Internationale conferentie Dalit vrouwen in stadhuis Den Haag

14 Nov, 2006, 08:10 GMT Van Cordaid

THE HAGUE, November 14 /PRNewswire/ --

- Onderzoek 'Dalit women speak out' bevestigt stelselmatige schendingen mensenrechten Dalit vrouwen

Dinsdag 21 november aanstaande leggen Dalit vrouwen getuigenissen af tijdens een internationale conferentie over gewelddadigheden die hen zijn aangedaan, voornamelijk door hogere kasten, maar ook binnen hun eigen gemeenschap. Hierbij zijn onder meer aanwezig Doudou Diène, speciale VN Rapporteur inzake hedendaagse vormen van Racisme, en Professor Chung, speciale VN Rapporteur inzake Discriminatie op grond van Werk en Afkomst. Gastheer is Wim Deetman, burgemeester van Den Haag. Zij krijgen een onderzoeksrapport naar de straffeloosheid van het geweld tegen Dalit vrouwen aangeboden. Zeker dertig Dalit vrouwen, afkomstig uit India, Pakistan en Nepal, nemen deel aan de conferentie. Justitia et Pax, CMC en Cordaid organiseren deze conferentie in het stadhuis van Den Haag namens het Dalit Netwerk Nederland (DNN). DNN is onderdeel van Internationale Dalit Solidariteits Netwerk (IDSN).

Het onderzoek en de getuigenissen onderstrepen de noodzaak van de verwerkelijking van de nieuwe wet over huiselijk geweld, door de Indiase regering op 26 oktober jl. aangenomen. Volgens deze nieuwe wet kunnen mannen die slaan, dreigen of zelfs tegen hun vrouw of vriendin schreeuwen, een jaar gevangenisstraf krijgen. Hoewel de houding ten opzichte van vrouwen in India in de laatste tientallen jaren wel is veranderd, is huiselijk geweld nog altijd een veel voorkomend probleem. Volgens de Verenigde Naties wordt 70 procent van de vrouwen in het land mishandeld of verkracht. Het overgrote deel daarvan zijn Dalit vrouwen, de 'onaanraakbaren' of 'kastelozen'.

Dalit women speak out: Op initiatief van het DNN zijn in India 500 geweldsdelicten tegen Dalit vrouwen nauwkeurig onderzocht. Het betreft met name fysiek en seksueel geweld van hogere kasten jegens de Dalits. Slechts 14% van de gevallen zijn in behandeling genomen door de politie en in 3 van de 500 zaken leidde dit tot een veroordeling (minder dan 1%).

Noot voor de redactie:

Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom op de conferentie. Het programma is op te vragen, evenals (een samenvatting van) het onderzoek 'Dalit women speak out'.

De meeste Dalit vrouwen arriveren in het weekend (van 18 en 19 nov) vooraf aan de conferentie in Den Haag. Zij zijn beschikbaar voor interviews.

BRON Cordaid