Goodman verstevigt haar positie op het Europese vasteland

02 Nov, 2010, 09:00 GMT Van Goodman Group

SYDNEY, November 2, 2010 /PRNewswire/ --

- Meer dan 550.000 m2 aan nieuwe leasecontracten en projectontwikkelingen in Europa

De Goodman-groep (Goodman of de Groep) is goed geplaatst om in het boekjaar 2011 een verwachte winst na belasting te realiseren van EUR 236,8 miljoen tot EUR 243,2 miljoen (A$ 370 tot A$ 380 miljoen), volgens Danny Peeters, CEO bij Goodman voor continentaal Europa, In augustus kondigde Goodman een bedrijfsresultaat aan van EUR 218,9 miljoen (A$ 310 miljoen) voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2010. Volgens de heer Peeters hebben de activiteiten van Goodman op het Europese vasteland, die zich uitstrekken over 11 landen, een belangrijke rol gespeeld bij het behalen van de positieve resultaten, wat tot uiting komt in het sterke vertrouwen van de Groep in haar Europese platform.

De verwachte resultaten vertegenwoordigen een stijging van de operationele winst na belasting met 19 tot 23% voor het boekjaar 2011. Volgens de prognoses van de Groep zal de winst in het boekjaar 2011 te danken zijn aan de groei van haar activiteiten waardoor voor ontwikkeling en verhuring een herstel mogelijk is naar het niveau van voor de recessie.

Na een moeilijk jaar is volgens de heer Peeters "de Groep gezond en financieel stabiel, met een lage schuldgraad en een sterke liquiditeit. Ons bewezen bedrijfsmodel werd de afgelopen 18 maanden op de proef gesteld en blijft zeer robuust". De financiële kracht van Goodman blijkt duidelijk uit het feit dat de onderneming haar Europese ontwikkelingsportfolio opnieuw succesvol heeft aangezwengeld. Dit doet de Groep door de focussen op voorverhuurde en vooraf verkochte ontwikkelingsactiviteiten die voornamelijk met kapitaal van derden zijn voorgefinancierd.

Het geïntegreerde bedrijfsmodel van Goodman houdt meer in dan alleen maar het bieden van logistieke en bedrijfsruimte; de Groep is ook eigenaar en beheerder van het vastgoed, terwijl de door Goodman beheerde fondsen toegang bieden tot het kapitaal van derden dat nodig is voor de ontwikkeling van logistieke opslagplaatsen en bedrijfsruimte afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

De heer Peeters merkt op dat de sector de afgelopen 18 maanden voor tal van uitdagingen gestaan heeft, maar hij is ervan overtuigd dat de markt het ergste te boven is.

"Hoewel de wereldwijde recessie een impact heeft gehad op onze activiteiten, is Goodman financieel goed uit de crisis gekomen en we zien nu langzaam maar zeker tekenen van herstel. We zijn er klaar voor om zaken te doen en we kunnen onze ontwikkelings- en bouwactiviteiten financieren met de door ons beheerde fondsen. Dankzij onze financiële kracht en toegang tot kapitaalbronnen kunnen wij ondanks een matig economisch klimaat ontwikkelingsprojecten op ons nemen," licht hij toe.

Tussen januari en september 2010 kon Goodman zich op het Europese vasteland verzekeren van meer dan 550.000 m2 aan leasetransacties en gestarte projectontwikkelingen.

De bezettingsgraad van 96% van de logistieke vastgoedportefeuillevan Goodman bevestigt de kracht van haar bezitten+ontwikkelingen+beheren model dat zowel aan klanten als aan investeerders waarde toevoegt.

"De voorbije maanden hebben we een aantal nieuwe ontwikkelingscontracten getekend. In Polen zijn in Krakau de werken gestart voor het ontwikkelen van 14.000 m2 aan magazijnruimte die in het voorjaar van 2011 klaar zullen zijn en waarvan 27% voorverhuurd is aan een nieuwe klant. In Torun werken we aan de uitbreiding van 10.100 m2 aan opslagruimte en 150 m2 aan kantoorruimte. In Frankrijk gaan we een magazijn van 40.000 m2 voor Lidl ontwikkelen en een magazijnruimte van een bestaande klant met 20.000 m2 uitbreiden," aldus Danny Peeters.

Goodman is vol vertrouwen dat de vraag naar logistieke ruimte toeneemt en begrijpt dat dit gedreven wordt door kostenbeheersing en rendementsverbeteringen.

"Klanten hebben een voorkeur laten blijken voor locaties met een goede infrastructuur waar ze hun activiteiten kunnen consolideren of naar grotere of modernere faciliteiten verplaatsen. Ze willen ook graag energie-efficiënte gebouwen leasen. Momenteel is de actieve vraag van potentiële klanten indrukwekkend en zijn tal van onderhandelingen in een vergevorderd stadium," licht hij toe.

"We beschikken over strategisch gelegen magazijnruimte om te verhuren en een uitstekende grondreserve om te ontwikkelen, maar we onderscheiden ons van onze concurrenten door onze sterke financiële basis die ons in staat stelt om momentum op te bouwen op het ganse Europese vasteland," aldus Danny Peeters.

Over Goodman

Goodman is een geïntegreerde vastgoedgroep die industrieel en commercieel vastgoed in eigendom heeft, ontwikkelt en beheert in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Azië-Pacific. De Groep belegt in bedrijventerreinen, kantoorparken en opslag- en distributiecentra.

Goodman biedt ook een scala aan beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, die beleggers toegang geven tot diverse gespecialiseerde diensten en vastgoedbeleggingen. Goodman is voortdurend bezig om waarde te creëren met bedrijfsmatig vastgoed en het beheer van fondsen door middel van nieuwe innovatieve ontwikkelingsprojecten, business proposities en beleggingsproducten.

Met een totaal beheerd vermogen van EUR 11,4 miljard en meer dan 325 objecten is Goodman de grootste beursgenoteerde commerciële vastgoedgroep aan de Australische Stock Exchange en een van de grootste beursgenoteerde specialistische fondsbeheerders wereldwijd. Toegewijde lokale teams met een sterk marktinzicht ontwikkelen vastgoed dat voldoet aan de individuele eisen van de klant en zorgen voor goede investeringsmogelijkheden.

Met meer dan 750 medewerkers en 32 kantoren in 16 landen, heeft Goodman het wereldwijde netwerk om te voldoen aan wensen van klanten die hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden. In Europa heeft Goodman kantoren in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.goodman.com

  
  Neem voor meer informatie contact op met:
  Goodman
  Majella O Doherty
  Communications Manager, Continentaal Europa
  +32-2-263-4068
  Majella.ODoherty@goodman.com

BRON Goodman Group