(Her)benoeming leden Raad van Commissarissen

25 Feb, 2009, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, The Netherlands, February 25 /PRNewswire/ -- Als gevolg van haar rooster van aftreden maakt de Raad van Commissarissen bekend de volgende voordrachten te zullen doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2009.

Voordracht benoeming mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen eindigt de zittingstermijn van de heer H.C. Broeksma op 1 juli 2009. De heer Broeksma is niet voor herverkiezing beschikbaar.

Ter invulling van de vacature die hierdoor ontstaat draagt de Raad van Commissarissen mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (1970) voor ter benoeming als nieuw lid van de Raad.

Mevrouw Schultz van Haegen is directeur Zorg Inkoop bij Achmea Zorg, onderdeel van Eureko B.V. In de periode van 2002 tot 2007 is zij staatssecretaris geweest bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorts is zij actief als voorzitter van de Raad van Bestuur van de World Population Foundation, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Beeld en Geluid te Hilversum.

Voordracht herbenoeming de heer R.M.M. Boelen

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen eindigt de eerste zittingstermijn van de heer R.M.M. Boelen op 1 juli 2009. De heer Boelen is voor het eerst in 2005 tot commissaris van Ballast Nedam benoemd en is tevens voorzitter van de auditcommissie van Ballast Nedam. De heer Boelen is voor herverkiezing beschikbaar.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Boelen (1944) voor ter herbenoeming als lid van de Raad.

Tot 1 september 2004 was de heer Boelen senior partner bij Deloitte Accountants. De heer Boelen vervult commissariaten bij de volgende niet-beursgenoteerde bedrijven: Koninklijke Asscher Diamant Mij B.V., Regardz Hospitality Group B.V., Golden Tulip Hospitality B.V. (voorzitter), Bavaria N.V. (voorzitter) en Brova Groep B.V. (voorzitter). Daarnaast is hij onder meer treasurer van het Nelson Mandela Kinderfonds in Nederland en secretaris van de stichting Peace Parks Foundation Nederland.

Concept agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 6 mei 2009 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. plaats. Op deze vergadering zal de besluitvorming ter benoeming van de nieuwe commissaris respectievelijk de herbenoeming plaatsvinden. De concept agenda en de toelichting daarop zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.nl).

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV