Grootse opgezet ZENSAA onderzoek toont aan dat Zelnorm® doeltreffende is bij herhaalde behandeling van prikkelbare-darm-syndroom met constipatie

27 Sep, 2004, 21:12 BST Van Novartis AG

BAZEL, Zwitserland, September 27 /PRNewswire/ --

- ZENSAA is grootste onderzoek voor de beoordeling van herhaalde behandeling van PDS-C bij vrouwen (1)

Gegevens die werden gepresenteerd tijdens het 2004 United European Gastroenterology Week (UEGW) congres tonen aan dat Zelnorm(R) (tegaserod) doeltreffend werkt en goed verdragen wordt bij de behandeling van het prikkelbare-darm-syndroom met constipatie (PDS-C). (2)

Zelnorm 6 mg, tweemaal daags, zorgde bij patiënten voor een statistisch aanzienlijke verbetering van hun globale PDS-symptomen en ook voor een duidelijke verbetering van abdominaal ongemak en verlichting van de pijn. (2) ZENSAA (Zelnorm in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika) is het grootste onderzoek naar de verstoring van de beweeglijkheid zoals PDS-C dat ooit werd uitgevoerd, met meer dan 2.600 patiënten. (1), (2)

Opvallendste kenmerken van ZENSAA omvatten (2):

  -- Aanzienlijke verbetering met eerste en herhaalde Zelnorm behandeling
    voor globale PDS en individuele symptomen
  - Zelnorm zorgde voor een aanzienlijke vermindering van het abdominaal
    ongemak en buikpijn en dit zowel tijdens de eerste behandeling als
    tijdens de herbehandelingsperiode (respectievelijk 9,1% (p<0,00001) en 
    15,9% (p<0,0001))
  - Tijdens de eerste behandelingsperiode ondervond 33,7% van de patiënten
    die Zelnorm toegediend kregen, een aanzienlijke verlichting van het
    globale PDS-symptoom tijdens minstens drie weken van de vier weken 
    durende behandelingsperiode in vergelijking met 24,2% van de patiënten
    die een placebo toegediend kregen (p<0,0001)
  - Tijdens de tweede vier weken durende behandelingsperiode met herhaalde
    behandeling, ondervond twee op de drie (60,5%) patiënten die Zelnorm 
    namen een aanzienlijke verlichting van hun globale PDS-symptomen
    gedurende minstens twee weken in vergelijking met 42,8% van de 
    patiënten die een placebo namen (p<0,0001)
  -- Aanzienlijke verbeteringen in de resultaten inzake productiviteit en
    gezondheid met een Zelnorm-behandeling
  - Meer dan drie op de vier patiënten die een Zelnorm-behandeling kregen,
    toonden een verbetering in het zelfgerapporteerde welzijn ((76,6% voor
    patiënten die een Zelnorm-behandeling kregen (p=0,013))
  - Beduidende verbetering in werkproductiviteit (verminderde algemene
    werkbeperking met 6,3% (p=0,0001)), waaronder minder ziektedagen en 
    minder presenteïsme werden geassocieerd met een Zelnorm-behandeling
    tegenoverplacebo

"Deze positieve resultaten tonen aan wat we altijd al van Zelnorm wisten: het heeft de eigenschap om de veelvoudige symptomen van onbeweeglijkheid te behandelen die met PDS geassocieerd worden en dit tot tevredenheid van zowel artsen als patiënten," zei Joerg Reinhardt, Head of Development, Novartis Pharma AG. "Omdat Zelnorm de belofte inhoudt om de tienduizenden te weinig behandelde personen die nu aan PDS-C lijden, te behandelen, blijven we ons engageren om Zelnorm in de Europese unie op de markt te brengen."

ZENSAA is ontworpen overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese Commissie voor medicinale producten voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), en werd opgesteld om de eerste en herhaalde Zelnorm-behandeling te beoordelen, maar ook de gevolgen op de levenskwaliteit bij vrouwen die aan de veelvoudige symptomen van onbeweeglijkheid van PDS-C lijden.

"De slopende gevolgen van PDS-C hebben een invloed op alle aspecten van de levenskwaliteit van een patiënt - lichamelijk, sociaal, emotioneel en de werkbekwaamheid," zei hoofdonderzoeker professor Jan Tack, Associate Professor en Associate Head of Clinic, afdeling gastro-enterologie, Universiteit van Leuven, België. "Het exacte onderzoeksontwerp van ZENSAA, het brede bereik en het aantal patiënten laten geen twijfel bestaan over de doeltreffendheid van tegaserod bij de behandeling van PDS met Constipatie."

