Hectisch jaar voor DOCDATA N.V. positief afgesloten

24 Feb, 2011, 06:30 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, February 24, 2011 /PRNewswire/ --

- Mijlpaal bereikt: omzet in 2010 gegroeid naar EUR 104 miljoen

- Bedrijfsresultaat (EUR 5,0 miljoen) beïnvloed door incidentele kosten om groei te realiseren

- Sterke groei in omzet van het E-commerce service bedrijf in Duitsland

- Omzet en resultaten van IAI industrial systems uitstekend

- Voorstel om dividend van EUR 0,35 per aandeel uit te keren

DOCDATA N.V. heeft in 2010 een belangrijke mijlpaal bereikt aangezien de omzet het niveau van EUR 100 miljoen heeft overschreden, voornamelijk dankzij een sterke groei in Duitsland. Wel was 2010 een hectisch jaar, in het bijzonder vanwege de overname en de integratie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep en de extreme groei van één van onze e-commerce klanten in Duitsland. Deze factoren hebben tijdelijk een negatieve invloed gehad op de winst. Daarnaast heeft IAI industrial systems het hoge omzetniveau in 2010 kunnen handhaven met een uitstekende winst.

  
 
  Omzet                   2010   2009  Groei
  (in duizenden, percentages         EUR   EUR    %
  uitgezonderd)
 
  Docdata E-commerce services (excl.   63.737  46.851  + 36%
  acquisitie)
  Acquisitie voormalige Dohmen      14.293    -    -
  Solutions Groep
  Docdata E-commerce services       78.030  46.851  + 67%
  Media replicatieactiviteiten       7.804  16.024 -/- 51%
  E-commerce service bedrijf Docdata   85.834  62.875  + 37%
  Technologiebedrijf IAI industrial    18.176  17.594   + 3%
  systems
  Totaal                 104.010  80.469  + 29%

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De markten waarin wij opereren hebben ook in 2010 een sterke groei laten zien. Binnen de e-commerce markt heeft een groot gedeelte van onze klanten het zelfs beter gedaan dan de markt. Wij zijn trots dat wij hier voor onze klanten een belangrijke bijdrage aan hebben mogen leveren. IAI industrial systems heeft een omzetniveau bereikt dat structureel hoger ligt dan het gemiddelde omzetniveau over de laatste vijf jaren; wel blijven we afhankelijk van soms gecompliceerde aanbestedingstrajecten."

Het E-commerce service bedrijf Docdata heeft het aantal transacties sterk zien stijgen in 2010. Dit is zowel het gevolg van het succes van onze klanten in Nederland, waaronder bol.com, De Bijenkorf en V&D, als van het succes van onze klanten in Duitsland, waaronder brands4friends.de en Zalando.de. Mede hierdoor is de omzet van het E-commerce service bedrijf in totaal gegroeid met 37%.

Het technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in 2010 een record omzet van EUR 18,2 miljoen gerealiseerd. Daarnaast is in 2010 verder geïnvesteerd in de organisatie en in de ontwikkeling van innovatieve productiesystemen voor de verschillende markten waarin IAI actief is. De focus heeft in 2010 met name gelegen op de ontwikkeling en verbetering van applicaties in productiesystemen.

Het vaste personeelsbestand van de Groep is in 2010 door de groei sterk toegenomen van 593 medewerkers (570 FTE) aan het begin van het jaar tot 813 medewerkers (759 FTE) aan het eind van het jaar. Tevens zijn in 2010 de management structuren binnen de Groep versterkt. Dit was noodzakelijk om de groei te kunnen realiseren en een nieuwe basis te creëren voor verdere groei.

E-commerce service bedrijf Docdata realiseerde wederom een sterke stijging van het aantal unieke transacties; in 2010 werden bijna 30 miljoen unieke transacties verwerkt ten opzichte van rond de 20 miljoen in 2009 (stijging 36%). De gecombineerde omzet van de e-commerce services (bestaande uit de commerce, fulfilment en payments activiteiten) is autonoom gestegen met bijna EUR 17 miljoen (+ 36%); daarnaast is de omzet gestegen met nog eens EUR 14 miljoen als gevolg van de acquisitie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep in april 2010. De totale omzet van het E-commerce service bedrijf Docdata is daarmee in totaal met 37% gestegen tot bijna EUR 86 miljoen.

De e-commerce markt in Europa is in 2010 gestegen met ongeveer 18%. Ook voor 2011 wordt een vergelijkbare groei verwacht, waardoor de Europese e-commerce markt de markt in de Verenigde Staten zal gaan overtreffen. Binnen Europa blijven de grootste markten het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Samen met de Benelux nemen zij meer dan 50% voor hun rekening. De groei in de Benelux is in 2010 uitgekomen op ruim 22% en deze markt vertegenwoordigt een waarde van ongeveer EUR 10 miljard. De groei in het Verenigd Koninkrijk is uitgekomen op 13%, met een waarde van ongeveer EUR 60 miljard. In Duitsland bedroeg de groei in 2010 ongeveer 10% en deze markt vertegenwoordigt een waarde van meer dan EUR 50 miljard.

Dohmen Solutions

De integratie en herstructurering van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep zullen nog enkele maanden doorlopen in het eerste halfjaar van 2011. In 2010 hebben deze activiteiten bijgedragen aan de omzetgroei (EUR 14,3 miljoen in 8,5 maanden) maar door de herstructureringskosten hebben ze tegelijkertijd een sterke negatieve invloed gehad op het bedrijfsresultaat (-/- EUR 2,1 miljoen) en daarmee op de winst. Voor 2011 is de verwachting dat deze activiteiten, inclusief beperkte verdere herstructurerings­kosten, een kleine bijdrage aan de winst zullen leveren.

Dankzij de overname van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep, in combinatie met de gerealiseerde autonome groei, heeft Docdata zijn positie op de Duitse e-commerce markt enorm versterkt; Docdata is hierdoor een bekende speler geworden. Tevens heeft Docdata in 2010 in de Duitse markt voor het eerst een hogere omzet gerealiseerd dan in de Nederlandse markt, waar Docdata een top-3 positie bekleedt en reeds langer een bekende speler is.

