Goodman komt met een operationele update voor het eerste kwartaal en onderstreept de winstverwachting voor boekjaar 2012

28 Nov, 2011, 11:53 GMT Van Goodman Group

SYDNEY, November 28, 2011 /PRNewswire/ --

De Goodman Groep (Goodman of Groep) heeft vandaag een operationele update gegeven voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2011 en de winstverwachting voor boekjaar 2012 nogmaals bevestigd.

Operationele hoogtepunten:

 • 0,4 miljoen vierkante meter aan verhuurde logistieke ruimte dit kwartaal (binnen de Groep en de beheerde fondsen), wat neerkomt op $ 42,9 miljoen aan huurinkomsten op jaarbasis.
 • Een gehandhaafde bezettingsgraad van 96% binnen de Groep en de beheerde fondsen en een verhuurtermijn met een gewogen gemiddelde van 5 jaar.
 • Onderhanden werken ter waarde van $ 2 miljard verdeeld over 47 projecten en met een verwacht rendement betreffende de kosten van 8,9%.
 • $ 350 miljoen aan vastgelegde projectovereenkomsten en $ 226 miljoen aan afgeronde projecten.
 • 89% van de nieuwe ontwikkelingsprojecten is "voorverhuurd" en 55% "voorverkocht". (1)
 • Een stijging van de externe activa in beheer (AUM) naar $ 15,4 miljard (een toename van 2% bij vaste valuta vanaf juni 2011).
 • Het Goodman European Logistics Fund (GELF) heeft voor euro 400 miljoen aan gegarandeerde aandelen uitgegeven en een leningenpakket afgesloten ter waarde van euro 800 miljoen.
 • Een blijvende focus op initiatieven ten behoeve van het vermogensbeheer, zowel op het niveau van de Groep als de fondsen, waaronder het hergebruik van activa en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen.
 • Een gehandhaafde liquiditeit van $ 1,1 miljard, wat voldoende is om aan de langlopende verplichtingen tot boekjaar 2015 te kunnen voldoen.

Greg Goodman, CEO van de Goodman Groep, laat weten: "We hebben in het eerste kwartaal van boekjaar 2012 goede operationele resultaten geboekt, waaraan alle bedrijfsonderdelen een positieve bijdrage hebben geleverd. De verhuuractiviteiten binnen de Groep en de beheerde fondsen zijn standvastig gebleken, wat tot uiting komt in onze hoge bezettingsgraad van 96% en in de retentie.

Vanuit de verschillende marktsectoren, waaronder third party logistics, retail, e-commerce en automotive, blijft de vraag naar projectontwikkeling hoog, waardoor onze huidige ontwikkelingsactiviteiten zijn uitgegroeid naar een waarde van meer dan $ 2 miljard.

Greg Goodman vertelt: "Met name Europa en China zijn voor ons belangrijke markten als het gaat om projectontwikkeling. In Groot-China hebben we momenteel projecten lopen met een totaaloppervlak van meer dan 345.000 vierkante meter. Dankzij de strategische aankoop van logistiek terrein is onze totale gronddatabase gestegen naar meer dan 2 miljoen vierkante meter, waarmee we als Groep kunnen inspelen op het aanwezige tekort van eersteklas logistieke ruimte. In Europa biedt de sterk aanhoudende vraag vanuit de markt ons een aantal interessante voorverhuurmogelijkheden. Voor 2012 hebben we tot nu toe, 291.000 vierkante meter aan nieuwe projecten vastgelegd door heel Europa. We hebben hierdoor een goed beeld van onze winstverwachting voor 2012, maar ook voor een groot deel van 2013 voor wat betreft projectontwikkeling."

Gedurende het kwartaal is Goodman zich blijven richten op het behoud van een sterke financiële positie van de Groep zelf en de beheerde fondsen. $ 290 miljoen aan activa heeft een nieuwe bestemming gekregen, waardoor kapitaal is vrijgekomen om te investeren in het bedrijf en in de kwaliteit van de volledige portefeuille. Deze initiatieven zijn tevens genomen om de financiële positie van de beheerde fondsen van Goodman te versterken en te zorgen voor een grotere flexibiliteit en liquiditeit om in de toekomst nieuwe beleggingsmogelijkheden te kunnen overwegen.

Greg Goodman voegt toe: "De recente initiatieven die door GELF zijn ondernomen op het gebied van vermogensbeheer met een totale opbrengst van euro 1,2 miljard, onderstrepen onze focus op een zorgvuldige aanpak qua vermogensbeheer en benadrukt de goede relatie met onze investeringspartners. De Groep kan ook een beroep blijven doen op de kapitaalmarkten, zoals blijkt uit de onderhandse plaatsing van $ 300 miljoen in het Goodman Australia Industrial Fund."

Strategie en vooruitblik

De Goodman Groep is goed gepositioneerd in de huidige marktomgeving als gespecialiseerde aanbieder van eersteklas logistieke en zakelijke ruimte. De Groep blijft zich richten op het verder verbeteren van haar sterke concurrentiepositie die het heeft opgebouwd dankzij haar bewezen expertise, haar omvangrijke internationaal opererende platform en de steun van belangrijke investeringspartners, en zal een breed scala aan initiatieven blijven ontwikkelen om de winst te vergroten en te kunnen voldoen aan de aanzienlijke vraag van klanten en investeerders voor haar product.

Greg Goodman merkt hierbij nog op: "De Groep heeft een sterke start gemaakt richting boekjaar 2012 en we blijven geloven in onze weloverwogen, maar daadkrachtige uitvoering van onze bedrijfsstrategie. Wij verwachten dat onze focus op vermogensbeheer, rentedragende activabeheer en een toenemende bijdrage van onze ontwikkelings- en beheeractiviteiten de aanjagers zullen zijn voor winstgroei in het komende jaar. Aansluitend hierop bevestigen we nogmaals onze verwachte operationele winst per aandeel van 6 cent en een operationele jaarwinst na belasting van $ 460 miljoen."

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Goodman:
  Gregory Goodman
  Group Chief Executive Officer
  Tel +61-2-9230-7400


(1) Indien de ontwikkelingsprojecten worden meegerekend die deel uitmaken van de beheerde fondsen, stijgt het percentage van nieuwe "voorverkochte" overeenkomsten naar 88%.

Over Goodman

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.goodman.com


BRON Goodman Group