Het omzetten van afvalwarmte in elektriciteit: starter Enogia en IFP Energies nouvelles bundelen hun krachten om een innovatieve reeks mini-elektriciteitscentrales te ontwikkelen

03 Apr, 2014, 18:31 BST Van Enogia and IFP EN

PARIS, April 3, 2014 /PRNewswire/ --De startende onderneming Enogia (http://www.enogia.com) en IFP Energies nouvelles (http://www.IFPEN.fr) hebben zojuist overeenstemming bereikt over een strategisch partnerschap voor de gezamenlijke ontwikkeling en marketing van een reeks Rankine-technologieën om warmte om te zetten in elektriciteit. De innovatie is gebaseerd op het gebruik van uiterst efficiënte microturbines die 5 tot 100 kW elektriciteit kunnen produceren. Het doel is om de restwarmte terug te winnen uit de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren van zowel vaste installaties (generatoren, warmtekrachtkoppelingsinstallaties) als in het vervoer, in het bijzonder spoorwegen en maritieme toepassingen. 

Het nieuwe Enogia, in 2009 opgericht door vier jonge ingenieurs, is gespecialiseerd in ORC (Organic Rankine Cycle) -systemen die restwarmte omzetten in elektriciteit. Centraal in hun activiteiten staat een zeer innovatieve microturbine die dient als krachtcentrale en is ontworpen en gebouwd door Enogia. De startende onderneming is een wereldleider op het gebied van turbines met een laag vermogen (vanaf 5 kW). Enogia heeft al commerciële successen geboekt met zijn onlangs gelanceerde aanbod van producten die zijn ontworpen om de efficiëntie van generatoren, met name bij boeren (methaniseringseenheden) te verbeteren, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

En nu zal Enogia zijn partnerschap met IFPEN gebruiken als springplank voor een nieuwe ambitie: het vermogensbereik van zijn turbines (tot 100 kW) uitbreiden en zich richten op de behoeften van de vervoersmarkt. IFPEN biedt wetenschappelijke en technische ondersteuning voor de optimalisatie van de systeemarchitectuur om daarmee de efficiëntie verder te verhogen. Het systeem maakt het mogelijk om warmte te herwinnen uit uitlaatgassen en/of koelsystemen in allerlei soorten verbrandingsmotoren (diesel, gas, biogas, benzine), van 100 kW tot 1 MW.

De technologie is gericht op twee soorten markten:

-Warmtekrachtkoppelingssystemen en generatoren. De Enogia-technologie maakt het mogelijk om 5 tot 10 % extra elektriciteit te produceren.

-Rivier-, zee- en spoorvervoer en, op de langere termijn, zware voertuigen en bussen. De terugwinning van warmte uit uitlaatgassen kan het brandstofverbruik met 5 tot 10% verminderen.

In deze twee markten behoren Enogia en IFPEN tot de eerste aanbieders die een heel scala van zeer betrouwbare en scherp geprijsde ORC-producten voor diverse integratieniveaus (op zichzelf staande modules of bedoeld voor integratie) aanbieden. Er worden op dit moment pilot-eenheden geïnstalleerd op industriële en onderzoekslocaties.

Contactpersonen: 

Enogia
Arthur Leroux
Tel: +33(0)9-51-53-79-09
arthur.leroux@enogia.com 

IFPEN
Anne-Laure de Marignan
Tel: +33(0)1-47-52-62-07
anne-laure.de-marignan@ifpen.fr

BRON Enogia and IFP EN