Innovatieve denkers bundelen hun krachten om de uitdagingen van de wereldwijde economische crisis het hoofd te bieden

27 Okt, 2009, 18:45 GMT Van Institute for New Economic Thinking (INET)

NEW YORK en BOEDAPEST, Hongarije, October 27 /PRNewswire/ --

- Vooraanstaande economen en beleidsmakers, waaronder Nobelprijswinnaars George Akerlof, Sir James Mirrlees, A. Michael Spence en Joseph Stiglitz bundelen hun krachten om richting te geven aan nieuwe denkwijzen.

- George Soros steunt nieuw instituut met toezegging van US$50 miljoen

In reactie op de uitdagingen op het gebied van beleidsvorming die worden geboden door de economische crisis, en de noodzaak tot het ontwikkelen van een nieuwe benadering van economische theorie, heeft een groep topacademici, beleidsmakers en vooraanstaande personen uit de particuliere sector vandaag de oprichting bekendgemaakt van het Institute for New Economic Thinking (INET). (www.ineteconomics.org)

Tot de leden van de adviesraad achter de oprichting van INET behoren Nobelprijswinnaars George Akerlof, Sir James Mirrlees, A. Michael Spence en Joseph E. Stiglitz, Willem Buiter, Markus K. Brunnermeier, Robert Dugger, Duncan Foley, Thomas Ferguson, Roman Frydman, Ian Goldin, Charles Goodhart, Anatole Kaletsky, John Kay, Axel Leijonhufvud, Perry Mehrling, Y.V. Reddy, Ken Rogoff, Jeffrey Sachs, John Shattuck, William R. White en Yu Yongding.

Het instituut wordt mede mogelijk gemaakt door een toezegging van US$5 miljoen per jaar voor 10 jaar van George Soros, voorzitter van het Open Society Institute, die reeds lange tijd kritiek uit op de klassieke economische theorie. Soros zal de inspanningen ondersteunen door middel van de Central European University (CEU).

Het instituut zal onderzoekstoelagen verstrekken, symposia organiseren en een tijdschrift oprichten. De eerste conferentie zal plaatsvinden in King's College, Cambridge op 9-11 april. Onderzoekers zullen zich buigen over de implicaties van de financiële crisis voor het regulatieve beleid. De eerste onderzoekstoelagen zullen voor het einde van het jaar worden toegekend aan topgeleerden die zijn verbonden aan vooraanstaande universiteiten van over de hele wereld. Executive Director van INET is Robert Johnson, een econoom met een lange staat van dienst in de overheids-, academische en particuliere sector.

In een essay gewijd aan de oprichting van INET merkt Professor Stiglitz op: "De financiële crisis heeft de economische beroepsgroep sterk aan het denken gezet, aangezien deze vele gevestigde ideeën aan het wankelen heeft gebracht. Als wetenschap wordt geëvalueerd op grond van het vermogen ervan om de toekomst te voorspellen, zou het onvermogen van een groot deel van de economische beroepsgroep om deze crisis te voorzien grote zorgen moeten baren."

Tijdens een toespraak aan de CEU in Boedapest, die een rol zal spelen bij de financiering van INET en de spil zal vormen van het INET-netwerk, zei Soros: "Het volledige bouwwerk van de mondiale financiële markten is gevestigd op de foutieve aanname dat markten zichzelf kunnen reguleren. We zullen een nieuw model moeten ontwerpen en het geheel weer van onderaf moeten opbouwen. Ik heb besloten INET te ondersteunen om dit proces te bevorderen. Ik hoop dat anderen zich hierbij zullen aansluiten." Aangezien hij zowel INET-weldoener als voorstander is van een bepaalde theorie, Reflexivity, zal Soros zich niet bemoeien met het toekennen van de toelagen: "Hoewel ik hoop dat Reflexivity een van de beginselen zal zijn die worden onderzocht, ben ik me ervan bewust dat er vele alternatieven voor de gangbare dogma's zijn die moeten worden onderzocht," aldus Soros.

Contactpersoon: Robert Johnson: +1-212-444-9137; RAJ@ineteconomics.org

BRON Institute for New Economic Thinking (INET)