Grootste register uit de geschiedenis geeft voor het eerst een beeld van de werkelijke wereldwijde omvang van atriale fibrillatie (AF)

30 Aug, 2009, 06:01 BST Van Thrombosis Research Institute

BARCELONA, Spanje, August 30 /PRNewswire/ --

- Zesjarig GARFIELD register gaat 50.000 patiënten van over de hele wereld volgen -

Het Thrombosis Research Institute (TRI) - een liefdadigheidsinstelling die is gelieerd aan het Queen Mary University in Londen - heeft vandaag de start bekendgemaakt van GARFIELD (Global Anticoagulant Registry in the Field), een innovatief onderzoeksinitiatief dat is opgezet om meer inzicht te verkrijgen in de omvang van atriale fibrillatie op wereldwijde schaal. Atriale fibrillatie is een veelvoorkomende aandoening waarbij de twee kleinere bovenste hartkamers (de atria) trillen in plaats van ritmisch kloppen. Deze aandoening kan leiden tot levensbedreigende complicaties, waaronder een beroerte

Het is de bedoeling dat het GARFIELD register zes jaar lang 50.000 patiënten gaat volgen waarbij zojuist AF is vastgesteld en die in aanmerking komen voor behandeling met stollingsremmende middelen om de vorming van bloedpropjes die tot een beroerte zouden kunnen leiden te voorkomen. GARFIELD gaat van start in 32 landen verspreid over Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Oost- en West-Europa, Azië, Afrika en Australië. Uiteindelijk zullen de patiënten echter worden gevolgd vanuit 1.000 centra verspreid over 50 landen.

"Het effect van atriale fibrillatie wordt sterk onderschat, en bij een vergrijzende wereldbevolking zal de omvang en impact van deze ziekte bovendien blijven toenemen. We hebben een beter inzicht in AF nodig als we op een zinvolle manier iets aan de gevolgen ervan willen doen," aldus Prof. Ajay Kakkar, directeur van het Thrombosis Research Institute en hoogleraar Chirurgische Wetenschappen aan de Queen Mary University in London. "GARFIELD is de eerste echte poging om de wereldwijde omvang van AF te kwantificeren en daarnaast inzicht te verschaffen in de wijze waarop nieuwe ontdekkingen op het gebied van stollingsremming en AF-beheersing het beste kunnen worden aangewend om de impact van de ziekte op patiënten en de gezondheidszorg wereldwijd te verminderen."

GARFIELD is het eerste register waarbij klinische locaties willekeurige voor deelname zullen worden geselecteerd. Er worden derhalve niet alleen locaties geselecteerd die zijn gespecialiseerd in AF-beheer. Zo wordt een realistisch beeld verkregen van de wijze waarop met AF wordt omgegaan in alle zorgomstandigheden (bijvoorbeeld in ziekenhuizen, eerste hulpafdelingen, trombosediensten en huisartsenpraktijken). Bij elke locatie worden nieuwe patiënten op volgorde van binnenkomst in het register opgenomen, om een zo neutraal mogelijk beeld te kunnen verkrijgen. Bij alle patiënten die worden ingeschreven zal het gaan om nieuwe AF-patiënten die in aanmerking komen voor duurzame stollingsremmende behandeling met vitamine-K-antagonisten. Ze zullen worden ingeschreven, ongeacht de vraag of ze een passende behandeling ontvangen. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen in de werkelijke gevolgen van de tekortkomingen van de huidige behandelwijzen.

De gegevens zullen worden verzameld over een periode van zes jaar. Hierbij gaat het om onder andere de volgende meetwaarden: trombo-embolische beroerte; voorbijgaande beroerte (TIA of "miniberoerte"); bloedpropjes in andere delen van het lichaam; bloedingen; behandelingsweerstand (percentage van een reden voor beëindiging of verkorting van de behandeling); mortaliteit; en ernstige hartincidenten.

Bij patiënten die worden behandeld met een stollingsremmende therapie worden daarnaast gegevens verzameld over de frequentie en timing van de bewaking die noodzakelijk is om een veilige en werkzame dosis van bloedverdunners te bepalen, en ingrepen die noodzakelijk zijn voor het beheersen van complicaties in verband met de stollingsremmende therapie.

GARFIELD omvat tevens gezondheidseconomische gegevens om de werkelijke kosten die zijn verbonden aan AF te meten, zowel wereldwijd als binnen elk deelnemend land afzonderlijk, en een programma om de door de patiënten gerapporteerde uitkomsten betreffende hun ervaringen met de behandeling te evalueren. Het register wordt mogelijk gemaakt door een onderzoeksbijdrage van Bayer Schering Pharma.

De gevolgen van AF

Maar liefst een procent van de wereldbevolking lijdt aan AF, inclusief 4,5 miljoen patiënten in de Europese Unie en 2,2 miljoen patiënten in de Verenigde Staten die leiden aan persistente AF. De aandoening doet zich voor wanneer delen van de atria ongecoördineerde elektrische signalen uitzenden die ervoor zorgen dat de hartkamers te snel en onregelmatig pompen. Hierdoor wordt het bloed niet volledig uit de atria gepompt. Als gevolg hiervan kan bloedophoping ontstaan, hetgeen kan leiden tot trombose, de grootste doodsoorzaak in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

Als een bloedpropje het linkeratrium verlaat, kan het vast komen te zitten in een slagader of in een ander deel van het lichaam, met name in de hersenen. Een bloedpropje in een slagader in de hersenen leidt tot een beroerte. In feite wordt maar liefst 92 procent van beroertes met een dodelijke afloop veroorzaakt door trombose. Patiënten met AF lopen vijfmaal zoveel risico op een beroerte als de algemene bevolking, en hebben daarnaast een verhoogd risico op hartstilstand, chronische vermoeidheid en andere hartritmestoornissen.

"Het kan noodzakelijk zijn tot stollingsremmende behandeling over te gaan om een trombo-embolische beroerte te voorkomen, maar waarschijnlijk ontvangen slechts weinig patiënten met een verhoogd risico een passende en mogelijk levensreddende profylactische behandeling. Het grootste deel van de AF-patiënten is bejaard, en de stollingsremmende werking van de middelen die op dit moment verkrijgbaar zijn, de vitamine-K-antagonisten, kunnen bij deze populatie moeilijk te voorspellen zijn," aldus prof. Kakkar. "Door middel van GARFIELD kunnen we een beter inzicht verkrijgen in de redenen waarom sommige patiënten deze middelen ter voorkoming van een beroerte niet krijgen toegediend, en in de vraag of sommige populaties die een behandeling ondergaan een beter resultaat laten zien dan anderen."

Over het Thrombosis Research Institute (TRI)

TRI is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling die zich heeft gewijd aan het onderzoek naar trombose en verwante aandoeningen. TRI bestaat uit twee liefdadigheidsinstellingen uit Londen, Engeland en Bangalore, India. De missie van TRI is het bieden van tromboseonderzoek, educatie en patiëntenzorg van de beste kwaliteit, en de ontwikkeling van nieuwe strategieën ter voorkoming en behandeling van trombose, om zodoende een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg en een beter klinisch resultaat, en aan de verlaging van de kosten van de gezondheidszorg.

TRI is gelieerd aan de Queen Mary University in Londen.

Zie http://www.tri-london.ac.uk/ voor meer informatie.

BRON Thrombosis Research Institute