Internationale prijs voor Ian Buruma

23 Jan, 2008, 08:00 GMT Van Stichting Praemium Erasmianum

AMSTERDAM, January 23 /PRNewswire/ --

- Erasmusprijs 50 jaar

De Erasmusprijs wordt in 2008 voor de vijftigste keer uitgereikt. De in 1958 door Prins Bernhard ingestelde prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 150.000. Het Bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2008 toegekend aan de Nederlands/Britse journalist, essayist en politiek commentator Ian Buruma.

De officiële prijsuitreiking van de wereldwijd prestigieuze Erasmusprijs vindt plaats op 7 november 2008 in Rotterdam. Het thema in het jubileumjaar 2008 is 'de nieuwe kosmopoliet'.

Ian Buruma (1951) is het voorbeeld van een nieuwe kosmopoliet. Hij is een scherp journalist, schrijver en commentator. Na zijn studie Chinees in Leiden was hij redacteur van The Far Eastern Economic Review en redacteur buitenland van The Spectator; sinds 2003 is hij Henry R. Luce Professor of Democracy, Human Rights and Journalism aan het Bard College, New York. Hij was voorzitter van het Humanities Centre van de Central European University in Boedapest, fellow aan het Wissenschaftskolleg in Berlijn en het Woodrow Wilson Centre in Washington. Hij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Einstein Forum in Potsdam en bestuurslid van Human Rights in China in New York. Ian Buruma heeft geschreven over Japan, China, Azië en de vaak problematische verhoudingen van deze landen en dit continent tot het Westen. Voor zijn boek Murder in Amsterdam over de moord op Theo van Gogh ontving hij in 2006 de Los Angeles Times Book Prize for the Best Current Interest Book. Ian Buruma schrijft regelmatig in de New York Review of Books en ontving in 2004 een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 bezet Buruma de Cleveringa-leerstoel aan de Universiteit Leiden.

De Erasmusprijs ontleent zijn naam en inspiratie aan een van de grootste Nederlandse geleerden, Desiderius Erasmus (1466-1536). Erasmus - befaamd theoloog en leermeester - was een wereldburger met een universele levensbeschouwing: kennis gaat boven onwetendheid, orde boven chaos. Menselijkheid achtte hij van grotere waarde dan enig dogma. Erasmus bepleitte gematigdheid en tolerantie. Tot zijn bekendste werken behoort Lof der Zotheid.

'De nieuwe kosmopoliet' is de burger van een nieuwe wereld, waarin grenzen van allerlei aard gemakkelijk worden overschreden, waarin mensen van uiteenlopende culturen gemakkelijk met elkaar samenwerken en economische en culturele uitwisselingen als normaal ervaren. De nieuwe wereldburger ziet het liefst een wereld zonder grenzen en belemmeringen, maar heeft rekening te houden met een maatschappelijke realiteit, waarin identiteit vaak gefixeerd is op het traditionele onderscheid van nationaliteit, cultuur, godsdienst of etnische herkomst.

Met het thema "De nieuwe kosmopoliet" vraagt de Stichting Praemium Erasmianum aandacht voor het spanningsveld tussen deze kosmopolitische instelling en de verantwoordelijkheid voor de eigen directe maatschappelijke omgeving.

De Erasmusprijs is eerder toegekend aan onder anderen Charlie Chaplin (1965), Henry Moore (1968), Claude Lévi-Strauss (1973), Václav Havel (1986), Bernard Haitink (1991), Jacques Delors (1997), Hans van Manen (2000) en Alan Davidson (2003).

Aan de redactie

http://www.erasmusprijs.org

Meer biografische informatie en een uitgebreider overzicht van publicaties van Ian Buruma is te vinden op http://www.ianburuma.com

BRON Stichting Praemium Erasmianum