Grifols begint een klinisch onderzoek naar een nieuw behandelingsprotocol voor de ziekte van Alzheimer

04 Jun, 2010, 01:19 BST Van Grifols, SA

BARCELONA, Spanje, June 4, 2010 /PRNewswire/ --

Er wordt verwacht dat in januari 2011 een nieuw medisch testprogramma begint

-- Tussentijdse resultaten uit een eerder testprogramma dat in september 2009 gepubliceerd was, gaven hoop voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer met therapeutische plasmaferese gecombineerd met infusies van menselijke albumine.

-- Het nieuwe klinische onderzoek in 2011 is een aanvulling op het eerdere testprogramma door gebruik te maken van een gecombineerde behandeling van therapeutische plasmaferese en de toediening van menselijke albumine en intraveneuze immuunglobine (IVIG).

-- Fenwal, Inc. heeft erin toegestemd om een gespecialiseerd prototype te ontwerpen en ontwikkelen van een plasmaferesemiddel dat specifiek ontworpen wordt ter ondersteuning van het nieuwe klinische onderzoek betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Grifols, SA, een internationaal bedrijf op het gebied van gezondheidszorg dat zich toelegt op het klinisch gebruik van menselijke plasma-eiwitten, kondigde tijdens hun jaarlijkse vergadering met beleggers en analisten aan, dat het in januari 2011 een nieuw klinisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer zal beginnen, met een verwachte deelname van meer dan 300 patiënten.

Het nieuwe klinische onderzoek omvat ook een gecombineerde behandeling van therapeutische plasmaferese en de toediening van menselijke albumine en intraveneuze immuunglobine (IVIG) in verschillende doseringen en frequenties. Menselijke albumine en IVIG zijn twee van de belangrijkste therapeutische plasma-eiwitten die Grifols produceert uit menselijk bloedplasma dat in speciale donatiecentra door de VS wordt gedoneerd.

In combinatie met de mededeling van het nieuwe klinische onderzoek, heeft Grifols eveneens aangekondigd dat het een exclusieve ontwerp- en ontwikkelingsovereenkomst heeft getekend met het in de VS gevestigde Fenwal, Inc. (http://www.fenwalinc.com), voor de productie van een prototype voor een plasmaferesemiddel, dat specifiek bedoeld is voor gebruik in het onderzoek van Grifols naar de ziekte van Alzheimer. Er wordt verwacht dat Fenwal de eerste prototypemiddelen tegen het einde van dit jaar zal leveren.

Er wordt verwacht dat het onderzoek van 2011 twee jaar zal duren.

"Dit is een veelbelovend nieuw gebied voor geneesmiddelen met het potentieel om de levenskwaliteit van miljoenen mensen en hun families aanzienlijk te verbeteren," zei William H. Cork, Hoofd Technologie en Senior Vice President voor Fenwal. "Het verheugt ons een partner te hebben gevonden in Grifols bij het onderzoek naar deze nieuwe aanpak van op plasma gebaseerde therapie voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Wij denken dat onze aferesetechnologie bij een grote hoeveelheid van therapeutische toedieningen past," zei Cork.

In september 2009 publiceerde Grifols de tussentijdse resultaten van een klinisch testprogramma waaraan 42 patiënten uit drie onderzoekscentra voor ziekenhuizen in Spanje deelnamen en twee in de Verenigde Staten. Dat onderzoek omvatte therapeutisch plasmaferese en de toediening van menselijke albumine. De voorlopige resultaten suggereerden een trend naar stabilisatie van de ziekte in de behandelingsgroep. Het recent aangekondigde klinische onderzoek maakt gebruik van de resultaten van het voorafgaande onderzoek door het aantal onderwerpen te vergroten en de behandelwijze te veranderen.

Het onderzoek van Grifols naar de ziekte van Alzheimer is overeenkomstig de onderzoeks- en ontwikkelingsdoelen van toegang tot de volledige therapeutische voordelen van menselijke bloedplasma-eiwitten die verlichting zullen betekenen voor personen die lijden aan verzwakkende ziektes.