Het onderzoek werd ook opgesteld om de klinische praktijk zo goed mogelijk te weerspiegelen binnen het klinisch onderzoek. De positieve resultaten van het ZENSAA onderzoek zullen gebruikt worden ter ondersteuning van de komende EMEA registratie van Zelnorm voor de behandeling van PDS-C in de Europese Unie.

Meer over ZENSAA (1)

In deze studie zijn de neveneffecten van Zelnorm gelijk aan die van de placebo, met uitzondering van diarree. Diarree kwam tijdens behandelingsperiode 1 meer voor bij patiënten die Zelnorm namen (3,8%) vs. placebo (0,6%). Voor patiënten die met tegaserod behandeld werden, leidde diarree zelden tot beëindiging (0,9%). Er was een lage incidentie van ernstige neveneffecten tijdens beide behandelingsperioden (0,1% in Periode 1 en 0,6% in Periode 2) voor patiënten die met Zelnorm behandeld werden.

ZENSAA was een willekeurig, dubbel-blind, placebo-gecontroleerd onderzoek in verschillende centra van 2.660 vrouwen met PDS-C. Het onderzoek werd uitgevoerd in 262 centra in 24 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Canada, Mexico en Zuid-Afrika. De eerste behandelingsperiode omvatte 2.135 patiënten die twee keer per dag 6 mg Zelnorm innamen en 525 patiënten die een placebo namen (ratio 4:1). De behandeling werd bij alle patiënten stopgezet na een periode van vier weken, gevolgd door twee tot 12 weken zonder behandeling. Patiënten werden daarna opnieuw willekeurig ingedeeld nadat hun symptomen terugkwamen. Tijdens de tweede behandelingsperiode kregen 488 patiënten Zelnorm toegediend en 495 kregen een placebo (ratio 1:1).

De gegevens werden geëvalueerd op het einde van het onderzoek. De voornaamste eindpunten inzake werkzaamheid waren bevredigende verlichting van abdominaal ongemak/pijn en globale PDS verlichting gedurende drie van de vier weken behandeling, wat ook wel de 75% regel wordt genoemd (3). De onderzoeksresultaten werden ook beoordeeld volgens de 50% regel, bevredigende verlichting gedurende twee van de vier weken behandeling, voor abdominaal ongemak/pijn en globale PDS verlichting (2).

ZENSAA werd opgesteld om de doeltreffendheid, veiligheid en verdraaglijkheid van Zelnorm te beoordelen tijdens een kortetermijnbehandeling (4 weken) en tijdens een herbehandeling als de symptomen terugkeren; dagelijkse en wekelijkse evaluatie van de symptomen; levenskwaliteit waaronder werkproductiviteit; en globale tevredenheid van de patiënten over de behandeling. Wat betreft de werkproductiviteit, werd op het einde van het onderzoek vastgesteld dat een behandeling met Zelnorm het absenteïsme verminderde (niet aanwezig op het werk omwille van de symptomen) met 2,6% tegenover placebo (p= 0,0042) en het "presenteïsme" verminderde (verlies aan productiviteit terwijl men aan het werk is) met 5,4% (p=0,0001).

Over het prikkelbare-darm-syndroom met constipatie (PDS-C)

Het prikkelbare-darm-syndroom met constipatie (PDS-C) is een chronische, terugkomende storing van de beweeglijkheid die wordt gekenmerkt door buikpijn en ongemak, opgeblazen gevoel en constipatie (4, 5, 6). Er wordt aangenomen dat serotonine (5HT), een natuurlijk voorkomende stof in het lichaam dat de beweeglijkheid en de pijngewaarwording in het darmsysteem regelt, een belangrijke rol speel in de normale activiteit van het darmkanaal. Er wordt aangenomen dat serotonine een invloed heeft op de beweging van voedsel en afvalstoffen door het lichaam (7, 8, 9). Er is momenteel in Europa geen doeltreffende behandeling beschikbaar voor de veelvoudige symptomen van onbeweeglijkheid van PDS. De traditionele behandeling van de aandoening bestond uit een aanpak die specifiek op de symptomen gericht was, maar die gelijktijdig optredende symptomen kan verergeren.

