Highfields Capital, Thomas H. Lee Partners, L.P. en Bain Capital Partners, LLC sluiten stemovereenkomst inzake verkoop van Clear Channel Communications, Inc.

01 Jun, 2007, 00:22 BST Van Highfields Capital Management LP

BOSTON, May 31 /PRNewswire/ --

Highfields Capital Management LP heeft vandaag bekendgemaakt dat zij een stemovereenkomst heeft gesloten met Bain Capital Partners, LLC en Thomas H. Lee Partners, L.P. (de 'private equity-groep') inzake de overname van Clear Channel Communications, Inc. door de private equity-groep. Highfields Capital Management adviseert investeringsfondsen die de werkelijke eigenaar zijn van 5% van de gewone aandelen van Clear Channel. Onder de stemovereenkomst gaat Highfields Capital ermee akkoord voor al hun aandelen in Clear Channel vóór de voorgestelde transactie te stemmen.

Als onderdeel van de stemovereenkomst gaat de private equity-groep ermee akkoord dat, volgend op de sluiting, in de verklaring van inschrijving van vennootschap in het handelsregister van Clear Channel bepalingen zullen worden opgenomen waarin wordt verzekerd dat na voltooiing van de fusie de openbare aandeelhouders die aandelen in de resulterende onderneming willen ontvangen, gelijkwaardige behandeling inzake dividenden en andere uitkeringen, vertegenwoordiging in de raad van bestuur van de resulterende onderneming en bepaalde andere rechten zullen krijgen. Eveneens als onderdeel van de stemovereenkomst gaat de private equity-groep ermee akkoord dat, behoudens bepaalde uitzonderingen, onderlinge transacties tussen Clear Channel en de private equity-groep of hun gelieerde ondernemingen verboden zullen zijn, tenzij goedgekeurd door de openbare aandeelhouders van Clear Channel of de onafhankelijke commissarissen die hen vertegenwoordigen.

De overeenkomst inzake onderlinge transacties en de formulieren met de verklaring van inschrijving van vennootschap in het handelsregister en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen in de stemovereenkomst. Al deze documenten maken deel uit van een deponering onder Schedule 13D die vandaag door Highfields Capital uitgevoerd wordt.

"Deze akkoorden met THL Partners en Bain Capital vormen het resultaat van een proces dat op 3 mei 2007 begon met voorwaarden waarin een transactie werd beschreven om openbare aandeelhouders een blijvend aandeel in de toekomst van Clear Channel te verzekeren, terwijl de optie in contanten die onder de oorspronkelijke fusieovereenkomst was overwogen, behouden bleef," zei Jonathon S. Jacobson, Senior Managing Director van Highfields Capital. "Hun bereidheid het belang van Highfields en andere gelijkgestemde langetermijninvesteerders te erkennen maakt het zowel voor openbare aandeelhouders als voor private equity-groepen mogelijk een overeenkomst te bereiken die alle partijen ten goede komt."

"Het doet ons genoegen dat de overeenkomsten die we dit weekend hebben gesloten, ons en andere huidige aandeelhouders de mogelijkheid bieden onder dezelfde voorwaarden als Bain Capital en THL Partners deel uit te maken van de toekomst van Clear Channel," merkte Richard L. Grubman, Senior Managing Director van Highfields Capital op.

"Het doet ons genoegen te kunnen investeren in Clear Channel met Highfields Capital als partner in de transactie," zei Scott Sperling, Co-President van THL Partners. "We hebben hard gewerkt aan een constructie die in de doelstellingen van verschillende investeerders voorziet en we zien uit naar een nauwe samenwerking met Highfields Capital, zowel in de komende weken als verder in de toekomst," voegde John Connaughton, een Managing Director bij Bain Capital toe.

Informatie over Highfields Capital Management LP

Highfields Capital is een waardegerichte investeringsmaatschappij die hoofdzakelijk op lange termijn investeert in open en besloten vennootschappen in de VS, Canada en andere mondiale markten. Momenteel investeert Highfields Capital een kapitaal van meer dan 11 miljard US-dollar namens investeerders zoals universiteitsfondsen, liefdadigheids- en andere filantropische organisaties en andere institutionele en individuele investeerders met een hoog nettovermogen. De investeringen betreffen een groot aantal verschillende bedrijfstakken, effecten en financiële markten. Highfields Capital is gevestigd in Boston, MA.