Transitie voltooid

Halverwege 2010 is het media replicatiebedrijf in Berlijn afgestoten. Daarmee is de transitie van Docdata naar een E-commerce service bedrijf succesvol voltooid.

Werd in het jaar 2000 nog meer dan 90% van de omzet gerealiseerd door media replicatie­activiteiten, in 2010 was dit minder dan 10% van de omzet. Vanaf 2011 hebben de replicatieactiviteiten geen noemenswaardige invloed meer op de cijfers van de Groep.

Voor 2011 ligt de focus op verdere groei in bestaande markten, enerzijds door de groei van bestaande klanten en het uitbreiden van het service portfolio, anderzijds door het binnenhalen van nieuwe klanten. Kleinere overnames om ons service portfolio uit te breiden kunnen ook bijdragen aan de groei. De organisatie is in 2010 enorm gegroeid en de managementstructuur op alle niveaus versterkt. Hierdoor hebben wij een verstevigde basis om de uitdagingen van 2011 aan te gaan.

De belangrijkste trends die voor Docdata relevant zijn, liggen enerzijds op het vlak van een verdere transformatie van online naar mobiel online. De verwachting is dat er in 2012 meer smartphones dan computers verkocht zullen worden. Ook sociale netwerken nemen een steeds belangrijkere positie in de communicatie naar consumenten, met Facebook als dominante speler met meer dan 500 miljoen actieve gebruikers en na Google de grootste bron van traffic voor webwinkeliers. Anderzijds zullen de 'crossborder' activiteiten van zowel consumenten als aanbieders in de komende jaren sterk gaan toenemen.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De ontwikkelingen en mogelijkheden van het internet gaan razendsnel. Vanwege onze uitgebreide e-commerce ervaring, de enorme schaalbaarheid van onze oplossingen en internationale ervaring zijn wij in staat in korte tijd te schakelen en de groei van onze klanten, ook 'crossborder', te helpen realiseren. Dankzij onze schaalbare oplossingen hebben wij in 2010 de extreme groei van enkele klanten kunnen faciliteren, waarmee wij vooruitlopen op al onze concurrenten."

Technologiebedrijf IAI industrial systems leverde in 2010 een groot aantal hoogwaardige systemen af. Daarnaast is de omzet uit serviceactiviteiten en de levering van deelsystemen duidelijk gestegen. De omzet van IAI industrial systems is uitgekomen op EUR 18,2 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van 2009 maar structureel hoger dan alle jaren voor 2009.

Het orderboek omvat eind 2010 orders met een omzetwaarde van EUR 8,4 miljoen (2009: EUR 13,7 miljoen). De orderportefeuille loopt achter, wat van invloed zal zijn op de omzet en resultaten van IAI in 2011. Daarentegen is de pijplijn met prospects goed gevuld; wij verwachten dat het grootste gedeelte hiervan vanaf 2012 tot afleveringen zal leiden. In de markten waarin IAI opereert hebben projecten meestal een lange doorlooptijd. Hierop heeft IAI slechts een zeer geringe invloed.

IAI industrial systems wordt in de markt voor documentbeveiliging van door overheden uitgegeven waardedocumenten gezien als de meest hoogwaardige leverancier van productiesystemen om documenten te personaliseren en/of te beveiligen. In de markt voor documentbeveiliging heeft IAI, door de ontwikkeling van nieuwe systemen, het productenpakket in de afgelopen jaren verder uitgebreid, waardoor additionele marktsegmenten bediend kunnen worden zoals het marktsegment voor decentrale personalisatie. In 2010 is wederom geïnvesteerd in R&D voor de ontwikkeling van een volgende generatie systemen en voor nieuwe toepassingen zoals onder andere contactloos solderen van zonnepanelen, waarvoor in 2010 een eerste productiesysteem is verkocht. De organisatie is verder versterkt, waardoor het bedrijf gereed is voor verdere groei.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Onze klanten zijn voornamelijk op zoek naar innovatieve maar bewezen toepassingen in de markten waarin wij opereren. Aangezien ons productportfolio de laatste jaren substantieel is uitgebreid zijn wij goed gepositioneerd om te kunnen voldoen aan de vragen uit de markt. Tevens zien wij dat klanten wereldwijd ons bedrijf weten te vinden."

Belangrijkste aspecten van het resultaat over het boekjaar 2010

Resultaat en Financiële positie over het boekjaar 2010

  
 
  (in miljoenen, percentages en winst       2010     2009
  per aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %  EUR   %
 
  Omzet
  E-commerce service bedrijf Docdata   85,8  82,5  62,9 78,1
  Technologiebedrijf IAI industrial    18,2  17,5  17,6 21,9
  systems
  Totaal                 104,0  100,0  80,5 100,0
 
  Brutowinst
  E-commerce service bedrijf Docdata   19,1  22,2  18,2 28,9
  Technologiebedrijf IAI industrial    6,9  38,1  7,3 41,9
  systems
  Totaal                 26,0  25,0  25,5 31,7
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata    1,0   1,2  1,0  1,6
  Technologiebedrijf IAI industrial    4,0  22,0  4,9 27,9
  systems
  Totaal                  5,0   4,8  5,9  7,3
 
  Winst over het jaar           3,8   3,7  7,7  9,6
 
  Gewone winst per aandeel        0,58      1,18
  Verwaterde winst per aandeel      0,58      1,18
 
  Balanstotaal              56,0      49,0
  Eigen vermogen             27,6      27,4
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /     49,3%     55,9%
  Balanstotaal)

De omzet van DOCDATA N.V. is in 2010 met EUR 23,5 miljoen gestegen tot EUR 104 miljoen (+29%). IAI industrial systems heeft een lichte omzetstijging van EUR 0,6 miljoen gerealiseerd (+3%). Docdata heeft met de e-commerce diensten commerce, payments en fulfilment een autonome omzetstijging gerealiseerd van EUR 16,9 miljoen (+36%), voornamelijk als gevolg van het gestegen transactievolume. De acquisitie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep hebben in 2010 voor EUR 14,3 miljoen aan de omzet bijgedragen sinds 16 april 2010. Tenslotte is de omzet van de media replicatieactiviteiten gedaald met EUR 8,2 miljoen (-/- 51%) als gevolg van een verdere teruggang van de replicatieactiviteiten, voornamelijk door de verkoop in juli 2010 van het replicatiebedrijf in Berlijn.