Over Zelnorm

Zelnorm (tegaserod), een middel ter bevordering van de beweeglijkheid, is het eerste in een nieuwere klasse medicijnen die bekend staan als serotonine-4 receptor agonisten (5HT4 agonisten) en die speciaal ontwikkeld zijn om de veelvoudige symptomen te behandelen die geassocieerd worden met beweeglijkheidsaandoeningen zoals PDS-C. Door 5HT4 receptoren in het darmkanaal te activeren, normaliseert Zelnorm de vertraagde beweeglijkheid en vermindert het de gevoeligheid van het darmkanaal (10, 11, 12, 13). Bij klinische studies ondervonden aanzienlijk meer patiënten een algemene verlichting van de symptomen als ze behandeld werden met Zelnorm, zoals minder buikpijn, opzwelling en constipatie (14, 15, 16, 17, 18). De meeste patiënten voelden de verlichting al na één week (16). Het medicijn wordt goed verdragen en heeft dezelfde neveneffecten als de placebo met uitzondering van diarree. De meeste patiënten die diarree kregen, hadden die maar één keer en in de meeste gevallen kwam de diarree in de eerste week van de behandeling. Kenmerkend is dat de diarree vanzelf verdween bij voortzetting van de therapie (1, 13, 14, 15, 16).

Zelnorm werd ontdekt en ontwikkeld door Novartis, en is goedgekeurd voor de behandeling van PDS in meer dan 50 landen waaronder Australië, Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten, Mexico, China en Brazilië. Zelnorm is ook goedgekeurd voor de behandeling van chronische constipatie in meer dan 10 landen waaronder de Verenigde Staten en Mexico. Zelnorm wordt bestudeerd als een potentiële behandeling voor andere belangrijke darmaandoeningen, zoals gastro-oesofagale reflux (GERD) en dyspepsie (het zuur). Voor bijkomende informatie over PDS, surf naar http://www.IBSMediacentre.com.

Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf, die kunnen geïdentificeerd worden door het gebruik van op de toekomst gerichte terminologie zoals "de belofte inhouden", "potentiële behandeling" of gelijkaardige uitdrukkingen, of door uitdrukkelijke of gesuggereerde discussies betreffende potentiële toekomstige gereglementeerde goedkeuringen, bijkomende aanwijzingen of verkoop van Zelnorm. Dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen weerspiegelen de huidige standpunten van het bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn afhankelijk van bepaalde risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Er is geen garantie dat Zelnorm zal goedgekeurd worden in de EU of in andere bijkomende landen; of dat Zelnorm zal goedgekeurd worden voor de behandeling van bijkomende indicaties; of betreffende potentiële toekomstige inkomsten van Zelnorm. Voornamelijk de verwachtingen van het management kunnen beïnvloed worden door, onder andere, onzekerheden betreffende onverwachte regelgevende acties of vertragingen; overheidsvoorschriften in het algemeen; nieuwe klinische gegevens; onverwachte resultaten van klinische onderzoeken; de bekwaamheid om patenten of andere intellectuele eigendomsbescherming te verkrijgen of te behouden; concurrentie in het algemeen; prijzendruk vanwege de overheid, de industrie en het publiek; en andere risico's en factoren waarnaar verwezen wordt in het huidige Form 20-F dat het bedrijf heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten. In het geval één of meer van deze risico's of onzekerheden werkelijkheid zou worden, of in het geval onderliggende veronderstellingen onjuist zouden blijken, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van degene die hierin omschreven worden als verondersteld, geschat of verwacht. Novartis geeft de informatie in dit persbericht vanaf deze datum en onderneemt geen enkele verplichting om op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht te updaten als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere.

Over UEGW

United European Gastroenterology Week (UEGW) werd voor het eerst georganiseerd in Athene in 1992. UEGW werd opgericht door de United European Gastroenterology Federation als een professionele, wetenschappelijk georiënteerde, multidisciplinaire gastro-enterologie bijeenkomst in Europa. UEGW vindt plaats op 25-29 september 2004 in Praag, Tsjechische Republiek. Op de bijeenkomst zijn verschillende samenvattingen en lezingen te horen over de laatste ontwikkelingen inzake gastro-intestinaal onderzoek, medicijnen en technologie.

Over Novartis

Novartis AG (NYSE: NVS) is wereldleider op het gebied van geneesmiddelen en consumentengezondheid. In 2003 behaalde de groep een omzet van USD 24,9 miljard en netto-inkomsten van USD 5,0 miljard. De groep investeerde ongeveer USD 3,8 miljard in R&D. Novartis Groep, met hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland, stelt ongeveer 80.000 personen tewerk en is werkzaam in meer dan 140 landen over de hele wereld. Voor bijkomende informatie, surf naar http://www.novartis.com.

