Het bestuur van de WHO neemt beslissingen die van invloed zijn op de gezondheidszorg

18 Sep, 2008, 18:48 BST Van World Health Organisation (WHO)

TBILISI, Georgië, September 18 /PRNewswire/ -- Een van de punten op de agenda van de bijeenkomst van het Europese bestuur van de WHO, de Regionale commissie van de WHO voor Europa, was de noodzaak de gezondheidszorg te versterken, zodat deze snel en flexibel kan reageren op het stijgende aantal uitdagingen. De bijeenkomst vond plaats van 15-18 september in Tbilisi, Georgië.

Er werden twee van de meest complexe en hardnekkige kwesties in de openbare gezondheidszorg besproken. Ruim 250 vertegenwoordigers van de landen in de Europese WHO-regio zochten naar manieren om de invloed van de gezondheidszorg te verbeteren. Dat betekent het stimuleren van een grotere rechtvaardigheid en efficiëntie, en het bevorderen van gezonder gedrag.<0}

De praktijk wijst uit dat er waarschijnlijk geen enkele taak in de openbare gezondheidszorg is die moeilijker is dan het doorvoeren van gedragsverandering, zoals bij roken, te veel eten, controle van lage bloedruk en fysieke inactiviteit. Er is al lange tijd gepoogd de invloed en prestaties van de gezondheidszorg te verbeteren maar dit is altijd met fragmentarisch succes geweest. In haar toespraak voor de commissie zei Dr. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO: "Wij lijken op Sisyphus, de mythische koning uit de Griekse oudheid, die werd veroordeeld een grote kei de heuvel op te rollen, die hij vervolgens weer omlaag moest zien rollen. Ik prijs uw moed om deze problemen te adresseren."

De Regionale commissie gaf er prioriteit aan om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken; vooral voor diegenen die het zich niet kunnen veroorloven voor gezondheidszorg te betalen.

Er werd nadruk gelegd op de last die de langdurige zorg bij chronische ziekten met zich meebrengt, de hoge kosten van medicijnenbestendige TB en de stijging van de kosten voor palliatieve zorg niet alleen een aanzienlijke druk uitoefenen op de gezondheidszorg, maar huishoudens tevens tot onder de armoedegrens kunnen brengen. "Het zou niet mogelijk moeten zijn dat mensen arm worden vanwege een slechte gezondheid", aldus Dr. Chan.

Bij zijn toespraak voor de Regionale commissie benadrukte Mikheil Saakashvili, President van Georgië, opnieuw dat rechtvaardigheid bij de toegang tot gezondheidszorg en doeltreffendheid van services van cruciaal belang zijn. Gezondheidszorg zou niet als een last van de overheid moeten worden gezien, maar als een daadwerkelijke producent van economisch gewin.

Een van de doelstellingen van de Regionale commissie is om het reactievermogen van de gezondheidszorg te vergroten bij gezondheidsnoodgevallen."Wanneer er zich een crisis voordoet, brengt het gebrekkig functioneren van de gezondheidszorg de wereldwijde gezondheid in gevaar", zei Marc Danzon, Regiodirecteur voor Europa van de WHO.

Meer informatie over de door de commissie aangenomen resoluties vindt u op http://www.euro.who.int/rc .

BRON World Health Organisation (WHO)