In 2010 heeft DOCDATA N.V. een brutowinst behaald van EUR 26,0 miljoen ten opzichte van EUR 25,5 miljoen in 2009 (+2%). De brutowinstmarge in 2010 is uitgekomen op 25,0% ten opzichte van 31,7% in 2009, waarbij de brutowinstmarge voor beide 'lines of business' is gedaald. Voor Docdata is deze lagere brutowinstmarge vooral het gevolg van een lagere gerealiseerde efficiency als gevolg van de enorme groei die enkele van onze grootste klanten in Nederland en Duitsland doormaken. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge voornamelijk het gevolg van een andere samenstelling van de omzetmix in 2010 ten opzichte van 2009. De lagere brutowinstmarge in 2010 is voornamelijk het gevolg van relatief hogere kosten voor geproduceerde en afgeleverde orders die ontwikkeling van nieuwe applicaties in de systemen voor deze orders omvatte.

In 2010 is een bedrijfsresultaat voor financierings­resultaat (EBIT) gerealiseerd van EUR 5,0 miljoen ten opzichte van EUR 5,9 miljoen in 2009 (effect: -/- EUR 0,9 miljoen). Het bedrijfs­resultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is gedaald van EUR 4,9 miljoen in 2009 naar EUR 4,0 miljoen in 2010 als gevolg van de lagere brutowinst en hogere organisatiekosten voornamelijk als gevolg van het gestegen aantal werknemers. Het bedrijfsresultaat van het e-commerce bedrijf Docdata is in 2010 nagenoeg ongewijzigd gebleven op EUR 1,0 miljoen, evenals in 2009. Echter, in elk van beide jaren zitten in het bedrijfsresultaat van het E-commerce service bedrijf Docdata aanzienlijke incidentele ('non-recurring') kosten die een negatief effect hebben gehad op het bedrijfsresultaat in die jaren. In 2010 waren dit:

- acquisitie- en advieskosten, aanloopverliezen en herstructureringskosten na acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep (effect: EUR 2,1 miljoen);

- fors hogere organisatiekosten om de aanzienlijke groei in Duitsland te realiseren (effect: ruim EUR 1,5 miljoen).

In 2009 zijn door het E-commerce service bedrijf Docdata incidentele ('non-recurring') kosten verantwoord ten bedrage van EUR 2,9 miljoen. Deze incidentele kosten hadden betrekking op een aantal afwaarderingen van goodwill en andere immateriële activa, het volledig afwaarderen van de nog resterende media replicatieactiviteiten in Duitsland en het treffen van voorzieningen.

De winst van DOCDATA N.V. is in 2010 uitgekomen op EUR 3,8 miljoen ten opzichte van EUR 7,7 miljoen in 2009 (effect: -/- EUR 3,9 miljoen). Naast de bovengenoemde ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in 2010 ten opzichte van 2009 (effect: -/- EUR 0,9 miljoen) en een financieringsresultaat dat in 2010 per saldo tot hogere lasten heeft geleid (effect: -/- EUR 0,1 miljoen), spelen de winstbelastingen een cruciale rol. In 2010 zijn de winstbelastingen uitgekomen op een belastinglast van EUR 1,2 miljoen in vergelijking met een belastingbate van EUR 1,7 miljoen in 2009 (effect: -/- EUR 2,9 miljoen). In deze in 2009 gerealiseerde belastingbate was, naast de reguliere belastinglast op de winst voor belasting in het jaar, een incidentele belastingbate opgenomen van ongeveer EUR 4 miljoen. Deze was het gevolg van het in de aangifte vennootschapsbelasting voor 2009 kunnen verantwoorden door de Nederlandse fiscale eenheid van het liquidatieverlies van ruim EUR 15 miljoen met betrekking tot de in 2009 voltooide liquidatie van het voormalige replicatiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Zonder deze incidentele belastingbate in beschouwing te nemen is de winst in 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 49,3% (31 december 2009: 55,9%) in 2010 behouden op een belangrijk gestegen balanstotaal.

In relatie tot de liquiditeit van de onderneming is het kasoverschot van EUR 6,1 miljoen per 31 december 2009 met EUR 0,3 miljoen afgenomen tot EUR 5,8 miljoen per 31 december 2010.

DOCDATA N.V. heeft in 2010 een kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 13,3 miljoen gerealiseerd (2009: EUR 7,4 miljoen), die in belangrijke mate is beïnvloed door kasstromen als gevolg van de aflevering in februari 2010 van het tweede gedeelte van de Bulgarije order door IAI industrial systems B.V. en de ontvangst van vennootschaps­belastingvorderingen door de Nederlandse fiscale eenheid (EUR 2,8 miljoen). Verder heeft DOCDATA N.V. in 2010 voor EUR 4,0 miljoen gebruik gemaakt van de reeds bestaande kredietfaciliteit van Commerzbank AG ter financiering van:

- de aankoop van de activa en bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep in Duitsland (totale koopprijs: EUR 2,2 miljoen);

- het werkkapitaal van de nieuwe vennootschappen in Duitsland, waarmee de eigendom van de activa en bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep is verworven (inclusief de herstructureringskosten na acquisitie van deze activiteiten);

- de investeringen in de inrichting (o.a. installaties en magazijnstellingen) van onze fulfilment centra in Duitsland.

In totaal is van de beschikbaar gekomen geldmiddelen van EUR 17,3 miljoen voor EUR 3,7 miljoen besteed aan de betaling van het dividend uit de winst over 2009. Verder heeft de Groep in 2010 in totaal bijna EUR 10 miljoen geïnvesteerd: EUR 2,2 miljoen voor de acquisitie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep, EUR 6,2 miljoen in materiële vaste activa (m.n. magazijninrichting en IT-infrastructuur), EUR 0,8 miljoen in immateriële activa (voornamelijk het IT-platform en ontwikkelkosten van IAI voor de ontwikkeling van nieuwe systemen) en EUR 0,8 miljoen voor het verwerven van aandelen in deelnemingen van minderheidsaandeelhouders. Het restant van EUR 3,7 miljoen heeft geresulteerd in een hogere stand aan geldmiddelen in de balans per 31 december 2010.

Strategie: 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"'

"It's all about focus and commitment"

E-commerce service bedrijf Docdata

  
  Wij zijn een gefocusseerd E-commerce service bedrijf
  Wij ontwikkelen klantgerichte en schaalbare oplossingen
  Wij garanderen een naadloze verwerking van al uw unieke transacties
  Wij zijn gedreven om van uw e-commerce een succes te maken

De belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren blijven:

  
  - autonome groei door succesvolle partnerships met bestaande klanten;
  - binnenhalen nieuwe klanten;
  - serviceportfolio uitbreiden, ook middels strategische partnerships;
  - prominente route voor overnamebeleid;
  - acteren als één bedrijf dat volledig pakket e-commerce diensten
   aanbiedt.

De huidige risico's liggen voornamelijk op het vlak van de strategische keuze van klanten om bepaalde diensten wel of niet bij externe leveranciers af te nemen. In het geval dat een klant wordt overgenomen, vindt nagenoeg altijd een heroverweging hiervan plaats met de mogelijkheid om hierdoor klanten te verliezen. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de e-commerce markt zijn onze klanten in beginsel niet bereid om lange termijn contracten aan te gaan.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

  
  Wij bieden hoogwaardige productiesystemen en betrouwbaarheid
  Wij bieden flexibele, snelle en nauwkeurige technologische oplossingen
  Wij zijn gedreven om innovatieve en bewezen oplossingen te bieden

De belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren blijven:

  
  - autonome groei in de markt voor documentbeveiliging door wereldwijde
   verkoop­activiteiten en continue ontwikkeling van nieuwe systemen;
  - positie realiseren in andere marktgebieden door middel van het
   ontwikkelen van unieke laser toepassingen;
  - verdere toename van R&D en productontwikkeling.

De huidige risico's liggen voornamelijk op het vlak van het realiseren van orders aangezien aanbestedingen uitgegeven door overheden regelmatig vertraagd worden door factoren buiten onze invloedsfeer. In de nieuwe markten waarin we actief zijn duren trajecten langer omdat nieuwe toepassingen uitgebreid getest moeten worden.

Algemeen

Aangezien de huidige strategie 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"' tot 2012 loopt zal DOCDATA N.V. in 2011 een strategische studie laten uitvoeren door een externe partij. De uitkomst hiervan zal als input dienen voor de strategische koers in de komende jaren.

Vooruitzichten

In 2011 zal de focus blijven liggen op groei, zowel autonoom als door middel van overnames. Overnames zullen er vooral op gericht zijn om onze service portfolio uit te breiden.

De focus van het E-commerce service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van het servicemodel in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op basis van onze huidige klantenbasis verwachten wij ook voor 2011 een verdere groei, waarbij de winst slechts in beperkte mate beïnvloed zal worden door incidentele ('non-recurring') kosten zoals dat in de afgelopen jaren 2009 en 2010 wel het geval was.

De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems ligt op het wereldwijd binnen­halen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op basis van bewezen systemen. Met het oog op het niveau van de orderportefeuille van IAI industrial systems op 31 december 2010, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, verwachten wij voor het jaar 2011 lagere omzet en resultaten voor IAI industrial systems.

Dividend

Het management van DOCDATA N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van DOCDATA N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering uit de winst over het jaar 2010 aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van EUR 0,35 per gewoon aandeel. Op de uitkering zal dividend­belasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling.

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCDATA N.V. bestaat per 31 december 2010 uit 7.000.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel. DOCDATA N.V. houdt momenteel 349.982 (5,00%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van het personeelsoptieplan, alsmede ter financiering van toekomstige overnames. Gewone aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van de winst per aandeel. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 15 juni 2011 te Waalwijk, instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan door de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 2,3 miljoen als dividend uit de winst over 2010 worden uitgekeerd in juni 2011. Als gevolg van deze uitkering zal de solvabiliteit van de onderneming met enkele procentpunten dalen.

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het management van DOCDATA N.V. is van mening dat de bijzonder sterke liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de onderneming de voorgestelde dividenduitkering van EUR 0,35 per aandeel mogelijk maken.

Het door DOCDATA N.V. voorgestelde dividend van EUR 0,35 per aandeel (in totaal: EUR 2,3 miljoen) is lager dan het uitgekeerde dividend van EUR 0,55 per aandeel uit de winst over het jaar 2009 (in totaal: EUR 3,7 miljoen), omdat het in mei 2010 uitgekeerde dividend over 2009 eenmalig hoger was als gevolg van de in dat jaar door de onderneming gerealiseerde vennootschapsbelastingbate op het liquidatieverlies van het replicatiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Ten opzichte van het in 2009 uitgekeerde dividend van EUR 0,30 per aandeel (in totaal: EUR 2,0 miljoen) uit de winst over het jaar 2008 is nog steeds sprake van een stijgend dividendrendement.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2009, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de jaarcijfers 2010 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information for the year ended 31 December 2010' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vanochtend, 24 februari 2011, de jaarcijfers 2010 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505). Na afloop van deze bijeenkomst zal de aan de financiële pers en analisten getoonde presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Belangrijke data

  
  29 april 2011   Publicatie Jaarverslag 2010
  8 juni 2011    Registratiedatum stemrecht
  15 juni 2011 (*) Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
           te Waalwijk
  16 juni 2011   Cum-date (positiedatum)
  17 juni 2011   Datum ex-dividend notering
  21 juni 2011   Registratiedatum dividendrecht
  24 juni 2011   Betaalbaarstelling dividend
  21 juli 2011   Publicatie halfjaarcijfers 2011

