You just read:

Grootschalige wereldwijde registratie voor onderzoek naar behandelingspatronen en ziektelast onder patiënten met veneuze trombo-embolie (VTE)

News provided by

Thrombosis Research Institute

Sep 03, 2013, 09:30 ET