Handelen met Indonesïe - nieuw rapport helpt exporteurs

15 Apr, 2013, 13:23 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, April 15, 2013 /PRNewswire/ --

Deze week verscheen een rapport dat exporteurs een inzicht geeft in de mogelijke opportuniteiten van zakendoen met Indonesië.

Het rapport "Succesvol handelen met Indonesië", opgesteld door de vooraanstaande kredietverzekeraar Atradius, behandelt de factoren die moeten worden aangepakt om de uitvoer naar Indonesië succesvol te laten verlopen. Atradius zendt op 17 april een begeleidend webinar over dit onderwerp uit.

Indonesië biedt een waaier aan mogelijkheden voor buitenlandse exporteurs, vooral voor diegenen die exporteren naar traditionele markten die zich, ingevolge economische moeilijkheden, in een stagnatiefase bevinden. Het is één van de snelst groeiende economieën ter wereld en de Indonesische groeiende middenklasse heeft een boontje voor buitenlandse goederen en diensten. Voeg daarbij de omvangrijke overheidsinvesteringen in broodnodige infrastructuurprojecten en de vooruitzichten voor buitenlandse bedrijven worden nog duidelijker.

Zoals het rapport opmerkt, moeten buitenlandse leveranciers de tijd nemen om elk aspect van de Indonesische markt te begrijpen.

Een lokale vertegenwoordiger, die op de hoogte is van uw bedrijf, is essentieel. In een groot land als Indonesië is het ook raadzaam om een ​​distributeur met een bewezen staat van dienst onder de arm te nemen.

Een bedrijfsmodel dat werkt in de traditionele markten werkt daarom niet noodzakelijk in opkomende markten zoals Indonesië. Bij prijsstrategie moet er rekening worden gehouden met de distributiekosten - Indonesië is qua oppervlakte zo groot als de VS - en de gemiddelde inkomens liggen nog steeds aanzienlijk lager dan in de meer ontwikkelde markten. Hoewel er veel kanalen zijn om in Indonesië producten te promoten, moeten buitenlandse leveranciers voorzichtigheid aan de dag leggen. In een land doordrenkt van religie en traditionele waarden, is men gevoelig voor bepaalde elementen van de reclame die in andere landen algemeen aanvaard worden.

Diefstal van intellectuele eigendom (IP) is altijd een aandachtspunt en, hoewel de Indonesische autoriteiten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij de bestrijding van IP-diefstal, kan het nog steeds een reëel gevaar vormen. Buitenlandse exporteurs moeten hun octrooien, handelsmerken en ontwerpen zo snel mogelijk in Indonesië registreren omdat registratie in een ander land hun rechten niet beschermt.

Buitenlandse leveranciers moeten ook de naleving van de vaak complexe invoerbepalingen in Indonesië waarborgen en rekening houden met de invoertarieven, die per product aanzienlijk kunnen verschillen.

De Indonesische bedrijfscultuur kan strijdig zijn met die welke voor het zakendoen met westerse landen wordt gebruikt. Zelfs de nuances van de Indonesische taal kunnen misleidend zijn. Het is dus raadzaam voor buitenlandse leveranciers om iemand in hun team te hebben die vloeiend Bahasa Indonesia spreekt.

Het Indonesische rechtssysteem is gebaseerd op het principe van de Pancasila, dat consensus boven confrontatie plaatst. Indien er een geschil over de betaling ontstaat, moeten de contractuele partijen tot een overeenkomst proberen te komen via bemiddeling of arbitrage voordat ze hun toevlucht nemen tot gerechtelijke procedures.

"Succesvol zakendoen met Indonesië' verwijst naar de steun die Atradius zelf geeft aan buitenlandse exporteurs naar Indonesië door middel van zijn incassoafdeling, gespecialiseerd in het in der minne regelen van schulden, en kredietverzekering die gemoedsrust geeft aan exporteurs die waardevolle handelsrelaties willen opbouwen, maar cashflowproblemen wensen te vermijden.

Het rapport kan worden gedownload van de website van Atradius http://www.atradius.com, waar u zich kunt inschrijven om het free webinar bij te wonen.

Over Atradius

De Atradius Groep biedt wereldwijd kredietverzekering, incassodiensten en borgstellingen aan. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.