Internationale samenwerking AEGON en Right To Play

04 Jul, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, July 4 /PRNewswire/ -- AEGON N.V. en de humanitaire organisatie Right To Play zijn een nieuwe internationale samenwerking aangegaan ter ondersteuning van de missie van Right To Play om kinderen te helpen in de achtergestelde regio's van Soedan, Oeganda, Ghana en China. AEGON N.V. stelt een bedrag van EUR 1 miljoen beschikbaar voor een periode van drie jaar die zich uitstrekt tot en met de Olympische Winterspelen in het Canadese Vancouver in 2010.

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20080704/311773

Right To Play, opgericht door voormalig viervoudig Olympisch schaatskampioen en huidig algemeen directeur Johann Olav Koss, gebruikt sport- en spelprogramma's om de gezondheid van kinderen in de meest achtergestelde regio's ter wereld te verbeteren, hun algemene ontwikkeling te bevorderen en om de gemeenschap waarin zij leven een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Op dit moment heeft Right To Play programma's in meer dan twintig landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De programma's richten zich op de meest kwetsbaren, waaronder jonge meisjes, gehandicapten, kinderen met HIV/aids, straatkinderen, voormalige kindsoldaten en vluchtelingen.

"AEGON is vereerd te kunnen samenwerken met Right To Play om het leven te verbeteren van kinderen die onder de moeilijkste omstandigheden ter wereld leven", zei bestuursvoorzitter Alexander Wynaendts van AEGON. "Ons uitgangspunt is om een verschil te maken in die gemeenschappen waar wij werken en leven, maar ook in gebieden waar we zakelijk wellicht niet actief zijn, maar waar we toch kunnen bijdragen aan een betere toekomst via gerespecteerde organisaties zoals Right To Play."

De kracht en waarde van sport vormen de fundering van het in de jaren negentig opgebouwde Right To Play. Dit wordt bevestigd door de betrokkenheid van atleten uit meer dan veertig landen die als ambassadeur Right To Play helpen haar missie te vervullen en op te komen voor kinderen. AEGON sponsort al jarenlang atleten ter ondersteuning van hun prestaties en omdat veel waarde wordt gehecht aan teamwerk, communicatie, respect en vertrouwen. De relatie tussen AEGON en Right To Play gaat terug tot 2004 toen AEGON Nederland een driejarig partnerschap met Right To Play aanging. De jaarlijkse AEGON Right To Play Run voor relaties, medewerkers en hun familie is een van de activiteiten die AEGON Nederland heeft opgezet om meer bekendheid voor de organisatie te krijgen en om geld in te zamelen voor Right To Play. De opbrengst van de loop in 2007, ter grootte van EUR 340.000, is gebruikt om activiteiten van Right To Play te ondersteunen in regio's die zijn getroffen door oorlog, armoede en ziekte.

Johann Olav Koss zei: "De relatie die AEGON en Right To Play hebben opgebouwd gedurende de afgelopen 4 jaar blijkt een gouden combinatie te zijn. Met de uitbreiding van het partnerschap gaan we nu een nieuwe fase in waarbij AEGON Right To Play zal ondersteunen bij de implementatie van sport- en spelprogramma's en bij het opbouwen van nieuwe programma's zodat de organisatie verder kan groeien. De betrokkenheid van AEGON over de jaren en de enorme betrokkenheid van de medewerkers is een groot voorbeeld van een internationaal gerespecteerd bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan gemeenschappen in de meest achtergebleven regio's ter wereld."

Naast Right To Play ondersteunt AEGON op maatschappelijk terrein tevens internationaal kankeronderzoek, en andere organisaties op het gebied van onderwijs en sociaal-maatschappelijk werk die tot doel hebben de kwaliteit van leven te verbeteren en mogelijkheden te scheppen voor mensen en gemeenschappen in Amerika, Europa en Azië.

AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

RIGHT TO PLAY

De internationale humanitaire organisatie Right To Play gebruikt, daarbij ondersteund door atleten, speciaal ontwikkelde sport- en spelprogramma's om de gezondheid van kinderen in de meest achtergestelde regio's ter wereld te verbeteren, hun algemene ontwikkeling te bevorderen en om de door oorlog, armoede en ziekte getroffen gemeenschap waarin zij leven een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Right To Play heeft projecten in meer dan twintig landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De aandacht richt zich vooral op onderwijs en ontwikkeling van kinderen, ontwikkeling van de gemeenschap, conflict preventie en peace education, en op gezondheid en preventie van ziektes.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en

  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations          Investor Relations
  Telefoon: +31-070-344-8344     Telefoon: +31-070-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com      E-mail: ir@aegon.com

  Website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.