Homburg Invest maakt tweewekelijks statusrapport bekend

29 Aug, 2012, 16:29 BST Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, August 29, 2012 /PRNewswire/ --

- NIET VOOR DISTRIBUTIE NAAR DE AMERIKAANSE NEWSWIRE-SERVICES OF VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN -

Homburg Invest Inc. (NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("Homburg Invest" of het "bedrijf") heeft zijn eerste tweewekelijkse standaard statusrapport ingediend in overeenstemming met de Canadese wet 12-203 Cease Trade Orders for Continuous Disclosure Defaults (Nationaal beleid voor opschorting handel in aandelen bij voortdurend verzuim van openbaarmaking).

Op 14 augustus 2012 kondigde het bedrijf aan dat het indienen van de tijdelijke rapporten voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2011, met inbegrip van de financiële memoranda, de desbetreffende bespreking en analyse door het management en de certificaten van de algemene directeur en de financiële directeur, is uitgesteld tot na de uiterlijke datum van indiening.

Het bedrijf meldt dat sinds zijn oorspronkelijke standaard kennisgeving van 14 augustus 2012 (i) er zich geen relevante veranderingen hebben voorgedaan in de informatie zoals die in de oorspronkelijke standaard kennisgeving staat, en dat het bedrijf geen van de in de oorspronkelijke kennisgeving vermelde intenties heeft verzuimd, en (ii) dat zich geen aanvullende wanprestaties of verwachte wanprestaties na de oorspronkelijke kennisgeving hebben voorgedaan, en (iii) dat er geen andere relevante informatie over de activiteiten van het bedrijf bestaat die niet algemeen bekend is gemaakt. Het bedrijf zal naar verwachting haar jaarlijkse rapporten uiterlijk op 31 augustus 2012 indienen. Als het dit niet doet, dan zal het bedrijf haar volgende standaard statusrapport uiterlijk op 11 september 2012 indienen.

Zoals voordien bekendgemaakt, heeft het bedrijf de gerechtelijke beslissing (hierna genoemd de "gerechtelijke beslissing") van de Superior Court of Quebec (Commercial Division) (hierna genoemd de "rechtbank") ontvangen die haar bescherming tegen crediteuren verleent in overeenstemming met de bepalingen van de Canadese wet Companies' Creditors Arrangement Act (wet op schuldeiserregeling voor bedrijven, de "CCAA"). De gerechtelijke beslissing biedt een algemene uitstelperiode die door de rechtbank is verlengd tot 31 augustus 2012. De uitstelperiode kan verder worden verlengd als de rechtbank dit nodig acht.

Over Homburg Invest

Homburg Invest Inc. heeft een gediversifieerd portfolio van commercieel vastgoed in eigendom, waaronder kantoren, winkels, industriële panden en nieuwbouwprojecten, en dit in Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Voor meer informatie:
Canada
Caroline Martel
NATIONAAL Public Relations
+1-514-843-2313
cmartel@national.ca


Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel.: +31(0)20-6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl

BRON Homburg Invest Inc.