Homburg Investkondigt tweede verlenging aan van CCAA-bescherming

09 Dec, 2011, 10:38 GMT Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, December 9, 2011 /PRNewswire/ --

/Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten of voor distributie via nieuwsdiensten of kabelnetwerken in de Verenigde Staten/

Homburg InvestInc (TSX: HII.A; HII.B; NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("Homburg Invest" of de "Onderneming") maakt bekend dat het van het Canadese Superior Court in het kader van de Canadese wet op de bescherming tegen insolventie [Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA")] een beschikking heeft verkregen voor de verdere verlenging van de op 9 september 2011 verleende en reeds tot 7 oktober 2011verlengdeCCAA-bescherming voor Homburg Invest en een aantal van haar dochterbedrijven. De verlenging is van kracht tot 16 maart 2012, en op die datum zal de kwestie door het Hof worden beoordeeld.

De vandaag ontvangen beschikking geeft Homburg Invest meer tijd om een herstructureringsplan verder te ontwikkelen ten behoeve van alle belanghebbenden, waaronderhaar crediteuren en obligatiehouders. De CCAA-procedure wordt uitgevoerd onder toezicht van het Superior Court, dat Samson Bélair / Deloitte & Touche Inc. heeftaangesteld als onafhankelijke toezichthouder op de uitvoering (de "Toezichthouder"). De Toezichthouderziet toe op de zakelijke activiteiten van Homburg Invest en ondersteunt de Onderneming bij het opstellen van haar herstructureringsplan.

Alle verzoeken aan en beschikkingen van het Superior Court alsmede een afschrift van de verslagen van de Toezichthouder worden door de Toezichthouder gepubliceerd op haar website: http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest. Ook de contactinformatievan de Toezichthouder is op haar website te vinden.

Homburg Invest heeft, zoals eerder bekendgemaakt, op 12 september een website gelanceerd met aanvullende informatie over de CCAA-procedure. Het adres van de website is: http://www.homburginvestinformation.ca of http://www.homburginvestinformatie.nl. Er is ook een gratis informatielijn die Nederlandse ingezetenen kunnen bellen voor aanvullende informatie over de CCAA-procedure. Het gratis nummer voor deze informatie is: 0800 023 0323.

Over Homburg Invest

Homburg Invest bezit en ontwikkelt een gevarieerde portefeuille van hoogwaardig commercieel vastgoed, waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoeddoor heel Europa en de Verenigde Staten, en het heeft tevens een belang in CANMARC Real Estate Investment Trust.

Voor meer informatie:

Canada    
Caroline Martel    
NATIONAL Public Relations    
+1-514-843-2313    
cmartel@national.ca

Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel +31-(0)20-6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl

BRON Homburg Invest Inc.