(*) Noot: nieuwe datum; in het Jaarverslag 2009 was als voorlopige datum 18 mei 2011 opgenomen

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Corporate website: http://www.docdatanv.com

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Revenue

  
  (in thousands, except percentage figures)  2010     2009
  Revenue by line of business          EUR   %  EUR   %
 
  E-commerce service company Docdata     85,834 82.5 62,875 78.1
  Technology company IAI industrial systems 18,176 17.5 17,594 21.9
  Total                   104,010 100.0 80,469 100.0

- The combined revenue of the Docdata e-commerce services (commerce, payments and fulfilment) increased with EUR 31.2 million (67%). This revenue increase is the result of autonomous growth (EUR 16.9 million, including a positive foreign currency exchange GBP effect of EUR 0.3 million) and through the acquisition of the activities of the former Dohmen Solutions Group per 16 April 2010 (EUR 14.3 million). Two clients each realised more than 10% of the total revenue of the E-commerce service company Docdata. The revenue of the media replication activities decreased with EUR 8.2 million (51%) in total, of which EUR 6.1 million as a combined result of the sale of the UK media replication business on 30 January 2009 and the sale of all shares of docdata media GmbH on 21 July 2010; the other EUR 2.1 million of this revenue decrease was due to declining revenue from the media replication activities in Tilburg.

- The increase in IAI industrial systems' revenue was realised through the delivery of systems for (amongst others) Bulgaria, India, Morocco and Uzbekistan. Deliveries consisted (amongst others) of BMOne's, SheetMaster systems, CardMasterDesk and ImagePerf(R)Desk systems and systems for the solar market.

Gross profit

  
  (in thousands, except percentage figures)  2010    2009
  Gross profit (margin) by line of business   EUR  %  EUR  %
  (margin as % of revenue by line of
  business)
 
  E-commerce service company Docdata     19,075 22.2 18,184 28.9
  Technology company IAI industrial systems  6,918 38.1 7,365 41.9
  Total                   25,993 25.0 25,549 31.7

- The Docdata e-commerce services (commerce, payments and fulfilment) contributed EUR 18.1 million to the gross profit in 2010 compared to EUR 15.3 million in 2009, mainly due to growth in the number of transactions in the Netherlands and Germany. The acquired activities of the former Dohmen Solutions Group had an effect on the 2010 gross profit of EUR 2.3 million. The lower Docdata gross profit margin was mainly the result of higher operational costs in Germany. The media replication activities contributed EUR 1.0 million to the gross profit in 2010 compared to EUR 2.9 million in 2009.

- The gross profit of IAI industrial systems decreased with EUR 0.4 million (6%) primarily due to a different sales mix in 2010 compared to 2009, in combination with a lower gross profit margin for some orders produced and delivered in 2010 due to development costs for new applications in the systems for these orders.

  
  Operating profit before financing result (EBIT)
  Selling & Administrative expenses
  Other operating income and expenses

  (in thousands, except percentage figures)   2010      2009
  Operating profit (margin) by line of      EUR   %   EUR   %
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)
 
  E-commerce service company Docdata      1,020  1.2   973  1.6
  Technology company IAI industrial systems  3,992  22.0  4,913  27.9
  Total                    5,012  4.8  5,886  7.3
 
  Selling & Administrative expenses (as % of
  revenue)
  Selling expenses              (5,600) (5.4) (4,530) (5.6)
  Administrative expenses          (15,182) (14.6) (12,073) (15.0)
  Total                   (20,782) (20.0) (16,603) (20.6)
 
  Selling & Administrative expenses by line
  of business (as % of revenue by line of
  business)
  E-commerce service company Docdata    (17,787) (20.7) (14,151) (22.5)
  Technology company IAI industrial systems (2,995) (16.5) (2,452) (14.0)
  Total                   (20,782) (20.0) (16,603) (20.6)
 
  Other operating income and expenses
  (as % of revenue)
  Other operating income             458  0.4   160  0.2
  Other operating expenses           (657) (0.6) (3,220) (4.0)
  Net other operating expenses         (199) (0.2) (3,060) (3.8)

- The operating profit of the Docdata e-commerce services (commerce, payments and fulfilment) in 2010 amounted to EUR 1.5 million compared to EUR 1.7 million in 2009. In 2010, EBIT contains substantial non-recurring restructuring costs and start-up losses following the acquisition of the activities of the former Dohmen Solutions Group. These expenses were essential in order to reduce the cost base of the acquired activities, and are recognised both under selling and administrative expenses. Some of the acquired activities already contributed to profit in 2010. The total effect on EBIT amounts to a loss of around EUR 2.1 million in 2010, compared to EUR 2.0 million non-recurring operating expenses in 2009. The media replication activities realised a loss of EUR 0.5 million in 2010 (2009: EUR 0.7 million).

- The decrease in operating profit of IAI industrial systems in 2010 is the combined result of a lower gross profit and higher selling and administrative expenses due to higher organisation costs for expansion of the number of employees.

- In 2009, other operating expenses were recorded by Docdata for a total amount of EUR 3.2 million. These other operating expenses mainly consisted of non-recurring expenses in 2009 for an amount of EUR 2.9 million, including impairment charges for IT platforms in the UK (EUR 0.7 million), impairment charges for goodwill paid on acquisition of docdata e-business GmbH in Münster, Germany (EUR 0.7 million), the full write-off of the media replication activities in Germany (EUR 0.9 million) and the addition to provisions (EUR 0.6 million in total).

Net financing income / (expenses)

Net financing expenses in 2010 amounted to EUR 40 thousand compared to net financing income of EUR 0.1 million in 2009. This decrease of EUR 0.15 million is the combined effect of higher net bank interest expenses resulting from financing the acquisition of the activities of the former Dohmen Solutions Group in Germany through a bank overdraft from Commerzbank AG and a somewhat lower foreign currency exchange result in 2010 compared to 2009 related to the British pound.

