Hospira kondigt overeenkomst van $2 miljard aan voor aankoop Mayne Pharma

22 Sep, 2006, 16:59 BST Van Hospira, Inc.

LAKE FOREST, Illinois, September 22 /PRNewswire/ --

- Combinatie verdubbelt internationale aanwezigheid van Hospira en creëert leidend bedrijf in de wereld voor merkloze injecteerbare geneesmiddelen

- Transactie verwacht te groeien naar contact WA in 2007

Hospira, Inc. (NYSE: HSP), een toonaangevend bedrijf voor ziekenhuisproducten, en Mayne Pharma Limited (ASX: MYP), een toonaangevend in Australië gevestigd bedrijf voor specialistische injecteerbare geneesmiddelen, hebben vandaag aangekondigd dat de bedrijven een overeenkomst zijn aangegaan voor de aankoop door Hospira van Mayne. Onder de voorwaarden van de overeenkomst zullen aandeelhouders van Mayne AUD$4,10 contant ontvangen per uitstaand gewoon aandeel van Mayne, of een totale equity-ruilwaarde van ongeveer AUD$2,6 miljard (US$2,0 miljard), inclusief opties. De transactie vertegenwoordigt een premie van 32 procent boven de sluitingsprijs van Mayne van 18 sept. 2006.

"Deze combinatie zal het leidende bedrijf in de wereld voor merkloze injecteerbare geneesmiddelen creëren -- die een ongeëvenaarde waarde leveren voor het wereldwijde gezondheidszorgsysteem en ook voor onze respectieve aandeelhouders en werknemers," zei Christopher B. Begley, chief executive officer, Hospira. "De aanwinst van Mayne verdubbelt de internationale aanwezigheid van Hospira in ruime mate en versnelt de uitbreiding van ons bedrijf voor merkloze injecteerbare producten significant."

Fascinerende strategische beweegreden

De combinatie van Hospira en Mayne vertegenwoordigt een uitstekende strategische aanpassing, met zeer aanvullende productportfolio's en geografische bedekkingsgebied. Verwacht wordt dat de aankoop:

  
  -- Hospira zal vaststellen als de wereldwijde leider in merkloze
    injecteerbare geneesmiddelen. Vandaag de dag heeft Hospira de eerste
    marktpositie voor merkloze injecteerbare producten in de Verenigde
    Staten, bijgestaan door de breedste portfolio van de industrie en een
    groeiend toevoerkanaal voor producten. De leiderschapsposities van 
    Mayne Pharma in Europa en Australië en significante aanwezigheid in 
    Canada versterken het wereldwijde bereik van Hospira met een 
    Aantrekkelijke afgezette portfolio en een sterk toevoerkanaal.
  -- de wereldwijde uitbreiding van Hospira zal versnellen. De aankoop
    verdubbelt internationale verkopen naar bijna 30 procent van de totale
    verkopen van Hospira en, belangrijk, breidt de internationale
    infrastructuur van het bedrijf uit met de aanvulling van de 
    wereldwijde verkopen en het distributieplatform van Mayne.
  -- de oncologie-aanwezigheid van Hospira zal uitbreiden en stabiliseren.
    Oncolytica vertegenwoordigen ruwweg de helft van de productenportfolio
    van Mayne, wat kan bogen op een veelomvattende reeks stoffen in deze
    belangrijke en snelgroeiende therapeutische categorie en versterkt het
    productenaanbod van Hospira aanzienlijk.
  -- Hospira krachtige/cytotoxische productie en mogelijkheden voor
    onderzoek en ontwikkeling (R&D) zal leveren. De veelomvattende en 
    gedifferentieerde expertise van Mayne in de bereiding en productie van 
    krachtige en cytotoxische verbindingen vult de reeds brede 
    ontwikkelings- en productiemogelijkheden van Hospira aan.
  -- de totale kosten van de gezondheidszorg zal blijven helpen verminderen
    -- zowel de betaalbaarheid van zorg voor patiënten als de financiële
    gezondheid van het wereldwijde gezondheidszorgsysteem verbetert. Door 
    het aantal en de beschikbaarheid van merkloze injecteerbare medicijnen 
    in zijn portfolio te verhogen, zal Hospira beter worden gepositioneerd 
    om meer kosten-effective alternatieven van hoge kwaliteit te leveren 
    voor vele particuliere geneesmiddelen.

"Mayne is de laatste jaren snel gegroeid en we geloven dat het zal blijven groeien als het eigendom van Hospira is, wat toegang zal bieden tot grotere middelen, voornamelijk in de belangrijke Amerikaanse markt," zei Peter Willcox, Chairman, Mayne Pharma. "Hospira heeft een grote nalatenschap, niet veel anders dan ons eigen bedrijf, en zal de ontwikkeling aanmoedigen van onze handel in het voordeel van onze klanten en werknemers."

"We kijken uit naar het verwelkomen van onze collega's van Mayne bij Hospira en we verwachten volledig dat hun talenten en vaardigheden bijdragen aan ons toekomstige succes," zei Begley.

Details transactie

De transactie is afhankelijk van goedkeuringen door aandeelhouders van Mayne, regulatorische goedkeuringen en toestemming door de rechter, en van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Ervan uitgaande dat alle noodzakelijke goedkeuringen zijn gegarandeerd, wordt verwacht dat de transactie is voltooid aan het einde van het huidige kalenderjaar.

