Infor presenteert wereldwijd onderzoek naar de toekomst van discrete productie

13 Jul, 2010, 13:21 BST Van Infor

BARNEVELD, Nederland, July 13, 2010 /PRNewswire/ -- Vandaag worden de eerste resultaten gepubliceerd van een van het grootste wereldwijde onderzoek onder discrete fabrikanten. Het onderzoek vond plaats in opdracht van IDC Manufacturing Insights en werd gesponsord door Infor en IBM. Toenemende complexiteit wordt genoemd als een van de grootste uitdagingen voor 722 senior executives in de machinebouw, auto-, high-tech elektronica- en metaalindustrie. Van de ondervraagden geeft 52,8 procent aan dat hun bedrijfsactiviteiten significant complexer zijn dan vijf jaar geleden.

Conclusies

  
  - De whitepaper van IDC Manufacturing Insights, gesponsord door
  Infor en IBM, is het grootste wereldwijde onderzoek naar discrete
  productie onder CEO's, COO's en CFO's in de Benelux, Duitsland,
  Frankrijk, VK, USA, Japan, China en Brazilië.

  - De Auto- en high tech-industrie ondervinden met respectievelijk
  55,2 en 56,1 procent de grootste toename in complexiteit.

  - Het terugbrengen van kosten en streven naar winstgevendheid zijn
  vandaag de grootste zakelijke uitdagingen. Maar klanttevredenheid wordt
  gezien als het belangrijkste initiatief om dit doel te bereiken. Dit
  markeert een significante verandering. Fabrikanten richtten zich tijdens
  de financiële crisis in 2009 enkel op kostenreductie.

  - Het onderzoek toont significante verschillen in belangrijke
  lopende initiatieven naar de strijd tegen de recessie in verschillende
  regio's. In West-Europa en de Verenigde Staten wordt de conservatieve
  'back to basics'-strategie gehanteerd waarin klantbehoud en
  productiviteit hoog scoort. Japan en China daarentegen richten zich op
  innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten - een veel
  agressievere expansiestrategie

  - Bekommernissen over kosten bestaat in alle vier de sectoren,
  alhoewel de metaalindustrie het meeste wordt blootgesteld aan
  fluctuerende kosten van staal of rubber. Aan de andere kant is het halen
  van omzetdoelen belangrijker voor klantgerichte industrieën zoals
  high-tech electronica en automotive.

  - Demand planning en forecasting markeren de grootste kloof in het
  verbeteren van bedrijfsvoering.

  - Over het algemeen vormen een gebrek aan vaardigheden, business
  agility en toegang tot accurate informatie de grootste barrières voor een
  succesvolle bedrijfsvoering. Hier geldt eveneens dat er grote verschillen
  bestaan tussen de landen. Duitse bedrijven kampen met moeizame
  samenwerking met leveranciers, in Frankrijk is de barrière ontoereikende
  financiering en het niet kunnen inschatten van behoeften van de klant
  terwijl in China ineffectieve/onnauwkeurige IT-systemen wordt genoemd.

  - Ongeveer de helft van de respondenten (44,6 procent) erkent
  technologie als essentieel component in hun streven naar een goede
  operationele bedrijfsvoering, met verbeterde besluitvorming,
  winstgevendheid en kostenbesparing waarbij Enterprise Resource Planning
  (ERP) de meeste waarde kan toevoegen.

  - Desondanks bestaat er ten aanzien van IT-investeringen een groot
  verschil tussen de CEO en CIO, waarbij een potentiële frictie bestaat in
  de ontwikkeling van een corporate IT-strategie. Productieleiders wijzen
  daarentegen unaniem 'verbeterde besluitvorming' aan als het nummer 1
  voordeel die ze uit hun ERP-investering hebben gehaald.

Klanttevredenheid zelfde prioriteit als kostenbesparing

'Toenemende concurrentie, globalisering, product proliferatie en verlengde supply chains hebben samen de complexiteit voor fabrikanten uit de hand laten lopen,' aldus Pierfrancesco Manenti, EMEA research director, IDC Manufacturing Insights. 'Aangewakkerd door de wereldwijde financiële crisis, heeft discrete productie de laatste 18 maanden een ongekende verandering doorgemaakt. Wij zien een enorme omslag naar klanttevredenheid die nu dezelfde prioriteit heeft als kostenbesparing. Fabrikanten trachten de relatie tussen klantbehoud en winstgevendheid ten gelde te maken.'

Verbeterde infrastructuur voor rentabiliteit, klanttevredenheid en efficiëntie

'Om na de recessie tot hoogconjunctuur te komen en zakelijke groei op lange termijn te bereiken is het investeren in klantbehoud noodzakelijk,' zegt Andrew Kinder, directeur Solutions Marketing, Infor. 'Fabrikanten moeten echter barrières, ontstaan door toegenomen complexiteit, overwinnen om flexibeler te worden en ze moeten zich er van verzekeren dat ze de accurate realtime informatie bij de hand hebben om de klantgerichte strategie uit te voeren. Zoals blijkt uit het onderzoek is een verbeterde IT-infrastructuur essentieel in het faciliteren van betere besluitvorming, winstgevendheid, klanttevredenheid en efficiëntie van de productie. De komende jaren zullen zeker nieuwe uitdagingen met zich meebrengen om de klanttevredenheid te verbeteren, maar zonder de juiste tools om klantrelaties te beheren, zullen deze uitdagingen nog moeilijker te overwinnen zijn.'

Aanvullende informatie:

- White Paper: Beating Complexity, Achieving Operational Excellence (IDCWP15S, July 2010) - http://www.erpformanufacturers.nl/?section=downloads

- Replay webinar van onderszoekspresentatie - http://www.erpformanufacturers.nl/?section=webinar3

Infor biedt ruim 70.000 klanten een betere, meer op samenwerking gerichte relatie met hun leverancier van business software. De software van Infor kan eenvoudig worden verkregen, is makkelijk te implementeren en het beheer is ongecompliceerd. Het is gemaakt voor evolutie, niet voor revolutie. Kijk voor meer informatie op: http://nl.infor.com/

  
  Voor meer informatie voor de pers Infor

  Tanja Hossfeld
  +49-89-800611-115
  tanja.hossfeld@infor.com

  Lubbers & De Jong
  Anke van Heerebeek
  +31-20-421-0565
  anke@l-dj.nl
<end-table>

BRON Infor