Informatie over Bain Capital Partners, LLC

Bain Capital (http://www.baincapital.com) is een wereldwijde besloten investeringsmaatschappij die verschillende kapitaalfondsen beheert, zoals private equity, beleggingen met hoog rendement, mezzanine-kapitaal en openbare aandelen en overziet een vermogen van meer dan 40 miljard US-dollar. Sinds haar oprichting in 1984 heeft Bain Capital private equity-investeringen en aanvullende overnames uitgevoerd inzake meer dan 230 bedrijven overal ter wereld. De investeringen betreffen een breed scala bedrijven zoals Burger King, HCA, Warner Chilcott, Toys "R" Us, AMC Entertainment, Sensata Technologies, Burlington Coat Factory en ProSiebenSat1 Media. Bain Capital heeft haar hoofdvestiging in Boston en kantoren in New York, Londen, München, Tokio, Hongkong and Sjanghai.

Informatie over Thomas H. Lee Partners, L.P.

THL Partners is een van de oudste en succesrijke private equity-investeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten. Sinds haar oprichting in 1974 is THL Partners uitgegroeid tot een van de belangrijkste acquisitiebedrijven met investeringen van ongeveer 12 miljard US-dollar aan beleggingen in meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke aankoopprijs van meer dan 100 miljard US-dollar, met meer dan 200 voltooide aanvullende overnames voor bedrijven in hun portfolio en met een voortreffelijk rendement voor haar investeerders en partners. Het bedrijf beheert momenteel ongeveer 20 miljard US-dollar toegezegd kapitaal. Aanzienlijke transacties onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf omvatten Dunkin Brands, Univision, Nielsen, Michael Foods, Houghton Mifflin Company, Fisher Scientific, Experian, TransWestern, Snapple Beverage en ProSiebenSat1 Media.

Bepaalde informatie inzake deelnemers

B Triple Crown Finco, LLC en T Triple Crown Finco, LLC (tezamen de 'Fincos') en bepaalde gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers van de Fincos kunnen beschouwd worden als deelnemers bij het verzoeken om volmachten van de aandeelhouders van Clear Channel Communications, Inc. (het 'bedrijf') inzake de transacties. Informatie betreffende de belangen van de Fincos en hun gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers bij deze verzoeken staat vermeld in de definitieve beschrijvingsbrieven die in verband met de transacties bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd zijn.

BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE DE TRANSACTIE EN WAAR U DEZE KUNT VINDEN:

CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS, INC. ('CLEAR CHANNEL') EN BT TRIPLE CROWN CAPITAL HOLDINGS III, INC. ('HOLDINGS'), DE NIEUWE VENNOOTSCHAP DIE DE GEWONE AANDELEN VAN KLASSE A UITGEEFT, ZAL EEN SCHRIFTELIJKE AANVRAAG OP FORMULIER S-4 BIJ DE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (DE 'SEC') DEPONEREN WAARIN OPGENOMEN EEN BESCHRIJVINGSBRIEF/PROSPECTUS EN ANDERE DOCUMENTEN INZAKE DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. ALVORENS TE BESLUITEN OVER HUN STEM OF INVESTERINGEN WORDT HET BELEGGERS IN CLEAR CHANNEL AANGERADEN DE BESCHRIJVINGSBRIEF/PROSPECTUS EN ANDERE DOCUMENTEN INZAKE DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZODRA DEZE BESCHIKBAAR ZIJN ZORGVULDIG EN GEHEEL TE LEZEN, AANGEZIEN ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. AANDEELHOUDERS VAN CLEAR CHANNEL KUNNEN GRATIS EXEMPLAREN VERKRIJGEN VAN DE BESCHRIJVINGSBRIEF/PROSPECTUS (BIJ UITGAVE) EN ANDERE DOCUMENTEN DIE TEGELIJK BIJ DE SEC ZIJN GEDEPONEERD OF INGEDIEND, VIA DE WEBSITE VAN DE SEC OP HTTP://WWW.SEC.GOV. BOVENDIEN KAN EEN AANDEELHOUDER DIE GRATIS EEN EXEMPLAAR VAN DIT MATERIAAL WENST TE ONTVANGEN (NA UITGAVE), DIT VERZOEKEN BIJ CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS, INC., 200 EAST BASSE ROAD, SAN ANTONIO, TEXAS 78209, TER ATTENTIE VAN: INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT.

Website: http://www.baincapital.com

BRON Highfields Capital Management LP