Humanitair Consortium maakt nieuwe industriestandaard bekend

13 Apr, 2011, 08:15 BST Van The Sphere Project

GENEVE, Zwitserland, April 13, 2011 /PRNewswire/ -- Het Sphere-project, een breed humanitair consortium ter bevordering van de kwaliteit en verantwoordelijkheid in de sector, zal op 14 april 2011 een nieuwe versie van zijn standaarden voor humanitaire hulp bekendmaken.

Het Sphere-handboek, 'Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response' (Humanitair Handvest en minimumnormen bij humanitaire respons) is de meest bekende en internationaal erkende standaard voor humanitaire hulp. De twee vorige edities werden vertaald in meer dan 40 talen.

De lancering van de 2011-editie van het Sphere Handboek vindt plaats in Afghanistan, Australië, België, Haïti, India, Ierland, Kenia, Pakistan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (voor een lijst van locaties zie: http://bit.ly/SphereVenues).

Het Sphere-handboek formuleert gedeelde beginselen en een set universele minimumnormen voor de speerpunten van humanitaire respons: water, voedsel, onderdak en gezondheid.

De 2011-editie bevat een nieuw hoofdstuk - Protection Principles (Beschermingsbeginselen)- dat de bescherming en veiligheid van een bevolking getroffen door een ramp of conflict, als integraal onderdeel van de humanitaire respons opvat. Daarnaast gaat het in op het nieuwe problemen zoals klimaatverandering, beperking van het risico op rampen, snel herstel van diensten en middelen van bestaan, geld overmaken, en civiel-militaire betrekkingen.

Bij de uitgebreide herziening die heeft geleid tot de 2011-editie waren meer dan 650 experts uit ongeveer 300 organisaties in zo'n 20 landen betrokken. Alle relevante VN-agentschappen hebben deelgenomen aan het proces.

Het Sphere-project werd opgericht in 1997 door een groep humanitaire NGO's en het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan (Red Crescent Movement). Vandaag de dag bestaat de Raad van Bestuur uit 16 globale netwerken van humanitaire organisaties, waaronder zich sommige van de grootste en oudste in deze sector scharen(voor een lijst zie: http://bit.ly/SphereFactsFigures).

Het Sphere-project heeft tot doel de kwaliteit van de humanitaire respons te verbeteren bij rampen en gewapende conflicten, evenals de verantwoordingsplicht van humanitaire organisaties en landen aan hun kiezers, donateurs en de getroffen bevolking.

Voor aanvullende informatie: http://www.SphereProject.org/press

Voor specifieke regionale contacten verwijzen wij u naar: http://bit.ly/SphereContacts

Wereldwijd mediacontact: Juan Michel, +41-76-307-5877, juan.michel@ifrc.org

BRON The Sphere Project