Contactpersonen

  Eric Althoff
  Novartis Pharma Communications
  Tel. +41 61 324 6392
  of +41 79 593 4202
  eric.althoff@pharma.novartis.com

  John Gilardi
  Novartis Global Media Relations
  Tel. +41 61 324 3018
  of +41 79 596 1408
  john.gilardi@group.novartis.com

Referenties

   (1) Novartis Pharma AG. Persbericht: Novartis initiates largest global
     clinical trial of Zelmac(R) in IBS. 2 december 2002.
   (2) Tack, Mueller-Lissner, Bytzer, Corinaldesi, Emmons, Pecher, Rueegg.
     Tegaserod provides rapid and sustained relief of abdominal 
     discomfort/pain and overall symptoms when used as repeated treatment 
     in women with IBS-C. Abstract UEGW 2004
   (3) Comité voor farmaceutische specialiteiten (CPMP). Points to consider
     on the evaluation of medicinal products for the treatment of 
     irritable bowel syndrome. 2003
   (4) Hungin AP, Whorwell PJ, Tack J, Mearin F. The prevalence, patterns
     and impact of irritable bowel syndrome: an international survey of 
     40,000 subjects. Aliment Pharmacol Ther 2003;17(5):643-650
   (5) Camilleri M, Choi MG. Artikel: irritable bowel syndrome. Aliment
     Pharmacol Ther 1997;11(1):3-15
   (6) Schuster MM. Defining and diagnosing irritable bowel syndrome. Am J
     Manag Care 2001;7(8 Suppl):S246-51.
   (7) Crowell MD. The role of serotonin in the pathophysiology of 
     irritable bowel syndrome. Am J Manag Care 2001;7(8 Suppl):S252-260
   (8) Hunt RH, Tougas G. Evolving concepts in functional gastrointestinal
     disorders: promising directions for novel pharmaceutical treatments. 
     Best Pract Res Clin Gastroenterol 2002;16(6):869-883
   (9) Jin JG, Foxx-Orenstein AE, Grider JR. Propulsion in guinea pig colon
     induced by 5-hydroxytryptamine (HT) via 5-HT4 and 5-HT3 receptors. J
     Pharmacol Exp Ther 1999;288(1):93-97
  (10) Novartis gegevensbestand
  (11) Chey WD. Tegaserod and other serotonergic agents: what is the
     evidence? Rev Gastroenterol Disord 2003;3Suppl2:S35-40
  (12) Kellum JM, Albuquerque FC, Stoner MC, Harris RP. Stroking human
     jejunal mucosa induces 5-HT release and CI secretion via afferent 
     neurons and 5-HT4 receptors. Am J Physiol. 1999;277(3Pt1):G515-520
  (13) Camilleri M. Serotonergic modulation of visceral sensation: lower
     gut. Gut 2002;51(Suppl)1:i81-86
  (14) Novick J, Miner P, Krause R, Glebas K, Bliesath H, Ligozio G, et al.
     A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of tegaserod in
     Female patients suffering from irritable bowel syndrome with 
     constipation. Aliment Pharmacol Ther 2002;16(11):1877-1888
  (15) Müller-Lissner SA, Fumagalli I, Bardhan KD, Pace F, Pecher E, Nault
     B, et al. Tegaserod, a 5-HT4 receptor partial agonist, relieves 
     symptoms of irritable bowel syndrome in patients with abdominal 
     pain, bloating and constipation. Aliment Pharacol Ther 2001;15:1655-
     1666
  (16) Lefkowitz M, Shi Y, Schmitt C, Krumholz S, Tanghe J. The 5-HT4
     partial agonist, tegaserod, improves abdominal discomfort/pain and 
     normalizes altered bowel function in irritable bowel syndrome (IBS) 
     Am J Gastroenterol 1999;94(9):266
  (17) Kellow J, Lee OY, Chang FY, Thongsawat S, Mazlam MZ, Yuen H, Gwee
     KA, Bak YT, Jones J, Wagner A. An Asia-Pacific, double blind, 
     Placebo controlled, randomised study to evaluate the efficacy,
     safety and tolerability of tegaserod in patients with irritable 
     bowel syndrome. Gut 2003;52(5): 671-676
  (18) Camilleri M. Artikel: tegaserod. Aliment Pharmacol 
     Ther.2001;15(3):277-289

BRON Novartis AG