Homeopathie: Persbericht Conferentie 12 november 2004 Bewijs voor de effectiviteit van homeopathie

19 Nov, 2004, 11:34 GMT Van European Committee for Homeopathy

BRUSSELS, Belgium, November 19 /PRNewswire/ -- Op uitnodiging van de European Committee for Homeopathy, die 33 homeopathische artsenverenigingen vertegenwoordigt uit 24 landen, vond op vrijdag 12 november in Brussel een drie dagen durende conferentie plaats met tien internationaal gerenommeerde hoogleraren op het gebied van research.

De conclusies van het wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door deze professoren, is gelijkluidend, namelijk dat er duidelijk bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie.

De professoren spraken hun verbazing uit over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten op deze overtuigende resultaten.

Wat het onderzoek in de diergeneeskunde betreft, wordt al het economische nut vastgesteld van de homeopathische aanpak in de fokkerij, zelfs al is het aantal studies voorlopig nog onvoldoende. Volgens de Europese normen zijn alleen de homeopathische remedies trouwens toegestaan in de biologische veeteelt. Bonamin, universidade Paulista, Sao Paulo.

In het klinisch onderzoek,bewijzen de studies, in verband met de levenskwaliteit en in verband met de vergelijking tussen doeltreffendheid en kosten, zeer duidelijk het nut van deze therapie. De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblind studies, hebben evenzeer de doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond. Walach, universiteit Freiburg.

Het zuiver basisch wetenschappelijk onderzoek gaat dit klinisch onderzoek vooraf. Begrijpen waarom een dergelijke werking mogelijk is, blijft inderdaad een zeer belangrijke vraag. De publicaties van deze studies belichten de reproduceerbare werking van de hoog gedynamiseerde homeopathische diluties. Dankzij deze resultaten kan men onmogelijk nog twijfelen aan de specifieke werking van deze remedies. Cambar, Decaan faculteit farmacie, universiteit Bordeaux II.

Sinds verschillende decennia trok een apart model de aandacht van de vorsers, namelijk de degranulatie van de basofielen door histamine. Deze studies werden verschillende malen uitgevoerd, door bijkomende studies gecontroleerd en ten slotte aanvaard door de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Roberfroid, toxicoloog, Cumps, statisticus, U.C.L.

Het is namelijk vandaag mogelijk vast te stellen dat er een aan de remedie specifieke "informatie" aanwezig is in de hoge homeopathische diluties. Rey, Genève.

De moleculaire farmacologie, namelijk in de immunologie en de hormonologie, kan alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen. De molecule verklaart namelijk niet alles en een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De informationele farmacologie laat niet alleen toe vandaag de werking van de homeopathie te begrijpen, maar daarbij even goed ontelbare andere natuurlijke onverklaarbare functies. Bastide, immunologe, universiteit Montpellier.

BRON European Committee for Homeopathy