Het voorstel voor een Mondiale Landbouworganisatie, ondersteund door momagri, zal door president Abdoulaye Wade worden voorgesteld op komende G8-top

24 Mei, 2011, 12:09 BST Van MOMAGRI

PARIJS, May 24, 2011 /PRNewswire/ --

Een belangrijk onderdeel van de Verklaring van Dakar, die op het Landbouwforum Dakar Agricole werd overeengekomen, was de oprichting van een Mondiale Landbouworganisatie (MLO), die een grote stap in de richting van een nieuw mondiaal beheer kan betekenen.

Op het Landbouwforum van Dakar, dat op 18 en 19 april werd gehouden en in samenwerking met momagri was georganiseerd, stelde Zijne Excellentie Abdoulaye Wade, president van Senegal, voor om van de regulering van landbouwmarkten en de coördinatie van landbouwbeleid de primaire doelstelling te maken voor een dergelijke mondiale landbouworganisatie. President Wade was er voorstander van om deze MLO te vestigen op het Afrikaanse continent, dat in de komende jaren met zeer ernstige demografische en voedingsgerelateerde uitdagingen zal worden geconfronteerd.

Functionarissen die het Landbouwforum Dakar bijwoonden, wezen er allen op dat "het stimuleren van de opbrengst en reguleren van fysieke en toekomstige landbouwmarkten de enige oplossing vormt om de extreme wispelturigheid van landbouwprijzen onder controle te krijgen. Prijspieken hebben gevolgen voor de solvabiliteit van consumenten en prijsinstortingen brengen de capaciteit van de landbouwopbrengst in gevaar. Landbouwers hebben stabiliteit en transparantie van de landbouwprijzen nodig voor de ontwikkeling van een duurzame landbouwproductie en wereldwijd veiliggestelde voeding. De gebeurtenissen van de voorbije paar jaren hebben ons de grenzen - zelfs de gevaren - getoond van de landbouwmarkt als geheel."

Het hoofd van momagri, Pierre Pagesse, drukte het als volgt uit: "Regulering is zeker niet ondenkbaar omdat deze van toepassing zou zijn op de wereldwijde handel in bepaalde producten zoals graan of melk, die basisvoedingsmiddelen vormen. De internationale landbouwhandel vertegenwoordigt minder dan 10 procent van de wereldwijde landbouwopbrengst en er zijn hoogstens 10 exporterende landen bij betrokken.

"Kortom, deze MLO zou aan deze basisproducten vrije prijsfluctuatiedrempels opleggen per geografische hoofdregio en op basis van de gegevens die verschaft worden door een instantie die toezicht houdt op de kostprijs. Binnen dergelijke drempels zou geen tussenkomst zijn vereist. In het geval dat prijzen van landbouwgoederen hun drempels overschrijden, zou een 'Mondiale Voedselveiligheidsraad' op basis van de economische feiten die in elke hoofdregio worden waargenomen, veiligheidsmechanismen in werking zetten ter regulering van de betrokken landbouwmarkten."

Overeenkomstig deze MLO kunnen twee handelswijzen worden gedefinieerd en toegepast:

- Werken aan marktregulerende reserves die worden opgebouwd in de grote exporterende regio's, alsook aan noodreserves in naties waar een onzekere voedselsituatie heerst;

- Zorgen voor betere transparantie in financiële markttransacties en het implementeren van regels ter bestrijding van excessieve speculaties.

Wat zouden de missie en het aanzien van de MLO zijn?

Als product van de G20 - vandaag het meest succesvolle voorbeeld van mondiale samenwerking over wereldproblemen - zou de MLO mogelijkheden tot echte besluitvorming hebben door middel van een secretariaat dat wordt beheerd door de VLO of het WVP. Op die manier zou de MLO verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de landbouwmarkten met behulp van gepaste instrumenten. Hierdoor zouden crisissen kunnen worden geanticipeerd en handelend opgetreden om de markten indien nodig te reguleren.

"De consultatie- en besluitvormingsraad van de organisatie zou de Mondiale Voedselveiligheidsraad zijn, geschoeid op de leest van de VN Veiligheidsraad", aldus Jacques Carles, uitvoerende vice-president van momagri.

Voor momagri dient dit voorstel ernstig genomen te worden, aangezien we ons waarschijnlijk aan de vooravond van een tijdperk bevinden waarin de "seismische activiteit" van de landbouwprijzen erger worden. De gevolgen hiervan op wereldschaal zouden zelfs rampzaliger kunnen zijn dan de economische en financiële crisis.

http://www.momagri.org

BRON MOMAGRI