Halfjaarcijfers Royal Friesland Foods Nettowinst stijgt ondanks lastige marktomstandigheden

09 Sep, 2004, 09:30 BST Van Royal Friesland Foods

MEPPEL, Nederland, September 9 /PRNewswire/ --

- Eerste halfjaar 2004

- Nettowinst stijgt met 9% tot 35 miljoen euro

- Netto-omzet daalt met 4% tot 2,2 miljard euro

- Omzetgroei hoofdmerken onder druk door valutaontwikkelingen en toenemende concurrentie

- Bedrijfsresultaat stijgt door lagere lasten

Meppel - De nettowinst van Koninklijke Friesland Foods N.V. is in het eerste halfjaar van 2004 met 9 procent gestegen tot 35 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar 2003. De netto-omzet is in dezelfde periode met 4 procent afgenomen tot 2.209 miljoen euro.

De daling van de netto-omzet met 4 procent is het gevolg van negatieve valuta-invloeden, lagere opbrengstprijzen en een lager volume. De verkopen zijn in volume met 1 procent afgenomen door stagnerende marktgroei en hevige concurrentie in Europa. Ook de omzet van de hoofdmerken is met 1 procent afgenomen. Gecorrigeerd voor de valuta-ontwikkelingen hebben de hoofdmerken een groei van 3 procent gerealiseerd. In percentage van de totale omzet is de omzet van de hoofdmerken gestegen van 44 naar 45 procent. Vooral de omzet van de merken Peak, Pöttyös Túró Rudi, Frico en Dutch Lady is ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 gestegen.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill is met 10 procent gestegen tot 106 miljoen euro. Dit is het gevolg van lagere lasten; met name reorganisatiekosten en pensioenpremies. Van de lagere inkoopprijzen voor grondstoffen in Europa kon niet worden geprofiteerd vanwege de daling van de verkoopprijzen en de verlaging van de steunbedragen vanuit de Europese Unie. Voor aangekondigde reorganisaties bij Frico Cheese (verpakken, veredelen, logistiek), Friesche Vlag (out of home activiteiten) en Friesland Consumer Products (kindervoedingactiviteiten)is een voorziening getroffen van 5 miljoen euro. Aan het pensioendepot is 15 miljoen euro toegevoegd. De dekking van het pensioendepot, inclusief 4 procent voorziening in de balans, bedraagt 115 procent per ultimo juni. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als percentage van de omzet (ROS) is toegenomen van 4,2 naar 4,8 procent. De post belastingen bedraagt 27 miljoen euro. Dat is 13 miljoen euro meer dan in de vergelijkbare periode van 2003 toen deze post positief werd beïnvloed door lagere belastingverplichtingen dan voorzien. Het aandeel derden van 11 miljoen euro is gedaald door een lagere winstgevendheid van de activiteiten in Zuidoost-Azië.

De solvabiliteit (aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal) is ten opzichte van eind 2003 gestegen van 33,7 naar 34,3 procent. Door seizoensinvloeden

zijn sinds ultimo 2003 de voorraden met 4 procent en de kortlopende vorderingen met 5 procent toegenomen. De nettoschuld is vooral hierdoor sinds ultimo 2003 met 3 procent gestegen tot 686 miljoen euro. Het gemiddeld werkkapitaal als percentage van de netto-omzet ligt met 5 op hetzelfde niveau als in de vergelijkbare periode van het vorig jaar. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 76 miljoen euro, dit is een daling van 14 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2003.

Stagnerende marktgroei

De ontwikkeling van de netto-omzet en de groei van de hoofdmerken in West- en Centraal-Europa staan onder druk. Enerzijds is dit het gevolg van stagnerende marktgroei en druk op de verkoopprijzen als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen de verschillende supermarkten en anderzijds door een verschuiving van de consumentenaankopen van merkproducten naar huismerken en naar de goedkopere supermarkten. Ook de omzet en margeontwikkeling van producten voor de buitenhuismarkt blijven onder druk staan als gevolg van achterblijvende consumentenbestedingen in dit segment. In Griekenland is het resultaat opnieuw verder verbeterd. Ook de activiteiten gericht op industriële afnemers laten goede resultaten zien voor wat betreft de toegevoegde waarde producten. Het bedrijfsresultaat is in Europa gestegen met 66 procent als gevolg van lagere lasten.

In Azië zijn de ontwikkelingen in locale valuta positief. Met name in Thailand en Vietnam is de netto-omzet verder verbeterd. Echter vooral als gevolg van afvlakking van de groei in Indonesië en de ongunstige ontwikkeling van de koersen is de netto-omzet in Azië met 3 procent afgenomen. Het bedrijfsresultaat is afgenomen met 29 procent. In Afrika is sprake van groei. Met name Peak in Nigeria blijft zich goed ontwikkelen.

De steunbedragen (restituties en interne toeslagen) van de Europese Unie zijn in de eerste helft van 2004 al met ruim 20 procent gedaald vooruitlopend op de interventieprijsverlaging in juli 2004. Desondanks liggen de opbrengstprijzen van generieke melkpoeders op een iets hoger niveau dan in de vergelijkbare periode van 2003 door enerzijds de goede vraag en anderzijds de lagere melkaanvoer in de Europese Unie. Voor boter liggen de prijzen op ongeveer hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2003.

Vooruitzichten

Voor het tweede halfjaar van 2004 verwachten we dat de marktomstandigheden niet wezenlijk zullen veranderen. Kostenbeheersing blijft in de bedrijfsvoering een belangrijk aandachtspunt.

Royal Friesland Foods

Op 7 juni 2004 heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix aan Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. het predikaat Koninklijk toegekend. Vanaf die datum is de naam van de vennootschap Koninklijke Friesland Foods N.V. In de loop van 2005 zal in het hele concern een nieuwe huisstijl met nieuw logo worden doorgevoerd.

Royal Friesland Foods is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Met name in West- en Centraal Europa, West-Afrika en Zuidoost-Azië is Royal Friesland Foods sterk op de zuivelmarkt vertegenwoordigd. De omzet bedraagt 4,6 miljard euro. In totaal zijn 18.000 medewerkers in dienst waarvan 12.500 buiten Nederland. De belangrijkste merken zijn Appelsientje, Bonnet, Chocomel/ Cécemel, Completa, CoolBest, Debic, DubbelFrisss, Dutch Lady, Extran, Frico, Friso, Foremost, Friesche Vlag, Frisian Flag, Fristi, Milli, NoyNoy, Peak, Pöttyös Túró Rudi, Rainbow en Taksi.

www.fcdf.com

BRON Royal Friesland Foods