenereerd
     Betalingsverwerking         (13.937)     31.198
     Overige, netto           (24.867)      (337) 
       Netto cash uit      
       bedrijfsactiviteiten      191.132     234.773
  
  Cashflow uit investeringsactiviteiten:
    Investeringen             (35.374)     (25.038)
    Overnames van bedrijven, zonder     
    overgenomen cash           (81.261)     (4.917)
       Netto cash besteed aan 
       investeringsactiviteiten    (116.635)     (29.955)
  
  Cashflow uit financieringsactiviteiten:
    Netto betalingen op kredietlijnen      -     (58.606)
    Afbetaling van hoofdsom voor  
    kapitaalleasing en andere leningen    (746)     (3.042)
    Netto aandelen uitgeven aan werknemers 
    op basis van aandelenregelingen 
    en dividenden             20.385      17.586
    Uitkeringen aan minderheidsbelangen   (8.753)     (10.212)
       Netto cash gegenereerd uit 
       (besteed aan)
        financieringsactiviteiten    10.886     (54.274)
  
  Wisselkoerseffecten op cash         5.014      18.952
  
  Toename in liquide activa         90.397     169.496
  Liquida activa, begin periode       218.475      48.979
  Liquida activa, einde periode      $ 308.872    $ 218.475


  
  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  Aansluiting voor uitsluiting van kosten rond aandelenopties en 
  herstructurering- en andere lasten uit het genormaliseerde resultaat
  
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)
  
  Kwartaal afgesloten per 31 mei        2007         2006
                          Herstruc-
                          turering
                     Aandelen-  en
             Genormaliseerd opties(1) overige(2) GAAP   GAAP
  
  
  Omzet        $ 280.100   $  -  $  -  $ 280.100 $238.768
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service 107.326     -    -   107.326  89.062
   Verkoop-, algemene en 
   Administratiekosten 116.608    2.012    -   118.620  97.305
   Herstructurering en 
   andere         -       -   3.088   3.088   -
              223.934    2.012   3.088  229.034 186.367
  
  Bedrijfswinst      56.166   (2.012)  (3.088)  51.066  52.401 
  
  Overige opbrengsten/(kosten): 
   Financiële en andere 
   baten         4.654      -    -    4.654  2.970
   Financiële en andere 
   lasten        (2.166)      -    -   (2.166) (2.127)
              2.488      -    -    2.488   843
  
  Winst vóór belasting  58.654    (2.012)  (3.088)  53.554  53.244
  Voorziening voor 
   inkomstenbelasting  (19.361)     672   1.002  (17.687) (16.960)
  Minderheidsbelangen, 
   af belasting     (2.689)      -    -   (2.689) (2.222)
  Netto winst     $ 36.604   $ (1.340) $ (2.086) $ 33.178 $ 34.062
  
   Verwaterde aandelen  82.015      -    -   82.015  82.912
   Verwaterde winst 
   per aandeel     $ 0,45   $ (0,02) $ (0,03)  $ 0,40  $ 0,41
  
  (1) Omdat het bedrijf SFAS 123( R ) heeft aangenomen op 1 juni 2006; 
    deze norm eist dat vergoedingen resulterend uit aandelenopties van 
    werknemers worden geboekt; houdt ook rekening met het gerelateerde 
    belastingvoordeel door gebruik te maken van het werkelijke 
    belastingtarief van het bedrijf, te weten de voorziening voor 
    inkomensbelasting gedeeld door de winst vóór belasting en 
    minderheidsbelangen.
  
  (2) Herstructurering- en andere lasten omvatten ontslagvergoedingen 
    voor werknemers, kosten van sluiting van vestigingen en afstand van 
    vaste activa door diverse herstructureringsinitiatieven. Er wordt 
    ook rekening gehouden met het gerelateerde belastingvoordeel door 
    gebruik te maken van het werkelijke belastingtarief, zoals hierboven 
    vermeld.
  
  NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  Aansluiting voor uitsluiting van kosten rond aandelenopties en 
  herstructurering- en andere lasten uit het genormaliseerde resultaat
  
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)
  
  Boekjaar afgesloten per 31 mei           2007
                           Herstructurering
                       Aandelen-    
               Genormaliseerd opties(1) en overige(2) GAAP
  
  
  Omzet           $ 1.061.523   $  -   $  -  $ 1.061.523
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service    414.837     -     -    414.837
   Verkoop-, algemene en 
   administratiekosten     413.169   12.340     -    425.509
   Herstructurering en andere     -     -   3.088     3.088   
                 828.006   12.340   3.088    843.434
  
  Bedrijfswinst         233.517  (12.340)  (3.088)   218.089
  
  Overige opbrengsten/(kosten): 
   Financiële en andere baten  16.706     -     -    16.706
   Financiële en andere lasten  (8.464)    -     -    (8.464)
                  8.242     -     -     8.242
  
  Winst vóór belasting     241.759  (12.340)  (3.088)   226.331
  Voorziening voor 
   inkomstenbelasting      (78.442)  4.004   1.002    (73.436)
  Minderheidsbelangen, 
   af belasting         (9.910)    -     -     (9.910)
  Netto winst         $ 153.407 $ (8.336) $ (2.086)  $ 142.985
  
