Internationale TeleSUR Conferentie: debat over de eigendom van media en het recht om te informeren

23 Mei, 2007, 18:34 BST Van TeleSUR

CARACAS, May 23 /PRNewswire/ --

- De Pan-Latijns Amerikaans televisiezender TeleSUR heeft een debat gehouden in samenwerking met gerenommeerde journalisten, directieleden van mediabedrijven en intellectuelen.

De Internationale Conferentie voor Communicatie die door TeleSUR , de nieuwe televisiezender van Zuid-Amerika, georganiseerd werd duurde tot zondag 20 mei. Twee dagen lang werden er interessante ronde tafel debatten gehouden die voor het publiek toegankelijk waren. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen waren: "Straffeloosheid en de macht van grote mediagroepen", "De verantwoordelijkheid van de nationale overheid" , "Het gebruik van radio- en televisiezendtijd als staatseigendom", "De sociale eigendom van de media" en "Alternatieven voor de huidige situatie".

Photo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20070523/258426

Deelnemers aan het debat, genaamd " Het recht om te informeren en geïnformeerd te worden", waren: journalisten zoals Ignacio Ramonet, directeur van "Le Monde Diplomatique;" Miguel Bonasso, een Argentijns congreslid en journalist, Michel Collon, een Belgische journalist, Ignacio López Vigil, een journalist gespecialiseerd in communicatiemedia, Tariq Ali, uitgever van het Britse "New Left Review;" Fernando Buen Abad Dominguez, een Mexicaanse filosoof en specialist op het gebied van audiovisuele communicatie en een twintigtal andere specialisten naast een gelijkwaardig aantal leden van de adviesraad van TeleSUR, waaronder de filmregisseurs Pino Solanas (Argentinië) , Jorge Sanjinés (Bolivia), Tristán Bauer (Argentinië), Orlando Senna (Brazilië) en acteur en Afrikaans-Amerikaanse mensenrechtenactivist Danny Glover (VS). Andere deelnemers waren directieleden van Canal 7 Argentina, Cubavisión, Canal 7 uit Bolivia en andere Latijns-Amerikaanse televisiezenders, en uiteraard ook televisiezenders uit Venezuela zelf, het gastland van de conferentie.

Gedurende deze twee dagen, zijn de deelnemers tot enkele voorname conclusies gekomen. Er werden voorstellen gedaan die door de Venezolaanse sociale organisaties met open armen ontvangen zijn, waaronder die van de journalist Ignacio Ramonet. Hij sprak over de macht van de media en presenteerde een alternatief kader voor hegemonische macht, gebaseerd op een strategie met de drie volgende aandachtspunten: "De nationale overheid inzetten om publieke omroepen te versterken", "Het aanmoedigen van het creëren van lokale communicatiegroepen en het versterken van hun contacten middels het internet" en tot slot " Het regelmatig coördineren van gebruikers".

Bovendien vertelde de acteur Danny Glover dat de machtskwestie van de media en de inspraak van de burgers in de media, in de Verenigde Staten niet ter discussie zal worden gebracht. "Burgers (van de Verenigde Staten) hebben geen recht van spreken als het gaat om een dialoog waarbij zij macht over informatieverstrekking zouden kunnen hebben,' aldus Glover. "Wij zien de machtspositie van de media. Mensen zouden deze macht terug moeten eisen en zelf de voortbrengers van media moeten zijn".

Deelnemers kwamen overeen om de ontwikkeling van een geconsolideerde platform van onafhankelijke lokale communicatiegroepen te bevorderen, als tegenwicht op de publieke opinie die door de macht van de transnationale media de kop in wordt gedrukt.

Ter afsluiting van het debat, gaf de adviesraad van TeleSUR, gesteund door alle debatdeelnemers, haar goedkeuring op een slotmanifest met daarin de navolgende punten:

"Radio- en televisiezenders zijn een waardevol bezit van de mensheid die door de nationale overheid beheerd worden ter bevordering van het vermaak van het volk. Iedereen zal beamen dat zij eigendom zijn van ondernemingen.

Daarom heeft de nationale overheid de bevoegdheid om licenties goed te keuren, in te trekken of te vernieuwen overeenkomstig betreffende staatsregelingen, nationale wetgeving en de criteria van de Verenigde Naties aangaande mensenrechten en collectieve belangen. Legio regeringsstaten, waaronder de Latijns-Amerikaanse regeringen, hebben in het recente verleden gebruik gemaakt van deze soevereine machtspositie.

"Dit heeft niets met persvrijheid of vrijheid van meningsuiting te maken, wat een duidelijke ratificatie van de fundamentele burgerrechten voor vrijheid van meningsuiting inhoudt."

"Om te kunnen garanderen dat ze een waardevol bezit van de mensheid blijven, is het van essentieel belang dat de radio- en televisiezenders in Latijns-Amerika gedemocratiseerd worden. Een concessie waar op dit moment door transnationale en nationale economische groeperingen de voorkeur aan wordt gegeven, boven het creëren van publieke televisiezenders.

Derhalve verwelkomen wij met groot enthousiasme, het recent genomen besluit van Argentinië, Brazilië en Uruguay om publieke zendtijd terug te eisen. In Argentinië biedt de culturele zender Encuentro nieuwe perspectieven, dankzij de overheid zelf.

Brazilië heeft met succes een nationale publieke televisiezender gelanceerd dat in het leven is geroepen met behulp van televisiezenders van de overheid en universiteiten, provinciale- en wettelijke televisiezenders, educatieve- en lokale televisiezenders. Hiermee is de eerste stap in de richting van democratisering van radio- en televisiezendtijd gezet.

Over TeleSUR

De nieuwe televisiezender TeleSUR, is een Pan-Latijns televisienetwerk dat sinds 2005, 24 uur per dag satellietprogramma's uitzendt. Hiermee creëren zij een opening om vanuit Latijns-Amerika met de hele wereld te kunnen communiceren. Haar redactiebeleid is gebaseerd op het bevorderen van Latijns-Amerikaans-Caribische integratie op basis van meerderheid en diversiteit. TeleSUR wordt in Argentinië, Bolivia, Cuba, Nicaragua en Venezuela ontvangen. Het heeft een bereik van miljoenen kijkers verdeeld over twintig Latijns-Amerikaanse en Caribische landen alsmede een deel van Europa en Azië, dankzij getekende overeenkomsten met onafhankelijke, lokale televisienetwerken.

Voor meer informatie over dit evenement, kunt u terecht op de website van TeleSUR : www.telesurtv.net.

BRON TeleSUR