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in 2010 was 23.4% with an income tax expense of EUR 1.2 million on a profit before income tax of EUR 5.0 million. In 2009, the profit before income tax amounted to EUR 6.0 million and the income tax profit amounted to EUR 1.7 million (effective tax rate: negative 27.5%, representing a tax credit), mainly due to recording an income tax credit of around EUR 4 million on the liquidation loss of over EUR 15 million following the completion of the liquidation of docdata media Ltd. in the UK.

The income tax expense of EUR 1.2 million in 2010 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

- In the Netherlands, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this fiscal entity (2009: 25.5%). Furthermore, an income tax profit of EUR 0.3 million was realised for non-recognised tax assets of the Dutch fiscal entity related to the valuation of the deferred tax asset on the UK liquidation loss.

- In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 28.0% (2009: 28.0%). Furthermore, an income tax profit was realised of EUR 0.1 million on non-recognised net operating losses from 2009.

- In Germany, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of in general between 26% and around 30% on taxable income for the German entities when and where applicable, depending on the actual region in Germany of their legal seat (e.g. Berlin, Munich or Münster region). No income tax has been recorded in 2010 on some non-tax deductible expenses, and the income tax on the 2010 net operating loss of a part of former Dohmen Solutions business has been valued to a limited extent; in total, the combined effect resulted in a tax loss of EUR 0.4 million.

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 12 May 2010 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.55 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 3.7 million on retained earnings within the equity of the Company in 2010.

In 2010, the Group realised net cash from operating activities of EUR 13.3 million (2009: EUR 7.4 million). Major items resulting in this high net cash from operating activities were the delivery by IAI industrial systems B.V. in February 2010 of the remaining part of the Bulgarian order, as well as the repayment by the Dutch tax authorities of EUR 1.3 million prepaid income taxes for the year 2009 due to the recording by the Dutch fiscal entity of an income tax credit on the liquidation loss for docdata media Ltd. in the UK, as well as EUR 1.5 million of the carry back to income taxes from 2006.

Furthermore, the Group has drawn EUR 4.0 million from the credit facility with Dresdner Bank AG (now part of Commerzbank AG) in 2010 to finance the following:

- the acquisition (total purchase price of the assets acquired: EUR 2.2 million) and post-transaction working capital and restructuring of the activities of the former Dohmen Solutions Group;

- the investments in warehousing in Germany.

Of these total available funds of EUR 17.3 million, EUR 3.7 million was spent on the payment of the 2009 dividend. In addition, the Group invested a total amount of nearly EUR 10 million in 2010: EUR 2.2 million for the assets acquired of the former Dohmen Solutions Group, EUR 6.2 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investments in IT infrastructure), EUR 0.8 million in intangibles (predominantly IT development costs and development costs by IAI for a new security system) and EUR 0.8 million for the acquisition of non-controlling interests in docdata commerce B.V. and docdata payments B.V. The remaining EUR 3.7 million has resulted in higher cash and cash equivalents per 31 December 2010 (EUR 9.8 million) compared to 31 December 2009 (EUR 6.1 million).

In 2010 1,500 share options were exercised from the 2006 series at a price of EUR 8.10 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 13 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. Per 31 December 2010, the Company owned 349,982 own shares (5.00%), which number is the same as the number of own shares currently owned by the Company per 24 February 2011.

Consolidated Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheet

Balance sheet before appropriation of profit.

  
                           31 December 31 December
 
                              2010     2009
  (in thousands)                      EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment             10,431    6,221
  Intangible assets                   9,690    8,633
  Investments in associates                 62      62
  Other investments                     95     100
  Trade and other receivables               200     200
  Deferred tax assets                  1,001    1,130
  Total non-current assets               21,479    16,346
 
  Inventories                      5,436    6,861
  Income tax receivables                  407    3,038
  Trade and other receivables              18,840    15,566
  Cash and cash equivalents               9,790    6,147
  Assets classified as held for               -    1,054
  sale
  Total current assets                 34,473    32,666
 
  Total assets                     55,952    49,012
 
  Equity
 
  Share capital                      700     700
  Share premium                     16,854    16,854
  Translation reserves                  (669)   (1,030)
  Reserve for own shares                (2,810)   (2,940)
  Retained earnings (from prior years)          9,474    5,889
  Unappropriated profits (Profit for the period)     3,853    7,831
  Total equity attributable to equity holders of    27,402    27,304
  the parent
  Non-controlling interest                 156     107
  Total equity                     27,558    27,411
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other              -     313
  borrowings
  Deferred tax liabilities                 530     288
  Total non-current liabilities              530     601
 
  Bank overdrafts                    4,000      -
  Interest-bearing loans and other             190      -
  borrowings
  Income tax payable                    453     340
  Trade and other payables               22,781    18,668
  Provisions                        440    1,039
  Liabilities classified as                 -     953
  held for sale
  Total current liabilities               27,864    21,000
 
  Total liabilities                   28,394    21,601
 
  Total equity and liabilities             55,952    49,012

2. Consolidated Income Statement

  
                          2010      2009
  (in thousands, except earnings per share    EUR   %   EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Revenue                  104,010 100.0  80,469 100.0
  Cost of sales               (78,017) (75.0) (54,920) (68.3)
  Gross profit                25,993  25.0  25,549  31.7
 
  Other operating income             458  0.4   160  0.2
  Selling expenses              (5,600) (5.4) (4,530) (5.6)
  Administrative expenses          (15,182) (14.6) (12,073) (15.0)
  Other operating expenses           (657) (0.6) (3,220) (4.0)
 
  Operating profit before financing result   5,012  4.8  5,886  7.3
 
  Financial income                215  0.2   301  0.4
  Financial expenses              (255) (0.2)  (195) (0.2)
  Net financing (expenses) / income       (40)   -   106  0.2
 
