Internationale competitie voor stedelijke ontwikkeling in Fredericia

17 Mei, 2010, 14:56 BST Van Fredericia C

FREDERICIA, Denemarken, May 17, 2010 /PRNewswire/ -- Een grootschalig stedelijk ontwikkelingsproject in de Deense stad Fredericia begint met een internationale wedstrijd voor interdisciplinaire teams. De competitie is een hoofdstap in de ontwikkeling van een geheel nieuw, dynamisch en duurzaam district in het hart van de vestingsstad.

De afgelopen 100 jaar werd het gebied tussen de historische stad Fredericia en de Little Belt bezet door zware industrieën, maar de herlokatie van industriële bedrijven heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de inwoners van Fredericia en een meer open gezicht naar de zee. Dit wordt bewerkstelligd door het gebied om te vormen tot een nieuw en aantrekkelijk stedelijk gebied met huizen, bedrijfspanden en culturele voorzieningen - een stad voor iedereen.

Met dit als uitgangspunt stuurt FredericiaC - een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke autoriteit van Fredericia en Realdania Urban Development - haar uitnodiging voor voorkwalificatie voor een parallelle competitie. Het doel van de wedstrijd is een allesomvattend ontwikkelingsplan op te stellen dat een concept wordt voor het gebied en dat beschrijft hoe de ambitieuze visie van het project gerealiseerd wordt; daarbij gericht op bijvoorbeeld stedelijk wonen en de ruimten waar stedelijk wonen bloeit.

Voor optimale kwalificatie, vereist FredericiaC dat kandidaten interdisciplinair zijn. Tot zeven teams kunnen zich voorkwalificeren, maar het deelnemersveld zal komende winter uitgedund worden en de overblijvende teams gaan door naar fase 2 van de competitie.

Leidend voorbeeld

"FredericiaC is een ambitieus project dat nieuwe normen zal vestigen voor stedelijke ontwikkeling. Er is dus alle reden om deze competitie zowel in Denemarken als in het buitenland te adverteren. FredericiaC is een baanbrekend project, waarbij Fredericia kan helpen de eisen te definiëren die in de toekomst zullen worden gesteld aan wonen, verblijven en werken in een stad," zegt Thomas Banke, de burgemeester van Fredericia.

Het FredericiaC project maakt deel uit van de plaatselijke autoriteit van Fredericia's inspanningen om het gezicht van de stad te veranderen van een stad die gekenmerkt wordt door zware industrie vlakbij het centrum, naar één met een moderne niet-bewoonde en bewoonde structuur.

"In Fredericia, volgen we al lange tijd een strategie gericht op hoe we een actieve rol kunnen spelen in de onderlinge samenwerking met steden in Oost-Jurland en in het driehoeksgebied. FredericiaC speelt een sleutelrol in onze strategie." zegt loco-burgemeester Mads Lund.

"Fredericia is een buitengewone stad en het competitiegebied is uniek vanwege de locatie tussen de oude vestingsstad en de zee. Zorgvuldige planning en een open en betrokken dialoog met inwoners en aandeelhouders over de ontwikkeling zijn van groot belang. Daarom hebben we gekozen voor een competitie die niet alleen tijdens de uitvoering zorgvuldigheid en grondigheid verzekert, maar ook dialoog," zegt Lars Holten, bestuursvoorzitter van FredericiaC.

Inwoners en aandeelhouders

De directe dialoog met inwoners en aandeelhouders is een belangrijk onderdeel in de competitie voor een ontwikkelingsplan. Bijvoorbeeld: open en publieke dialoogbijeenkomsten met aandeelhouders zullen worden georganiseerd terwijl de ingediende voorstellen door de strijdende teams voor het publiek ter inzage zijn, onder meer op de website van FredericiaC.

Al in 2009 raakten de inwoners van Fredericia betrokken bij de stedelijke ontwikkeling toen hen werd gevraagd welke tijdelijke faciliteiten en activiteiten zij wilden in het voormalige industriële gebied, en enkele van deze voorstellen zijn nu al realiteit. Dit geeft de strijdende teams mogelijk wat ideeën bij het creëren van een gewenste omgeving voor stedelijk leven in hun voorstellen voor stedelijke ontwikkeling.

Realdania Urban Development staat achter FredericiaC samen met de plaatselijke autoriteit van Fredericia en brengt naar voren dat het project mogelijk een vervolg kan krijgen voor andere stedelijke ontwikkelingsprojecten in Denemarken.

"FredericiaC zal als voorbeeld dienen voor hoe je een duurzame stedelijke ontwikkeling bereikt - en hoe een modern stedelijk gebied op elkaar kan inwerken met een historisch en cultureel erfgoed - en de focus ligt op milieumanagement. Dit zijn allemaal grote uitdagingen waarvoor de teams heldere oplossingen moeten vinden," zegt Mette Lis Andersen, CEO van Realdania Urban Development.

De volgende stappen

Wanneer de competitie sluit in de lente van 2011, zullen de volgende stappen het afwerken van het ontwikkelingsplan zijn en ervoor zorgen dat de plaatselijke bestemmingsplannen voor de stad gereed zijn. Daarnaast moeten lokaties bouwrijp gemaakt worden voordat wegen en groene gebieden bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden en de bouwlokaties aan ontwikkelaars en investeerders verkocht kunnen worden die op hun beurt de bouwplannen voor huizen, het creëren van banen en culturele faciliteiten openbaren. Het gehele project zal ongeveer 20 tot 25 jaar duren.

Aanvullende informatie is beschikbaar op www.FredericiaC.dk.

FEITEN:

Een gebied van zo'n 20 hectare

Ratio van gebied is vastgesteld op 120:

50% huisvesting

40% niet aan huisvesting gerelateerde gebouwen - tot 15.000 vierkante meter voor de kleinhandel

10% culturele faciliteiten

Opgericht door de plaatselijke autoriteit van Fredericia en Realdania Urban Development, het samenwerkingsverband FredericiaC P/S staat achter de ontwikkeling.

Visie voor FredericiaC:

De partijen hebben gezamenlijk de volgende visie voor stedelijke ontwikkeling geformuleerd:

- Geschiedenis, moderne stedelijke bouw en architectuur vormen een synergie voor innovatief denken

- Stedelijk, kwaliteit van leven en ontwikkelingspotentieel gaan hand in hand

- Inwoners van de stad en spelers nemen actief deel aan stedelijke ontwikkeling

- Fredericia zal één van meerdere katalysators zijn voor de ontwikkeling van het driehoeksgebied

- Duurzaamheid op het gebied van economie, milieu, sociale- en gezondheidsaspecten maken deel uit van planning en oplossingen

Competitie voor een ontwikkelingsplan

De competitie is in de vorm van een parallelle competitie met als doel een ontwikkelingsplan op te stellen voor het gebied. FredericiaC nodigt interdisciplinaire teams uit die tot 14 juni 2010 zich kunnen aanmelden voor voorkwalificatie. De eigenlijke competitie loopt tijdens de winter van 2010-2011. Tot zeven teams kunnen zich voorkwalificeren, maar het aantal wordt teruggebracht in fase 2 van de competitie.

BRON Fredericia C