Habitat for Humanity zet fondsen om in huizen voor duizenden daklozen na tsunamiramp

18 Jan, 2005, 12:32 GMT Van Habitat for Humanity International

HAARLEM, The Netherlands, January 18 /PRNewswire/ -- De Samenwerkende Hulporganisaties die samen giro 555 in de actie voor Azië beheren, hebben 1 miljoen euro toegezegd aan Habitat for Humanity Nederland. Habitat had een aanvraag ingediend om een bedrag te mogen ontvangen voor de wederopbouw en herstelwerkzaamheden in de getroffen gebieden.

Habitat heeft in de getroffen gebieden lokale Habitat organisaties en is er al jaren actief. Habitat Nederland steunt de Habitat organisaties in de getroffen gebieden op basis van de verzoeken om hulp. De komende tijd zal extra geld worden besteed aan de wederopbouw- en herstelwerkzaamheden. Habitat is momenteel al druk bezig met het ontwikkelen van plannen voor reconstructie en nieuwbouw van de verwoeste huizen en infrastructuur in de getroffen gebieden.

Omdat Habitat ruim 30 jaar ervaring heeft met het bouwen van huizen en opstarten van projecten in de getroffen gebieden zal de hulpverlening efficiënt verlopen en toegesneden worden op de situatie ter plekke. De door de tsunami beschadigde huizen hebben vaak solide funderingen, die goed kunnen dienen als fundering voor de nieuw te bouwen huizen. Bovendien kan een grote hoeveelheid materiaal opnieuw worden benut om de kosten laag te houden. Sommige huizen kunnen worden hersteld; veel vaker moeten huizen vanaf de grond worden opgebouwd.

Habitat for Humanity heeft 'kern'-onderdak ontwikkeld. Dit is een bouwontwerp voor een tijdelijke woning die later op eenvoudige wijze kan worden omgezet in permanente huisvesting. Zo kunnen in korte tijd duizenden mensen worden gehuisvest. De huizen zullen gedeeltelijk door de gezinnen zelf worden gebouwd, met hulp van geschonken materialen en bouwexpertise die door Habitat for Humanity wordt geleverd.

Habitat Nederland is uiteraard erg blij met het geld dat door de Actie voor Azië is ingezameld. "We garanderen dat we op een efficiënte en gedegen wijze het geld zullen besteden aan de wederopbouw van huizen en de benodigde nabijgelegen infrastructuur" , zegt Paul Koets, directeur van Habitat for Humanity in Nederland. "We zijn al jaren actief in alle getroffen landen en zullen alle opgedane ervaring optimaal benutten om ervoor te zorgen dat de mensen weer een dak boven hun hoofd krijgen en gemeenschappen worden opgebouwd."

Habitat Nederland ziet in eerste instantie geen mogelijkheid om Nederlandse vrijwilligers uit te zenden naar de getroffen landen, hoezeer wij de belangstelling en goede bedoelingen ook waarderen en begrijpen. Alleen als onze collega's in Azië om extra menskracht vragen, zullen wij proberen daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Vooralsnog concentreert Habitat Nederland zich op de hoognodige financiële ondersteuning: GIRO 6008 t.n.v. Habitat Wederopbouwfonds Azië

Informatie over de activiteiten van Habitat in de getroffen gebieden kunt u vinden op onze website: www.habitat.nl

Over Habitat for Humanity

Habitat for Humanity is een internationale organisatie die ernaar streeft de armoedebehuizing de wereld uit te helpen. Habitat doet dit door samen met voormalige krotbewoners een veilig en degelijk huis te bouwen. Habitat is sinds 1976 actief in ruim 95 landen en zal eind dit jaar meer dan 200.000 huizen gebouwd hebben. Ruim 1.000.000 mensen bewonen dan een goed, veilig huis en krijgen de kans om hun armoedespiraal te doorbreken. Habitat for Humanity is sinds 1993 actief in Nederland als fondsenwerver voor projectenvoor om de leefomstandigheden van krotbewoners te verbeteren. Habitat Nederland heeft het CBF keurmerk. Voor meer informatie kijk op: www.habitat.nl

BRON Habitat for Humanity International