  Verwaterde aandelen      81.822     -     -     81.822
  Verwaterde winst 
   per aandeel(3)        $ 1,87  $ (0,10)  $ (0,02)    $ 1,75   NIET-GECONTROLEERDE, GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  Aansluiting voor uitsluiting van kosten rond aandelenopties en 
  herstructurering- en andere lasten uit het genormaliseerde resultaat
  
  (in duizenden, behalve voor gegevens per aandeel)
  
  Boekjaar afgesloten per 31 mei      2006 
                           
                Genormaliseerd  Herstructurering(2) GAAP
  
  
  Omzet             $ 908.056    $   -    $ 908.056
  
  Bedrijfskosten:
   Kostprijs van service      358.020        -     358.020
   Verkoop-, algemene en 
   administratiekosten      347.070        -     347.070
   Herstructurering en andere      -      1.878      1.878   
                   705.090      1.878     706.968
  
  Bedrijfswinst          202.966     (1.878)    201.088
  
  Overige opbrengsten/(kosten): 
   Financiële en andere baten    7.576        -      7.576
   Financiële en andere lasten   (7.144)       -     (7.144)
                     432        -       432
  
  Winst vóór belasting       203.398     (1.878)    201.520
  Voorziening voor 
   inkomstenbelasting       (68.151)      629     (67.522)
  Minderheidsbelangen, 
   af belasting           (8.474)       -     (8.474)
  Netto winst          $ 126.773    $ (1.249)   $ 125.524
  
  Verwaterde aandelen        82.149        -     82.149
  Verwaterde winst per aandeel(3)  $ 1,54     $ (0,01)     $ 1,53 
  

   (1) Omdat het bedrijf SFAS 123( R ) heeft aangenomen op 1 juni 2006; 
     deze norm eist dat vergoedingen resulterend uit aandelenopties van 
     werknemers worden geboekt; houdt ook rekening met het gerelateerde 
     belastingvoordeel door gebruik te maken van het werkelijke 
     belastingtarief van het bedrijf, te weten de voorziening voor 
     inkomensbelasting gedeeld door de winst vóór belasting en 
     minderheidsbelangen.
   
   (2) Herstructurering- en andere lasten omvatten ontslagvergoedingen voor 
     werknemers, kosten van sluiting van vestigingen en afstand van vaste 
     activa door diverse herstructureringsinitiatieven. Er wordt ook 
     rekening gehouden met het gerelateerde belastingvoordeel door 
     gebruik te maken van het werkelijke belastingtarief, zoals hierboven 
     vermeld.
 
   (3) Het effect van USD 0,02 van herstructurering- en andere lasten voor 
     het boekjaar 2007 verschilt van het effect van USD 0,03 voor het 
     vierde kwartaal van boekjaar 2007 wegens afrondingen op het 
     normaliseerde en GAAP-resultaat van de verwaterde winst per aandeel.
  
  INFORMATIE PER SEGMENT 
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (duizenden)
                   Kwartaal afgesloten per 31 mei
                     2007       2006  
   Omzet
   VS, direct           $ 154.166     $ 130.618
   Canada               54.256      51.597
   Azië Pacific            13.377         -
   Midden- en Oost-Europa       12.457      10.810
   VS, indirect en andere       11.695      12.213
    Merchant-diensten        245.951      205.238
  
   VS                 29.323      30.361
   Europa               4.826       3.169
    Geldoverdracht          34.149      33.530
     Totaal omzet        $ 280.100     $ 238.768
  
   Bedrijfswinst
   Merchant-diensten        $ 63.395     $ 56.640
   Geldoverdracht           3.481       6.602
   Hoofdkantoor(1)          (12.722)     (10.841)
   Herstructurering en andere     (3.088)        -
    Bedrijfswinst         $ 51.066     $ 52.401

   (1) Boekjaar 2007 omvat kosten voor vergoedingen resulterend van 
     aandelenopties omdat wij SFAS 123R hebben aangenomen. Boekjaar 2006 
     omvat deze kosten niet.  INFORMATIE PER SEGMENT 
  GLOBAL PAYMENTS INC. EN DOCHTERBEDRIJVEN
  
  (duizenden)
                     Boekjaar afgesloten per 31 mei
                        2007       2006  
   Omzet
   VS, direct              $ 558.026    $ 481.273
   Canada                 224.570     208.126
   Azië Pacific              48.449        -
   Midden- en Oost-Europa         51.224      47.114
   VS, indirect en andere         46.873      51.987
    Merchant-diensten          929.142     788.500
  
   VS                   115.416     109.067
   Europa                 16.965      10.489
    Geldoverdracht            132.381     119.556
     Totaal omzet          $ 1.061.523    $ 908.056
  
   Bedrijfswinst
   Merchant-diensten          $ 259.670    $ 224.221
   Geldoverdracht             14.476      18.741
   Hoofdkantoor(1)            (52.969)     (39.996)
   Herstructurering en andere       (3.088)     (1.878)
    Bedrijfswinst           $ 218.089    $ 201.088

   (1) Boekjaar 2007 omvat kosten voor vergoedingen resulterend van 
     aandelenopties omdat wij SFAS 123R hebben aangenomen. Boekjaar 2006 
     omvat deze kosten niet.

Website: http://www.globalpaymentsinc.com

BRON Global Payments Inc.