  Share of profits of associates          -   -    37   -
 
  Profit before income tax           4,972  4.8  6,029  7.5
 
  Income tax (expense) / profit       (1,162) (1.1)  1,660  2.1
 
  Profit for the period            3,810  3.7  7,689  9.6
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent         3,853  3.7  7,831  9.7
  Non-controlling interest           (43)   -  (142)  0.1
  Profit for the period            3,810  3.7  7,689  9.6
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share           0.58      1.18
  Diluted earnings per share          0.58      1.18

3. Consolidated Statement of Cash Flows

  
                       
                            2010    2009
  (in thousands)                   EUR    EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the period               3,810   7,689
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation           3,631   5,223
  Costs share options and delivered shares      117    137
  Financial expenses                 255    195
  Financial income                 (215)   (301)
  Share of profits of associates            -    (37)
  Income tax expense / (income)           1,162  (1,660)
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions     8,760   11,246
                       
 
  Increase in trade and other receivables
  and assets held for sale            (2,176)  (3,003)
              
  Decrease / (Increase) in inventories       1,820  (3,268)
  Increase in trade and other payables and
  liabilities held for sale
                           3,660   3,048
  (Decrease) / Increase in provisions and      (599)    846
  employee benefits
  Cash generated from the operations        11,465   8,869
 
  Interest paid                   (254)   (266)
  Interest received                  171    209
  Income taxes paid                (1,000)  (1,772)
  Income taxes received               2,883    320
  Net cash from operating activities        13,265   7,360
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment  (6,164)  (2,703)
  Acquisition of subsidiaries and business    (2,220)   (150)
  Acquisition of intangible assets         (835)    (67)
  Acquisition of associates and other          -    (62)
  investments
  Proceeds from sale of property, plant and      53    118
  equipment
  Net cash from investing activities       (9,166)  (2,864)
 
  Cash flows from financing activities
  Proceeds from / (Repayment of) bank        4,000   (325)
  overdrafts
  Dividends paid                 (3,658)  (2,031)
  Acquisition of non-controlling interests     (780)   (656)
  Proceeds from exercise of share options       13    141
  Repayment of interest-bearing loans and other     -    (60)
  borrowings
  Loans provided to associates and other        -   (200)
  investments
  Net cash from financing activities        (425)  (3,131)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash     3,674   1,365
  equivalents
  Cash and cash equivalents at the beginning of   6,147   6,034
  the period
  Bank overdrafts balanced with cash and cash      -  (1,350)
  equivalents
  Effect of exchange rate fluctuations on cash    (31)     98
  held
 
  Cash and cash equivalents at the end of the    9,790   6,147
  period

4. Consolidated Statement of Shareholders' Equity

  
                         Total equity
                         attributable
                          to equity Non-
                          holders of controlling 
         Share  Share     Retained the parent interest Total
        capital premium     earnings           equity
                Reserves
  (in thousands) EUR   EUR   EUR   EUR     EUR EUR   EUR
                (Note 1) (Note 2)
 
  Equity
  Statement 2009
 
  Balance at 1  700 16,854 (4,531)  7,882    20,905  292 21,197
  January 2009
  Dividend     -    -    - (1,993)   (1,993) (38) (2,031)
  distribution
  Exercised share  -    -   141    -     141   -   141
  options
  Delivered     -    -    37    -      37   -   37
  shares for
  remuneration
  Costs share    -    -   100    -     100   -   100
  options
  Consolidation   -    -    -    -      -  (5)   (5)
  of former
  associate
  Profit for the  -    -    -  7,831    7,831 (142)  7,689
  period
  Other changes
  in total     -    -   283    -     283   -   283
  recognised
  income and
  expense for the
  period
  Balance at 31  700 16,854 (3,970)  13,720    27,304  107 27,411
  December 2009
 
  Equity
  Statement 2010
 
  Balance at 1  700 16,854 (3,970)  13,720    27,304  107 27,411
  January 2010
  Dividend     -    -    - (3,658)   (3,658)   - (3,658)
  distribution
  Realised     -    -   270  (270)      -   -    -
  translation
  differences
  Exercised share  -    -    13    -      13   -   13
  options
  Costs share    -    -   117    -     117   -   117
  options
  Acquisition of
  non-controlling  -    -    -  (318)    (318)  92  (226)
  interest
  Profit for the  -    -    -  3,853    3,853 (43)  3,810
  period
  Other changes
  in total     -    -    91    -      91   -   91
  recognised
  income and
  expense for the
  period
  Balance at 31  700 16,854 (3,479)  13,327    27,402  156 27,558
  December 2010

Note 1

Reserves in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Translation reserves and Reserve for own shares.

Note 2

Retained earnings in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Retained earnings (from prior years) and Unappropriated profits, equal to the Profit for the period for both financial years ended 31 December 2010 respectively 31 December 2009.

5. Consolidated Statement of recognised Income and Expense

  
                             2010   2009
  (in thousands)                    EUR   EUR
 
  Foreign exchange translation differences, net     91   283
  of tax
  Income recognised directly in equity          91   283
 
  Profit for the period                3,810  7,689
 
  Total recognised income and expense for the     3,901  7,972
  period
 
  Attributable to:
 
  Equity holders of the parent            3,944  8,114
  Non-controlling interest               (43)  (142)
  Total recognised income and expense for the     3,901  7,972
  period

6. Notes to the Consolidated Financial Statements

6.1 Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the year ended 31 December 2010 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financials statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2009 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com .

6.2 Statement of compliance

These consolidated financial statements do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2009.

6.3 Significant accounting policies

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2009. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2009.

6.4 Management representations

In the opinion of the management, these consolidated financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature, except for non-recurring expenses related to the acquisition of the assets of the former Dohmen Solutions Group (including acquisition costs, advisory fees, restructuring expenses, etc.) recorded in the financial year ended 31 December 2010, and non-recurring adjustments for the following topics recorded in the financial year ended 31 December 2009:

- impairments of goodwill and other intangibles;

- impairment of assets and liabilities reported as assets and liabilities classified as held for sale;

- valuation of corporate income tax assets and profits, resulting from the liquidation of former subsidiaries.

6.5 Consolidation

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2010, the following treatment has been applied for the following incorporation and acquisition:

- IAI excimer systems B.V.: per 1 April 2010, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for a Dutch subsidiary, IAI excimer systems B.V. in Veldhoven. The balance sheet and income statement of IAI excimer systems B.V. have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

- Docdata Assets GmbH, Docdata e-Commerce Services GmbH, Docdata Fashion Services GmbH: these three new German subsidiaries, wholly owned by docdata germany GmbH, have been incorporated (based on new shelf companies, "Blitz GmbH") to provide the legal structure enabling the acquisition of the activities of the former Dohmen Solutions Group per 16 April 2010. The balance sheet and income statement of these three GmbH's have been included in the DOCDATA consolidation starting per this date;

- Docdata media GmbH: all shares in this German subsidiary, wholly owned by docdata germany GmbH and part of the E-commerce service company Docdata, were sold on 21 July 2010 to the German investment fund Deutsche Unternehmensbeteiligungen GmbH (DUBAG) in Munich. The balance sheet and income statement of docdata media GmbH were excluded from the DOCDATA consolidation starting per this date. The media replication activities of this German subsidiary were fully written off at fair value by the Group per the end of the 2009 financial year. The remaining book value of these assets and liabilities are reported as assets and liabilities classified as held for sale in the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2009.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2009, the following treatment has been applied for the following incorporation and acquisition:

- IAI industrial systems GmbH: per 12 January 2009, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for its Germany subsidiary, IAI industrial systems GmbH in Berlin. The balance sheet and income statement of IAI industrial systems GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

- Pegasus Mail GmbH: on 9 January 2009, docdata e-business GmbH has acquired all issued shares of Pegasus Mail GmbH in Münster (Germany). This company operates fulfilment services related to print and mail. The balance sheet and income statement of Pegasus Mail GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the acquisition date.

6.6 Property, plant and equipment

  
                     31 December 31 December
 
                        2010     2009
  (in thousands)                EUR     EUR
 
  Land and buildings             1,263    1,347
  Machinery and equipment          6,503    2,935
  Office equipment and other         2,665    1,881
                       10,431    6,163
  Under construction               -      58
  Total                   10,431    6,221

The book value of property, plant and equipment has increased with EUR 4.2 million in 2010 due to capital expenditure for EUR 6.7 million and depreciation charges for EUR 2.5 million. Included in capital expenditure in 2010 is the purchase price of in total EUR 0.5 million paid at acquisition for the equipment bought of the former Dohmen Solutions Group, and EUR 0.6 million investments by IAI industrial systems in buildings and laser production equipment. The remainder of about EUR 5.6 million relates to investments in the fulfilment warehouses of the Group and is predominantly spent in Germany for the warehouses located in the Berlin and Munich regions.

6.7 Intangible assets

  
                     31 December  31 December
                        2010     2009
  (in thousands)                EUR      EUR
 
  Goodwill                  6,723     6,626
  Software (IT platforms)          1,973     1,539
  Customer contracts              703      468
  Development costs              255       -
  Other                     36       -
  Total                   9,690     8,633

The book value for intangible assets has increased with EUR 1.1 million in 2010, due to the following:

- capital expenditure in IT platforms, customer contracts and development costs (EUR 2.1 million in total), predominantly for the acquisition of the IT-platform and customer contracts of the former Dohmen Solutions Group (EUR 1.3 million in total at acquisition) and investments in the IT-platforms for Docdata commerce and payments (EUR 0.5 million in total). Also, IAI industrial systems has invested EUR 0.3 million in development costs for the production of a new type of systems for the security market;

- amortisation charges for IT platforms and customer contracts (EUR 1.1 million in total);

- currency exchange profits (EUR 0.1 million) on the valuation of the intangible assets with an original value in British pounds (i.e. goodwill and customer contracts related to the Braywood and Hitura acquisitions).

6.8 Inventories

  
                     31 December  31 December
                        2010     2009
  (in thousands)                EUR      EUR
 
  Raw and auxiliary materials        1,260      720
  Work in progress              3,671     6,066
  Finished goods                505      75
  Total                   5,436     6,861

The book value of inventories decreased EUR 1.4 million in 2010, which is the combined effect of acquired inventories of the former Dohmen Solutions Group (EUR 0.4 million), decreased work in progress at IAI industrial systems (EUR 2.4 million) and increased general inventory levels for raw and auxiliary materials, given the grown business activities of the Group in 2010 (EUR 0.6 million).

IAI industrial systems' order book developed in 2010 from EUR 13.7 million at 31 December 2009 to EUR 8.4 million at 31 December 2010 resulting from systems' deliveries in 2010 with revenue of EUR 18.2 million and new orders booked with a total sales value of EUR 12.9 million.

6.9 Segmented Consolidated Income Statement 2010

  
                       E-commerce    Technology
                                company IAI
                      service company   industrial
                        Docdata      systems
  (in thousands, except earnings per     EUR   %    EUR    %
  share and average shares outstanding)
 
  Revenue                 85,834 100.0   18,176  100.0
  Cost of sales             (66,759) (77.8)  (11,258) (61.9)
  Gross profit               19,075  22.2   6,918  38.1
 
  Other operating income           389  0.5     69   0.4
  Selling expenses            (4,764) (5.5)   (836)  (4.6)
  Administrative expenses        (13,023) (15.2)  (2,159) (11.9)
  Other operating expenses         (657) (0.8)     -    -
 
  Operating profit before financing     1,020  1.2   3,992  22.0
  result
 
  Financial income              151  0.2     64   0.4
  Financial expenses            (187) (0.2)    (68)  (0.4)
  Net financing expenses           (36)   -    (4)    -
 
  Share of profits of associates        -   -     -    -
 
  Profit before income tax          984  1.2   3,988  22.0
 
  Income tax expense            (224) (0.3)   (938)  (5.2)
 
  Profit for the period            760  0.9   3,050  16.8
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent        803  0.9   3,050  16.8
  Non-controlling interest          (43)   -     -    -
  Profit for the period            760  0.9   3,050  16.8

BRON DOCDATA N.V.