Over de ziekte van Alzheimer

Er wordt aangenomen dat de ziekte van Alzheimer epidemische proporties zal bereiken in de 21e eeuw, met een gestage toename onder de oudere bevolking in ontwikkelde landen. Volgens de Alzheimer Association, komt de ziekte voor bij 10% van mensen ouder dan 65 en bij zoveel als 30% van mensen ouder dan 85. In de Verenigde Staten lijden 4,5 miljoen mensen aan de ziekte en volgens berekeningen kan dat oplopen tot 15 miljoen in 2050. De directe en indirecte gezondheidskosten van de verzorging voor patiënten is geschat op 85 miljard Euro's per jaar, alleen al in de Verenigde Staten.

Over plasmaferese

Plasmaferese is een techniek die gebruikt wordt om plasma van andere bloeddeeltjes zoals rode bloedlichaampjes, bloedplaatjes en andere cellen te scheiden. Als iemand plasma doneert, worden de andere deeltjes tijdens het donatieproces teruggeleid naar de donor.

Therapeutische plasmaferese, is een soortgelijk proces, maar het meeste plasma van de patiënt wordt verwijderd en vervangen door albumine, wat gebruikt wordt om de bloedcellen voorafgaande aan de herinfusie buiten werking te stellen. Het gegeneraliseerde gebruik van de plasmaferesetechniek als een methode voor het verkrijgen van plasma is het gevolg van onderzoek dat is uitgevoerd door Dr. J. A. Grifols Lucas in de veertiger jaren, en wat hij presenteerde op het Internationale Transfusiecongres dat in 1951 gehouden werd in Lissabon.

Over Fenwal

Fenwal, Inc. is een internationaal medisch technologiebedrijf dat zich richt op verbetering van bloedafname, -filtratie, -scheiding, -opslag en -transfusie om de beschikbaarheid, veiligheid en doeltreffendheid van bloed en van de onderdelen ervan te verzekeren. Fenwal is uniek gezien hun grote ervaring en toelegging op transfusiegeneesmiddelen. Het bedrijf heeft het breedste aanbod van producten voor de geautomatiseerde en handmatige bloedafname en afname van bloedonderdelen. Fenwal werd in 2007 onafhankelijk, maar de wortels gaan terug tot 1949 met de stichting van Fenwal Laboratories. Fenwal ontwikkelde de eerste flexibele, eenmalig te gebruiken container voor de opvang van het bloed, waardoor complicaties die ontstonden door glascontainers tot het verleden behoorden en waardoor het bloed gescheiden kon worden in therapeutische onderdelen. Tegenwoordig worden de producten en geavanceerde afname- en scheidingstechnologieën van het bedrijf gebruikt voor de behandeling van patiënten op zes continenten. Fenwal, Inc. is gevestigd in Lake Zurich, Illinois. Ga voor meer informatie naar http://www.fenwalinc.com.

Over Grifols

Grifols is een Spaanse holdingcompany die gespecialiseerd is in de farmaceutische ziekenhuissector en die vestigingen heeft in meer dan 90 landen. Sinds 2006 is het bedrijf genoteerd aan de Spaanse Beurs ("Mercado Continuo") en maakt het deel uit van de Ibex-35. Momenteel is het 't eerste bedrijf in de Europese sector in plasma-afgeleiden en het vierde in wereldwijde productie. In de komende jaren, zal het bedrijf zijn leiding dankzij recente beleggingen in de sector versterken als een verticaal geïntegreerd bedrijf. Grifols verzekerde zijn plasmalevering aan 80 plasmaferese centra in de Verenigde Staten en op het gebied van fractionering zorgen fabrieken in Barcelona (Spanje) en Los Angeles (Verenigde Staten) ervoor, dat het bedrijf kan reageren op de groeiende marktvraag. Desalniettemin, maakt het bedrijf zich klaar voor verdere groei in de komende 8-10 jaar en heeft het een ambitieus beleggingsplan gelanceerd. Ga voor informatie naar http://www.grifols.com.

BRON Grifols, SA