High Arctic kondigt succesvolle reorganisatie aan

02 Jul, 2007, 19:48 BST Van High Arctic Energy Services Trust

RED DEER, Alberta, July 2 /PRNewswire/ --

- De omschakeling van fonds naar bedrijf is met verpletterend enthousiasme door aandeelhouders goed bevonden

Het High Arctic Energy Services Trust (het "Fonds") en High Arctic Energy Services Inc. ("HAES"), voorheen bekend als 1310867 Alberta Ltd., kondigen met groot enthousiasme de afhandeling van de omschakeling van het Fonds naar een groeigeoriënteerde, energiebedrijf aan, krachtens een door de rechtbank goedgekeurd regelingsplan (de "Regeling") waarbij Trust, HAES en enige overige partijen betrokken zijn.

Tijdens een jaarlijkse, speciale bijeenkomst (de "Bijeenkomst") van effectenbezitters, dat op 28 juni 2007 gehouden werd, heeft een totaal van 22.838.921 fondsaandelen, opties en inwisselbare obligaties, die circa 99,8% van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigden, vóór de Regeling gestemd. In aanvulling daarop, heeft een totaal van 22.075.071 fondsaandelen en inwisselbare obligaties, die circa 99,8% van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigden, vóór de Regeling gestemd middels een apart uitgebrachte stem.

De Regeling resulteerde door de reorganisatie van het Fonds in een door HAES bestuurd energiebedrijf. HAES bezit nu, direct of indirect, alle eigendommen en heeft alle verantwoordelijkheden van het Fonds overgenomen. HAES heeft tevens het managementteam en het personeel van de Fonds behouden, waaronder Jed M. Wood, die zijn functie als voorzitter en CEO zal voortzetten. De Raad van Commissarissen van HAES is identiek aan de Raad van Commissarissen van het Fonds.

Krachtens de Regeling, hebben fondsaandelenbezitters een bedrijfsaandeel van HAES gekregen voor ieder fondsaandeel die zij in hun bezit hadden. Eigenaren van inwisselbare obligaties namen deel aan de Regeling en kregen direct voordat de Regeling van kracht ging, HAES bedrijfsaandelen onder dezelfde voorwaarden als de fondsaandelenbezitters, gebaseerd op een aantal fondsaandelen die bij inwisseling of omzetting van dergelijke inwisselbare obligaties, uitgegeven werden. In aanvulling daarop werden alle, al dan niet verworven, onuitgeoefende en uitstaande opties om fondsaandelen te bemachtigen, ingeruild voor HAES opties met hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden (inclusief, zonder beperking, eventueel hetzelfde "geldelijke bedrag") anders de vervanging van een HAES bedrijfsaandeel voor ieder fondsaandeel dat eerder krachtens de optie te koop was. Direct na de regeling, stonden er circa 42,4 miljoen HAES bedrijfsaandelen uit of werden ze gekocht.

"High Arctic heeft nu een belangrijke stap gezet in de herstructurering van fonds naar bedrijf. Wij zijn van mening dat we een vooraanstaande plaats innemen in een model dat vele andere bedrijven tijdens hun eigen herstructureringsproces toe zullen passen, daar het inkomensfonds model in Canada in een impasse is geraakt te aanzien van haar vermogen om groeigeoriënteerde instanties zoals wij, van dienst te kunnen zijn.", aldus Jed Wood, voorzitter en CEO. "Onze omschakeling zal het bedrijf verder helpen in het verzekeren van een stabiliteit op lange termijn, een grotere liquiditeit en verhoogde waardes voor onze aandeelhouders. Samen met onze vooruitstrevende technologie, zal de omschakeling het mogelijk maken voor High Arctic om haar internationale groeistrategie op intensieve wijze na te streven, waarbij een groter wereldmarktaandeel gegenereerd wordt."

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er een verkoop van deze aandelen plaatsvinden, in enige jurisdictie waar zo'n aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De aangeboden aandelen worden niet en zijn niet als gewijzigd geregistreerd in de United States Securities Act van 1933 of de aandelenwetten van iedere staat en mogen derhalve niet binnen de Verenigde Staten aangeboden of verkocht worden, tenzij een uitzondering van registratie voorhanden is.

Voorspellende verklaringen

Dit persbericht bevat voorspellende verklaringen ten aanzien van eigendommen van HAES en de directie van HAES. Hoewel het Fonds en HAES van mening zijn dat de verwachtingen die in deze voorspellende verklaringen geschept worden redelijk zijn, dient men hierin geen overdreven vertrouwen te plaatsen en zal er geen zekerheid zijn dat zij juist bevonden worden. Daar voorspellende verklaringen verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, zullen zij, gezien hun aard, inherente risico's en onzekerheden met zich meebrengen.

Gezien de mogelijke impact die deze factoren zouden kunnen hebben, verwerpen het Fonds en HAES iedere intentie of verplichting om enige voorspellende verklaring bij te werken dan wel te reviseren, al dan niet naar aanleiding van nieuwe beschikbare informatie, toekomstgebeurtenissen of anderzijds, tenzij dit door de toepasbare wet vereist wordt.

Over High Arctic

High Arctic is, door haar dochtermaatschappijen, wereldwijd leverancier van gespecialiseerde machines en diensten in de olie-industrie, waaronder boorwerkzaamheden (drilling), afwerking en workover. De nieuwe zogeheten "underbalanced drilling" technologie en apparatuur van High Arctic, wordt erkend om haar vermogen olie- en gasproductiecapaciteiten te vergroten en verwacht wordt dat zij op de internationale markt een grotere acceptatie zal verwerven. Met Red Deer, Canada als basisstation, is High Artic binnen Canada operationeel in Alberta, Brits-Columbia en de Noordwest-Territoria. Internationaal zijn ze thans operationeel in het Midden-Oosten en Azië.

    
    De TSX heeft de geschiktheid noch de juistheid van dit persbericht
    beoordeeld en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

BRON High Arctic Energy Services Trust