Het milieuvriendelijk waterstofsysteem van Startech in gebruikgenomen in een fabriek in Panama met een 200 ton per dag Plasma Converter-capaciteit

03 Okt, 2006, 14:00 BST Van Startech Environmental Corporation

WILTON, Connecticut, October 3 /PRNewswire/ --

Startech Environmental Corporation (OTC Bulletin Board: STHK), een bedrijf dat een volledige jaarrekening indient, kondigde vandaag aan dat het Startech-systeem voor de productie van waterstof uit gemeentelijk vast afval (Municipal Solid Waste, MSW) zal worden gebruikt in een fabriek in Las Tablas in de Republiek Panama, waar 200 ton per dag zal worden verwerkt. De Plasma Converter vernietigt vast gemeentelijk afval, maar produceert tegelijkertijd een zuiver synthesegas dat rijk aan waterstof is en kan worden teruggewonnen voor uiteenlopend en waardevol commercieel gebruik, waaronder zuivere brandstof.

Joseph F. Longo, president van Startech verklaarde: "Er is hernieuwde interesse ontstaan in waterstof gewonnen uit diverse soorten afval sinds de recente aankondiging door Ford van het programma Hydrogen Internal Combustion Engine (ICE) voor pendelbussen. Het is belangrijk om weten dat dit niet zo maar een van de vele brandstofcelinitiatieven is. Het is een equivalente motor die erg gelijkt op de motor in uw auto. U kunt de Hydrogen ICE pickup truck op onze website zien en bekijken op de dvd. U zult er onze demonstratie en geslaagde wegtest met waterstof zien die wij enkele jaren geleden hebben uitgevoerd in onze vestiging in Bristol, Connecticut. De motor die u op onze website ziet, is een standaard, interne verbrandingsmotor die werd gewijzigd om op waterstof te rijden."

"Het lijkt erop dat wij wel vroeg maar niet te vroeg zijn geweest."

In het Amerikaanse magazine Recycler stond te lezen: "Ford heeft als eerste autofabrikant ter wereld de productie gestart van specifieke V-10- motoren op waterstof. De aangejaagde 6,8 liter V-10-motor zal de E-450 pendelbussen van Ford op waterstof aandrijven. Interne verbrandingsmotoren op waterstof hebben talloze voordelen, waaronder hoge efficiëntie, bestendigheid in alle weersomstandigheden en nagenoeg geen emissies van vervuilende stoffen en gassen die een broeikaseffect veroorzaken."

Op de website van Ford staat te lezen: "Het Ford Model U wordt aangedreven door een interne verbrandingsmotor (internal combustion engine, ICE) die werd geoptimaliseerd om te rijden op waterstof in plaats van benzine en de motor verbruikt tot 25 procent minder brandstof dan een gewone benzinemotor.

De waterstof-ICE is een verstandige aandrijving gebaseerd op bestaande en bewezen technologie voor de milieuvriendelijke brandstofcel van waterstof, tegen een fractie van de complexiteit en kostprijs.

Aangezien waterstof een zeer groot verbrandingsbereik heeft (van 4 tot 75 procent), kunnen motoren op waterstof meer lucht/brandstofmengsels gebruiken en rijden ze tegen laag verbruik zonder de complicaties van voorontsteking of "knock". De motor kan een algemene efficiëntie halen van 38 procent, circa 25 procent beter dan een benzinemotor.

Aangezien de brandstof geen koolstofatomen bevat, worden door verbranding van waterstof geen emissies van koolwaterstof of kooldioxide geproduceerd. Zelfs zonder nabehandeling zijn de stikstofoxiden zeer laag. Katalysatoronderzoek kan spoedig zelfs de uitlaten van mogelijk smogvormende emissies verlagen tot onder de omgevingscondities in vele steden. Dit betekent dat de lucht uit de uitlaatpijp van de Model U zuiverder zal zijn dan de lucht die in de motor komt.

Een benzinemotor ontwerpen die op waterstof rijdt, heeft tot op heden altijd geleid tot een veel minder sterke motor. Onderzoekers bij Ford hebben nu echter aangetoond dat de waterstof-ICE met aanjaging even krachtig is als de tegenhanger op benzine, terwijl er nagenoeg geen emissie is en het verbruik zeer laag is."

Startech - een milieu- en energiebedrijf

Startech Environmental is een milieu- en energiebedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van haar vernieuwende, merkeigen plasmaverwerkingsapparatuur met de naam Plasma Converter System(TM).

Het Plasma Converter System vernietigt afval veilig en goedkoop, ongeacht hoe gevaarlijk of dodelijk het afval is, en maakt van dit afval nuttige en waardevolle producten. Het systeem is dus milieuvriendelijk en verhoogt de publieke gezondheid en veiligheid. Het systeem gebruikt een gesloten-lus chemische recyclemethode om stedelijk vast afval, organisch en anorganisch materiaal, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval, industriële afvalproducten, evenals producten zoals e-afval, medisch afval, chemisch industrieel afval en ander gespecialiseerd afval, veilig en onherroepelijk af te breken. Het verwerkingsproces zet de afvalproducten om in bruikbare en verkoopbare producten, zoals metalen en een synthesegas genoemd Plasma Converted Gas (PCG)(TM).

Een van de uiteenlopende, commerciële toepassingen van PCG is het gebruik ervan voor de productie van "groene elektriciteit", Gas To Liquid (GTL)- brandstoffen, zoals ethanol, synthetische dieselbrandstof en brandstoffen met hoger alcoholgehalte. Waterstof kan voor gebruik en verkoop ook worden afgescheiden van het PCG-synthesegasmengsel.

De Startech Plasma Converter is essentieel een fabricagesysteem waarbij gebruiksproducten worden geproduceerd uit basismateriaal dat vroeger als afval werd beschouwd. Startech beschouwt alle afval, gevaarlijk en ongevaarlijk afval, als waardevol voor herwinning.

Kennisgeving (Safe Harbor) betreffende op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen, waaronder verklaringen betreffende de plannen en verwachtingen van het bedrijf over de ontwikkeling en verkoop van haar Plasma Converter(TM)-technologie. Alle op de toekomst gerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die kunnen veroorzaken dat de werkelijke resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken, zijn, zonder beperking, onvermogen van de klant om de juiste financiering voor het project te verkrijgen, algemene risico's verbonden aan productontwikkeling, fabricage, snelle technologische veranderingen en concurrentie, evenals andere risico's zoals vermeld in de door het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission ingediende documenten. De hierin opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht. Het bedrijf wijst uitdrukkelijk elke verplichting of belofte af om updates of revisies te publiceren die een verandering weergeven van de verwachtingen van het bedrijf of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd.

Website: http://www.startech.net

BRON Startech Environmental Corporation