Herpositionering Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling

03 Dec, 2012, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 3, 2012 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam verhoogt het tempo van de uitvoering van de strategie, die gericht is op de groeimarkt van integrale projecten. Daarmee wordt het profiel van de organisatie versneld aangepast naar een vooraanstaande speler op de integrale projecten zoals de pps-projecten en een aantal nichemarkten. In aansluiting op de trading update van het derde kwartaal past Ballast Nedam de organisatie van het cluster Bouw & Ontwikkeling aan.

Het cluster Bouw & Ontwikkeling richt zich op het werkgebied huisvesting in samenhang met de werkgebieden mobiliteit, energie en natuur. De herpositionering richt zich op de transitie van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde bouwonderneming met integrale oplossingen voor de hele levenscyclus van vastgoed. De organisatiestructuur is daarmee beter uitgelegd voor markt- en productontwikkeling en kan sneller inspelen op veranderende behoeften en wensen van klanten. De opschaling van de regionale bouwbedrijven, de nieuwe structuur voor de bedrijven waarin het primaire proces is ingebed en een slagvaardig management zullen op de korte termijn leiden tot meer synergievoordelen en rendementsverbetering.

Jack Corten, algemeen directeur van het cluster Bouw & Ontwikkeling: 'Met deze herpositionering ontstaat een marktgerichte Bouw & Ontwikkeling organisatie met meer commerciële slagkracht en efficiency afgestemd op de nieuwe realiteit en staat daarmee goed gesteld voor de toekomst.'

De ontwikkelbedrijven van het cluster Bouw & Ontwikkeling zullen bestaan uit Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij (BNO), ABL2 - een creatief en innovatief bedrijf dat de business ondersteunt - en het nieuwe onderdeel Ballast Nedam Nieuwe Business (BN NBusiness).

BN NBusiness omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om een nieuwe business in de markt te zetten of de levenscyclus ervan te verlengen, onder directe aansturing van Jack Corten, algemeen directeur van het cluster Bouw & Ontwikkeling. Voor het verkennen van nieuwe markten wordt de functie van directeur Nieuwe Markten binnen het cluster Bouw & Ontwikkeling geïntroduceerd.

Per 1 december is Charlie Martens (60) in deze functie benoemd. Martens zal zich geheel toeleggen op het verkennen van nieuwe markten binnen het werkgebied huisvesting, met specifieke aandacht voor de samenhang met de werkgebieden mobiliteit, energie en natuur. Integraliteit, maatschappij- en klantgerichtheid zijn hierbij de centrale thema's. Het ondernemen van strategische initiatieven en uitrollen van nieuwe markten en producten behoren tot zijn werkterrein. Martens was voor zijn dienstverband bij Ballast Nedam (2009) in diverse functies werkzaam bij onder meer Amvest en BPF Bouwinvest.

Diederik van Hoogstraten (44) volgt hem per dezelfde datum op als directeur van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij (BNO). Van Hoogstraten is in zijn voormalige functie van directeur van ABL2 en in andere functies 16 jaar werkzaam bij Ballast Nedam. Oscar Zwiers (44) volgt Diederik van Hoogstraten op als directeur van ABL2. Zwiers was voorheen werkzaam als senior procesmanager bij ABL2 en programma manager bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

De zeven regionale bouwbedrijven worden ondergebracht in Noord, West en Zuid. De samenvoeging van de regionale bouwbedrijven zal leiden tot een verhoging van de efficiency en beter aansluiten op de nieuwe marktvolumes. Noord, West en Zuid bieden toegevoegde waarde voor de klant en bedienen de markt vanuit de integrale keten van ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud. Bouwborg is daarbij binnen de vestigingen verantwoordelijk voor herstel en onderhoud, nazorg en kleinschalige verbouw, nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden. Bouw & Ontwikkeling zal door zijn regionale en lokale aanwezigheid dicht op de markt zitten en daarbij snel kunnen inspelen op technologische veranderingen, duurzaamheidtrends en veranderende organisaties van klanten.

Per 1 december zullen Niels Doodeman (44), Peter van Dijk (49), en Olaf Senden (43) benoemd worden als directeur van respectievelijk Noord, West en Zuid van het cluster Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling. Doodeman is op dit moment directeur van Heddes Bouw & Ontwikkeling - dochterbedrijf van Ballast Nedam - en in andere functies reeds 22 jaar verbonden aan Heddes. Van Dijk is directeur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West en in andere functies 10 jaar werkzaam bij Ballast Nedam. Senden is directeur van Laudy - dochterbedrijf van Ballast Nedam - en in andere functies reeds 18 jaar verbonden aan Ballast Nedam.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV