Internationale kartelworkshop met belangrijke internationale handhavingsambtenaren inzake concurrentie en rechters

23 Jan, 2006, 12:21 GMT Van American Bar Association

CHICAGO, January 23 /PRNewswire/ -- In Londen, Engeland, wordt de zesde Jaarlijkse Internationale Kartelworkshop georganiseerd, die zich vooral zal richten op de globale aanpak van de handhaving en de verdediging op het gebied van de antitrustwet. De workshop die gepland is op 9-10 februari in het Savoy Hotel, wordt gesteund door de Section of Antitrust Law van de American Bar Association en de International Bar Association.

Hoofden van handhavingsdiensten en senior handhavingsambtenaren van een aantal belangrijke rechtsgebieden, waaronder Australië, Canada, de Europese Unie, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zullen samen met antitrust-advocaten deelnemen aan een hypothetische kartelcase met demonstraties en kunnen zien hoe de vertrouwelijke besprekingen tussen de handhavingsinstanties verlopen.

De aanwezigen zullen inzicht krijgen in veel van de belangrijke globale kwesties waarmee de ambtenaren die instaan voor de handhaving van de antitrustwet geconfronteerd worden, en zullen ze een beeld krijgen van de voornaamste leiders in dit gebied en van de leden van de rechterlijke macht van verscheidene rechtsgebieden.

Op donderdag 9 februari zal de workshop geopend worden met een inleiding door Donald C. Klawiter, Washington, D.C., voorzitter van de Section of Antitrust Law van de ABA; Michael J. Reynolds, Brussel, voorzitter, Legal Practice Division, International Bar Association; en Gary R. Spratling, San Francisco, medevoorzitter van de conferentie.

Het lunchprogramma op 9 februari omvat een juridisch rondetafelgesprek met Sir Christopher Bellamy, president, Competition Appeal Tribunal, Londen; Rechter Ruben Castillo, U.S. District Court voor het noordelijke district van Illinois; en President Bo Vesterdorf van het Europese Gerecht van Eerste Aanleg, Luxemburg.

De lunch op 10 februari is een rondetafelgesprek met handhavingsambtenaren waaronder Graeme Samuel, voorzitter, Australian Competition and Consumer Commission; Sheridan Scott, Commissioner of Competition, Canadian Competition Bureau; Philip Lowe, directeur-generaal, Directoraat-Generaal Concurrentie, Europese Commissie; Akinori Uesugi, algemeen secretaris, Japan Fair Trade Commission; John Fingleton, algemeen directeur, U.K. Office of Fair Trading; en Thomas O. Barnett, waarnemend assistent minister van Justitie, Antitrust Division, U.S. Department of Justice.

De programma's op 9 februari omvatten de volgende demonstraties:

  
  -- De aanklager - Kartelonderzoek beginnen, vijf rechtsgebieden geven hun
    strategie. Deelnemers zijn Lee Hollis, algemeen directeur van de 
    Criminal Enforcement and Cartel Branch, Australian Competition and 
    Consumer Commission; Denyse MacKenzie, senior adjunct-commissaris, 
    Criminal Matters Branch, Canadian Competition Bureau; Jeffrey 
    Richstone, directeur en senior algemeen raadsman, Competition Law 
    Division, Canadian Department of Justice; Kirtikumar Mehta, directeur, 
    kartels, Directoraat-Generaal Concurrentie, Europese Commissie; Ewoud 
    Sakkers, adjunct-hoofd administratieve eenheid, Karteleenheid 1, 
    Directoraat-Generaal Concurrentie, Europese Commissie; Akinori Uesugi, 
    algemeen secretaris, Japan Fair Trade Commission; Sadaaki Suwazono, 
    directeur, Investigation Division, Investigation Bureau, Japan Fair
    Trade Commission; en Lisa M. Phelan, voorzitter, en John Terzaken, 
    advocaat, National Criminal Enforcement Section, Antitrust Division, 
    U.S. Department of Justice.
  -- De verdediging - Reageren op overheidsonderzoek. Sprekers zijn D.
    Jarrett Arp en James M. Griffin, VS; Linda Evans, Australië; Gerwin 
    van Gerven, België; Randal T. Hughes, Canada; en Harumichi Uchida, 
    Japan.
  -- De beslissing nemen - de Algemene Raad, de Commissie en de Externe
    Raad komen samen om te beslissen of er amnestie moet gevraagd
    worden/samenwerken. De deelnemers zullen twee scenario's doorlopen, 
    één over self-reporting en samenwerking en het tweede over geen 
    openbaarheid, geen samenwerking. Sprekers zijn William J. Linklater, 
    Gary Spratling, James Walden, William J. Baer, Robert E. Bloch, Roxann 
    E. Henry, en Donald Klawiter, allemaal uit de VS; en Michael J. 
    Reynolds, België.
  -- Strategieën van de aanklager om schadeclaims te eisen. Dit panel
    bestaat uit Amerikaanse deelnemers Michael D. Hausfeld, Steven A. 
    Kanner, en Bruce L. Simon en uit Stephen Kon uit Londen, Engeland.


  Demonstratiesessies op 10 februari:

  -- Gezamenlijke verdediging. Panelleden zijn Donald S. Affleck, Canada;
    Julian M. Joshua, België; en Terry Calvani en A. Paul Victor, VS.
  -- Moet de zaak voor het gerecht worden gebracht - De punten van de eiser
    en de verdediging. In dit onderdeel zitten drie personeelsleden van 
    het U.S. Department of Justice Antitrust Division tegenover de 
    advocaten van de verdediging van Canada, België, Engeland, Japan en de 
    VS.
  -- Onderhandelen over een beschikking - Sprekers uit de VS, Canada en de
    EU in twee demonstratieprogramma's zullen zich concentreren op de
    onderhandelingen van het verweer van een bedrijf als beklaagde in 
    Canada, de VS en de Europese Unie. Deelnemers vertegenwoordigen een 
    representatieve groep van handhavingsambtenaren en advocaten van de 
    verdediging.
  -- Amerikaanse aanklagers willen inzage van de stukken en de beklaagden
    reageren. De sessie zal zich richten op de Amerikaanse wet en het 
    Verdrag van Den Haag. Deelnemers in deze sessie zijn William J. 
    Blechman, Stephen Fishbein, Elaine Metlin en Philip A. Proger, 
    allemaal uit de VS.

Voor bijkomende informatie over het programma kunt u de website bezoeken op http://www.abanet.org/antitrust . Al het materiaal, waaronder de programmafolder en de inschrijvingsformulieren, is terug te vinden op de website.

De Section of Antitrust Law van de ABA telt meer dan 9.000 leden en is het toonaangevende forum voor voortdurende analyse van beleidslijnen en ontwikkelingen die invloed hebben op de wetten inzake concurrentie en bescherming van de consument.

De American Bar Association is met meer dan 400.000 leden de grootste vrijwillige professionele ledenorganisatie ter wereld. De ABA treedt op als nationale stem van de magistratuur, en het werk van de organisatie bestaat uit het verbeteren van de rechtsbedeling, het promoten van programma's die advocaten en rechters in hun werk helpen, het standaardiseren van juridische universiteitsopleidingen, het aanbieden van voortdurende juridische opleidingen, en ze probeert om wereldwijd een algemeen begrip op te bouwen voor het belang van de rechtsnormen in een democratische maatschappij.

    
  Internationale kartelworkshop 2006

  Website: http://www.abanet.org
       http://www.abanet.org/antitrust

BRON American Bar Association