Hofgebouw nieuwe impuls voor Kloostertuin Brakkenstein

01 Okt, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, October 1, 2014 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam heeft van De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten opdracht ontvangen voor de nieuwbouw van het Hofgebouw in de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen. De opdracht vloeit voort uit een bijzondere samenwerking tussen beide partijen, met als doel een nieuwe maatschappelijke invulling te bereiken voor deze unieke, historische locatie.  

Ballast Nedam heeft het plan voor woningontwikkeling in de Kloostertuin Brakkenstein in 2009 ontwikkeld. Vanwege de aanhoudend stagnerende woningmarkt in de jaren daarna, is Ballast Nedam op zoek gegaan naar een investeerder. Dat resulteerde in de bijzondere samenwerking met de paters. Zij zochten naar mogelijkheden om een passende leefomgeving te creëren voor oudere paters, in het besef dat hun aantal op termijn zal afnemen. Het kloosterverzorgings- en verpleeghuis Berchmanianum, waar zij momenteel wonen, is daarvoor te groot. Met wat aanpassingen bleken de bestaande plannen voor de Kloostertuin Brakkenstein heel geschikt voor deze nieuwe bestemming.

In 2013 zijn de gronden overgedragen en is het project in bouwteam verder ontwikkeld. Onlangs is de procedure afgerond om de toegestane woonfunctie in het bestemmingsplan ook te verruimen met zorgfuncties.

Het rijksmonument Berchmanianum is vorig jaar verkocht aan de Radboud Universiteit en zal opnieuw een academische bestemming krijgen. Het gebouw uit 1929 is in opdracht van de paters voor dat doel ontworpen en diende tot 1967 als studiehuis voor de Filosofie.

Hofgebouw 

De kern van de Kloostertuin Brakkenstein wordt gevormd door het nieuw te bouwen Hofgebouw, dat bestaat uit vier verschillende typen van in totaal 98 woon-/zorgappartementen, gemeenschappelijke ruimten voor maatschappelijke dienstverlening en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met circa 140 plaatsen. Het Hofgebouw krijgt zes bovengrondse bouwlagen. Architectenbureau DiederenDirrix heeft het gebouw ontworpen in de sfeer van de omgeving.

Voor het koelen en verwarmen van het gebouw is gekozen voor een ondergrondse betonnen ijsbuffer als vorm van thermische opslag, in combinatie met warmtecollectoren. Deze duurzame techniek wordt in Nederland voor het eerst in een woongebouw van deze omvang toegepast. Omdat het systeem gesloten is, heeft het geen invloed op het waterbeheer. Dat is een vereiste: vanwege grondwaterwinning is dit deel van Nijmegen grondwaterbeschermingsgebied.

Het project heeft een contractwaarde van circa € 20 miljoen en zal medio 2016 worden opgeleverd. Het Hofgebouw is vooral bedoeld voor bewoning door de paters die in Berchmanianum wonen. Daarnaast zijn er 24 huur- en koopappartementen van verschillende omvang beschikbaar voor buurtbewoners. Het gebouw is zo ontwikkeld dat het op langere termijn ook in toenemende mate opengesteld kan worden voor bewoning door niet-religieuzen.

Kloostertuin Brakkenstein 

De Kloostertuin Brakkenstein is een oase van rust aan de Heyendaalseweg in Nijmegen, iets ten zuiden van de campus Heyendaal, het onderwijshart van Nijmegen. Zoals ook in de oorspronkelijke plannen was voorzien, is de besloten kloostertuin sinds vorig jaar april opengesteld voor publiek.

De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten ontwikkelt ook plannen voor de voormalige drukkerij op het terrein. Ter ondersteuning van het Hofgebouw, komen hierin de refter voor de paters, de centrale keuken en algemene ruimten, waaronder een eetgelegenheid voor bewoners van het Hofgebouw en buurtbewoners. De bestemmingsplanprocedure hiervoor is gestart en omwonenden worden over de voortgang geïnformeerd.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

PRN NLD

BRON Ballast Nedam