'Goudtrein'-schikking zal voorzieningen voor Hongaarse overlevenden van de Holocaust financieren; bezwaarschriften, uitsluitingen in te dienen voor 1 augustus

03 Mei, 2005, 15:41 BST Van Conference on Jewish Material Claims Against Germany

NEW YORK, May 3 /PRNewswire/ -- De Amerikaanse arrondissementsrechter Patricia Seitz heeft voorlopig een schikking goedgekeurd in een groepsgeding dat in de arrondissementsrechtbank van het Southern District in Florida is aangespannen door joods-Hongaarse slachtoffers van het nazisme en erfgenamen van Hongaarse nazi-slachtoffers tegen de regering van de Verenigde Staten omtrent de behandeling van bezittingen die zich in de 'Hongaarse goudtrein' bevonden. Het rechtsgeding, dat bekend staat als Rosner vs. United States, werd oorspronkelijk aangespannen in mei 2001.

De Hongaarse Goudtrein bestond uit ongeveer 24 goederenwagons met persoonlijke bezittingen van Hongaarse joden die tijdens de tweede wereldoorlog door het nazi-regime en de collaboratieve Hongaarse regering gestolen waren of anderszins in beslag waren genomen. De trein kwam aan het eind van de oorlog onder de hoede van het Amerikaanse leger in Oostenrijk. Het rechtsgeding beweert dat de Verenigde Staten de inhoud van de trein slecht behandeld heeft, maar de Verenigde Staten wijzen iedere wettelijke aansprakelijkheid bij de behandeling van de bezittingen op de Hongaarse Goudtrein af.

De Amerikaanse regering heeft als onderdeel van de schikking erin toegestemd maximaal 25,5 miljoen dollar te betalen, waarvan ongeveer 21 miljoen dollar gebruikt zal worden om speciale sociale voorzieningen te financieren die ten goede zullen komen aan groepsleden die daarvoor in aanmerking komen. De 'Conference on Jewish Material Claims Against Germany' zal in overleg met de advocaten die bij het groepsgeding betrokken zijn, maatschappelijke hulpverleningsorganisaties en groepsleden een voorstel tot verdeling ontwikkelen en dit bij de rechtbank ter goedkeuring indienen. Als de schikking goedgekeurd wordt, kunnen Hongaars-joodse slachtoffers van het nazisme hulp krijgen van joodse sociale hulpverleningsorganisaties. De schikking voorziet niet in rechtstreekse betalingen aan groepsleden als compensatie voor bezittingen die verloren zijn gegaan op de Hongaarse Goudtrein.

De Amerikaanse regering zal nog eens 500.000 dollar betalen voor de oprichting van een archief voor documenten en materiaal over de Hongaarse Goudtrein en de beroving van de Hongaars-joodse gemeenschap. De archieven zullen beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksdoeleinden , het gebruik door groepsleden en voor het nut van toekomstige generaties. Bovendien heeft de regering van de V.S. meegedeeld dat alle documenten over de Goudtrein vrijgegeven zijn. Mocht de regering tot de ontdekking komen dat er documenten bestaan die nog niet vrijgegeven zijn, dan zal zij deze doornemen om te bepalen of ze vrijgegeven kunnen worden. Wanneer de schikking goedgekeurd is, zullen de Verenigde Staten een verklaring afleggen over de gebeurtenissen omtrent de Goudtrein.

Aanvullende informatie over de schikking is in verschillende talen te vinden op de website over de schikking van de Hongaarse Goudtrein op http://www.HungarianGoldTrain.org.

Groepsleden die bij de schikking zijn inbegrepen, zijn joden die geboren zijn voor 8 mei 1945, die gedurende enige tijd tussen 1939 en 1945 binnen de grenzen van Groot-Hongarije woonden en de erfgenamen van Hongaars-joodse Nazi-slachtoffers. Groepsleden kunnen kritiek leveren op, bezwaar maken tegen of zichzelf geheel uitsluiten van de schikking door de rechtbank hiervan op de hoogte te stellen. Kritiek op of bezwaren tegen de schikking die bij de rechtbank ingediend worden, zullen door de rechtbank bekeken worden voor een uiteindelijke beslissing over de schikking genomen zal worden.

Bezwaren en verzoeken voor uitsluiting van de schikking dienen schriftelijk ingediend te worden. Deze dienen de specifieke informatie te bevatten die nauwkeurig beschreven wordt op http://www.HungarianGoldTrain.org of verkrijgbaar is bij de Notice Provider via e-mail op HGT@claimscon.org, of via standaard post naar: Hungarian Gold Train Notice Provider, P.O. Box 1570, New York, NY 10159, VS.

Bezwaarschriften en verzoeken om uitsluiting dienen per post naar de Notice Provider verstuurd te worden en mogen niet later afgestempeld zijn dan 1 augustus 2005. Groepsleden die een bezwaarschrift willen indienen of zichzelf van de schikking willen uitsluiten hoeven niet in persoon voor de rechtbank te verschijnen. Bezwaarschriften en verzoeken om uitsluiting kunnen niet telefonisch of via e-mail ingediend worden.

Groepsleden die zich niet van de schikking uitsluiten zullen hieraan wettelijk gebonden zijn en kunnen de Verenigde Staten niet vervolgen met betrekking tot de wettelijke eisen die in het rechtsgeding over de Hongaarse Goudtrein afgedaan zijn.

Groepsleden die een verzoek tot uitsluiting indienen zullen geen aanspraak kunnen maken op de schikkingsgelden; zij kunnen evenmin bezwaar maken tegen de schikking. Zij zijn niet gebonden aan hetgeen in dit rechtsgeding gebeurt.

De rechtbank houdt een hoorzitting over de billijkheid van de voorgestelde schikking op 26 september 2005 om 10:00 uur in Miami, op welk moment het zal overwegen of het de schikking zal goedkeuren. Groepsleden kunnen zich bij deze hoorzitting door de raadsman van hun keuze op eigen kosten laten vertegenwoordigen

Om de volledige bepalingen te zien of aanwijzingen te krijgen voor uitsluiting van, becommentariëring van of het schrijven van een bezwaarschrift tegen de schikking, kunt u naar http://www.HungarianGoldTrain.org gaan, of een e-mail sturen naar HGT@claimscon.org, of schrijven naar Notice Provider P.O. Box 1570, New York, NY 10159, V.S.

De eisende partij werd vertegenwoordigd door de advocatenkantoren Cuneo Waldman & Gilbert, LLP (Washington, D.C.), Hagens Berman Sobol Shapiro, LLP (Seattle, WA) en Dubbin & Kravetz, LLP (Miami, FL). Om contact op te nemen met de advocaten van de eisers, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar: brent@hbsslaw.com.

U wordt verzocht regelmatig de website te bezoeken voor nieuwe informatie.

U WORDT VERZOCHT NIET DE RECHTBANK OF DE GRIFFIE TE SCHRIJVEN OF TE BELLEN VOOR INFORMATIE.

  
  Bel voor nadere informatie over de schikking: 
 
   In Noord-Amerika:    +1-800-562-0831 
   In Israël:        +1-80-921-4806 
   In Hongarije:      +00-800-737-47576 
   In Australië:      +1-800-35-7208 
   In alle overige landen: Plaats alstublieft een collect call naar 
               de Verenigde Staten naar: +1-646-519-8701 
 
   Contactinformatie: Hillary Kessler-Godin 
   V.S: +1-646-485-2021; Hillary.Kessler-Godin@claimscon.org

Website: http://www.HungarianGoldTrain.org

BRON Conference on Jewish Material Claims Against Germany