Financiën

Verwacht wordt dat de combinatie van de twee bedrijven in 2008 een minimum genereert van $50 miljoen van op jaarbasis berekende synergieën. Hospira verwacht jaarlijkse besparingen te bereiken door optimalisatie van infrastructuur en door een verbeterde toevoerketen, administratieve en andere operationele doelmatigheden. Na geschatte synergieën ten uitvoer gebracht te hebben, wordt verwacht dat de transactie groeit tot inkomsten per aandeel in 2007, exclusief de invloed van transactie-gerelateerde uitgaven, zoals administratieve kosten voor de aankoop en integratiekosten, en de aflossing van immateriële activa. De invloed op GAAP-inkomsten per aandeel, voor het effect van transactie-gerelateerde uitgaven, wordt geschat in 2008 neutraal te zijn. Administratieve kosten voor de aankoop en de aflossing van immateriële activa zullen worden afgerond na sluiting van de transactie. Om de aankoop te financieren zal Hospira beschikbaar gereed geld gebruiken en ongeveer $1,9 miljard schuld aangaan onder door Morgan Stanley geleverde gecontracteerde financieringsfaciliteiten. Door gebruik te maken van de sterke gecombineerde kasstroom van Hospira en Mayne is het bedrijf van plan de schuld zo snel mogelijk af te betalen.

Adviseurs

Voor Hospira doen Morgan Stanley dienst als financieel adviseur en Baker & McKenzie als juridisch adviseur. Voor Mayne Pharma doen Merrill Lynch dienst als financieel adviseur en Clayton Utz als juridisch adviseur.

Webcast

Een audioconferentie voor investeerders en media zal worden gehouden op donderdag, 21 sept. 2006 om 07.30 uur Central Time. Een rechtstreekse webcast van de audioconferentie zal beschikbaar zijn op www.hospirainvestor.com. Luisteraars dienen ongeveer 10 minuten van tevoren in te loggen om zeker te zijn van de juiste computerinstellingen voor ontvangst van de webcast. Een herhaling zal 30 dagen na de conferentie beschikbaar zijn op de website van Hospira.

Over Hospira

Hospira, Inc. is een wereldwijd leveringsbedrijf voor specialistische geneesmiddelen en medicatie, dat trouw is aan Advancing Wellness(TM) door producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen die de productiviteit, veiligheid en werkzaamheid van patiëntenzorg helpen verbeteren. Met 70 jaar van dienst zijn voor de ziekenhuisindustrie, omvat de portfolio van Hospira een van de breedste lijnen van merkloze injecteerbare producten voor acute zorg van de industrie, wat helpt bij het aanpakken van de hoge kosten van eigendomsgeneesmiddelen; geïntegreerde oplossingen voor medicatiemanagement en infuusbehandeling; en de leidende Amerikaanse injecteerbare contract-productiehandel. Hospira, met het hoofdkantoor ten noorden van Chicago in Lake Forest, Illinois, heeft ongeveer 13.000 werknemers en 14 productiefaciliteiten wereldwijd. De persberichten van Hospira en andere informatie kan worden gevonden op www.hospira.com.

Over Mayne Pharma

Mayne Pharma Limited is een bedrijf voor specialistische geneesmiddelen dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van een veelomvattende reeks producten aan oncologieklanten in meer dan 65 landen over de hele wereld. Het bedrijf wil zijn groei vergroten door toegang te krijgen tot aanvullende afgezette producten of producten in de ontwikkelingsfase, ofwel door aankoop of door partnerschap. Mayne Pharma heeft verkopen gegenereerd van meer dan AUD$800 miljoen in het financiële jaar dat eindigde op 30 juni 2006 en staat genoteerd op de Australische Effectenbeurs onder het symbool 'MYP'. Bezoek voor meer informatie over Mayne Pharma www.maynepharma.com.

  
  Private Securities Litigation Reform Act uit 1995 -- Een waarschuwing
      met betrekking tot vooruitkijkende verklaringen

Dit persbericht bevat vooruitkijkende verklaringen binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, inclusief verklaringen met betrekking tot de voorgestelde handelscombinatie van Hospira en Mayne Pharma, de voorziene consequenties en voordelen van zo'n transactie, geschatte kostenbesparingen en de geschatte invloed op de inkomsten van Hospira. Hospira waarschuwt dat deze vooruitkijkende verklaringen afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden die ervoor zouden kunnen zorgen dat eigenlijke resultaten wezenlijk verschillen van die resultaten die zijn aangegeven in de vooruitkijkende verklaringen. Risico's en onzekerheden die verband houden met de voorgestelde transactie omvatten: het risico dat regulatorische goedkeuringen niet op een tijdige basis zullen worden verkregen of helemaal niet zullen worden verkregen; het risico dat de transactie niet zal worden voltooid; risico's die verband houden met de integratie van het bedrijf van Mayne Pharma in Hospira, inclusief het oplopen van hogere kosten dan verwacht of het ervaren van vertragingen of andere met de integratie geassocieerde moeilijkheden; het risico dat de voorziene voordelen en synergieën van de transactie niet zullen worden gerealiseerd; en risico's geassocieerd met het onstaan van een substantiële schuldenlast van Hospira. Economische, concurrerende, overheids-, technologische en andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de activiteiten van Hospira en ervoor zouden kunnen zorgen dat eigenlijke resultaten wezenlijk verschillen van verwachtingen, waaronder de risico's, onzekerheden en factoren besproken onder de titels "Risicofactoren" en "Discussie en analyse van management van financiële toestand en resultaten van activiteiten" in het Jaarlijks Rapport van Hospira op Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 dec. 2005, en erop volgende Kwartaalrapporten op Form 10-Q, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, die bij verwijzing zijn opgenomen. Hospira neemt geen verplichting op zich om publiekelijk revisies uit te brengen op vooruitkijkende verklaringen als gevolg van latere gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Website: http://www.hospira.com

BRON Hospira, Inc.