Internationale groep van experts bespreekt alternatieven voor COX-2-remmers bij de behandeling van pijn

07 Maa, 2005, 09:00 GMT Van Adlexis GmbH

TAPLOW, Engeland, March 7 /PRNewswire/ -- Een internationale groep van pijnspecialisten is bijeengekomen om aanbevelingen te formuleren voor de behandeling van matige tot ernstige chronische pijn na de wereldwijde terugtrekking van rofecoxib (Vioxx(R)) en bezorgdheid over het gebruik van andere COX-2-remmers.

Door de onzekerheid over de veiligheid en het nut van coxibs op lange termijn en het gebrek aan duidelijke interimadviezen van nationale en internationale registratieautoriteiten, genootschappen en organisaties, staan artsen en patiënten voor een dilemma. Moeten ze teruggrijpen naar de traditionele NSAID's, met ernstige bijwerkingsprofielen (de oorzaak van 16.500 sterfgevallen per jaar in de VS alleen)? Of moeten ze proberen om een flexibelere houding aan te nemen? Een groep van pijnspecialisten kwam in het VK bijeen om dit probleem te bespreken en te proberen een richtlijn te formuleren voor artsen.

Na een bespreking van de veiligheidsgegevens voor zowel NSAID's als COX-2-remmers koos de groep voor een grotere rol voor zwakke opiaten. Opiaten werken beter dan NSAID's bij matige tot ernstige pijn en hebben nog andere belangrijke voordelen, waaronder de titreerbaarheid, de omkeerbaarheid en het uitblijven aan bijwerkingen die verband houden met prostaglandinen. De rol van combinaties van zwakke opiaten en andere pijnstillers - in het bijzonder tramadol plus paracetamol - verdient bijzondere aandacht.

De groep was van mening dat tramadol en tramadolcombinaties een nuttig voordeel boden omdat ze 'NSAID-sparend' werkten'. Hiermee wordt bedoeld dat ze gecombineerd kunnen worden met een lagere dosis NSAID's dan normaal. Het gebruik van tramadol wordt aanbevolen door medische verenigingen.

Ook de hinderpalen voor het gebruik van zwakke opiaten werden besproken door de groep. Een gebrek aan therapietrouw is meestal te wijten aan de bijwerkingen. De groep besloot dat een beleid van "laag en traag" - beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk verhogen - moet worden toegepast om een goede analgesie te bereiken zonder onacceptabele bijwerkingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een bespreking van het belang om artsen duidelijke richtlijnen te verstrekken over het juiste voorschrijfgedrag voor analgetica, nu er onzekerheid is over het voortgezet gebruik van COX-2-remmers.

In het licht van de recente beslissing van het NIH om het gebruik van COX-2-remmers celecoxib op te schorten in de trial AdenomaPreventie met Celecoxib (APC) - en de waarschijnlijkheid dat het verhoogde cardiovasculaire risico inderdaad een effect is van deze geneesmiddelklasse - worden artsen en andere zorgverleners nu geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het gebied van behandeling en ethische aspecten. De artsen hebben dringend heldere richtlijnen nodig.

Van de discussies op de bijeenkomst en de aanbevelingen van de groep zal een verslag worden opgesteld, dat zal worden aangeboden voor publicatie in de collegiaal getoetste literatuur.

http://www.painworkinggroup.org

Opmerkingen voor uitgevers.

De bijeenkomst, Optimising Pain Management: Defining the Role of Weak Opioids in the Post-Vioxx Era (Pijnbeheersing optimaliseren: Rolbepaling van zwakke opiaten na Vioxx), werd gehouden op 14 december 2004. Deze bijeenkomst werd gefinancierd met een onbeperkte educatieve subsidie van Grünenthal GmbH.

De volledige groep bestond uit: dr. Joseph V Pergolizzi, Jr., prof. Marcel Chauvin, dr. Jules Desmeules, dr. Richard M. Langford, dr. Serge Perrot, prof. Margarita Puig, prof. Robert B. Raffa, prof. Stephan Schug, dr. Thomas J. Schnitzer.

U kunt bijkomede informatie bekomen bij:

  
  Adlexis GmbH,
  Sonja Walder,
  Tel +49-(0)-89-30-76-33-33,
  Fax +49-(0)-89-30-93-34,
  E- mail sonja.walder@adlexis.com

BRON Adlexis GmbH