Initiatief i speak earth verenigt burgers wereldwijd om daden op het gebied van klimaatverandering af te dwingen

25 Nov, 2009, 21:29 GMT Van Copenhagen Climate Council

KOPENHAGEN, November 25 /PRNewswire/ --

- Sociaal media-initiatief spreekbuis voor wereldwijde online democratie met het oog op VN-klimaattop

De Copenhagen Climate Council (CCC) heeft vandaag een ultieme inspanning aangekondigd om een zo sterk mogelijk publiek mandaat te verkrijgen voor een ambitieuze en bindende overeenkomst tijdens de COP15, de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen in december van dit jaar. Met de lancering van i speak earth probeert de CCC burgers wereldwijd aan te sporen stappen te ondernemen tegen klimaatverandering en samen met familie en vrienden via sociale netwerken de roep om maatregelen te ondersteunen.

De thuisbasis van het initiatief i speak earth bevindt zich op www.ispeakearth.com - het focuspunt, een videoanimatie met de stem van Cate Blanchett, actrice en pleitbezorger voor het milieu. Mevrouw Blanchett laat een dringende en onomwonden waarschuwing horen met betrekking tot de gevaarlijke, onomkeerbare veranderingen waarmee onze planeet te maken zou kunnen krijgen als tijdens de COP15 geen passende maatregelen worden genomen.

"Bij deze bijeenkomst draait het om de toekomst van onze aarde, en hij zal moeten leiden tot uitvoerbare en ook op langere termijn haalbare plannen om de uitstoot van kooldioxide te verlagen," aldus Tim Flannery, voorzitter van de Copenhagen Climate Council. "Er is al veel gesproken over smeltende ijskappen en stijgende zeeniveaus, maar er wordt weinig gedaan. Het is nu de hoogste tijd voor de politieke en zakelijke leiders van deze wereld om doortastende maatregelen te nemen om tot een oplossing te komen."

i speak earth is een eenvoudige declaratie die uiting geeft aan ernstige zorgen met betrekking tot de toekomst van onze planeet. De stem van de wereldwijde online democratie heeft het vermogen politieke en zakelijke leiders van over de hele wereld te bereiken, door de i speak earth video en kritische berichtgeving over de risico's van een instabiel klimaat te delen. Gewone mensen van over de hele wereld kunnen ervoor zorgen dat de onderhandelingen in Kopenhagen de inspanningen voor een leefbare planeet nieuw leven in zullen blazen, hetzij door ondertekening van de PlanetCall-verklaring, hetzij door Facebook-statusupdates, tweets, e-mails en/of expresberichten.

De conferentie COP15 wordt wel beschouwd als de belangrijkste bijeenkomst van de eeuw en is in feite ook van groot mondiaal belang. De bijeenkomst wordt bepalend voor de rol van overheden en ondernemingen wereldwijd bij het bepalen van de weg die moet leiden naar een duurzame economie. De complexiteit van het mondiale klimaatbeleid zorgt ervoor dat het bij het publiek vaak aan duidelijkheid en betrokkenheid ontbreekt. Het initiatief i speak earth heeft echter het vermogen burgers wereldwijd te verenigen en te ondersteunen bij het afdwingen van de veranderingen die zo hard nodig zijn.

Klimaatverandering is een kwestie die alle mensen op aarde aan gaat. De wereldleiders bij COP15 zullen moeten komen tot een opvolger van het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt en niet de structuur heeft om de ernstige klimaatproblematiek op te lossen. Het nieuwe verdrag zal ertoe moeten leiden dat de uitstoot over de komende 10 tot 15 jaar wordt verlaagd. Zo niet, zal de kans om opwarming van de aarde te voorkomen voorbij zijn gegaan en zal alleen de deur naar onzekerheid nog open staan.

Over de Copenhagen Climate Council

De Copenhagen Climate Council is een mondiaal samenwerkingsverband tussen ondernemers en wetenschappers, opgericht door de vooraanstaande onafhankelijke Scandinavische denktank Monday Morning, gevestigd in Kopenhagen. De leden van de Copenhagen Climate Council hebben de handen ineengeslagen om wereldwijd bewustzijn te kweken met betrekking tot het belang van de klimaattop COP15 van de Verenigde Naties in Kopenhagen in december 2009, en steun en assistentie te geven aan de mondiale beleidsbepalers bij de totstandkoming van een nieuw klimaatverdrag. Voor meer informatie over de Copenhagen Climate Council kunt u terecht op www.CopenhagenClimateCouncil.com.

BRON Copenhagen Climate Council