Intersolar North America 2008: Duitsland versterkt investeringsomstandigheden voor zonne-energie

15 Jul, 2008, 00:13 BST Van Invest in Germany

BERLIJN, July 14 /PRNewswire/ -- Het investeringsmodel, onderzoeksmilieu en de getalenteerde arbeidskrachten van Duitsland dwingen de sector voor zonne-energie (photovoltaics, PV) naar een zogenaamde grid parity, een toestand waarin de productie van PV evenveel kost voor de consument als elektriciteit uit het lichtnet. Een overzicht van deze en andere investeringsvoordelen in Duitsland zullen onderdeel uitmaken van Intersolar North America 2008 van 15 tot 17 juli in San Francisco, Californië.

Vandaag de dag is de Duitse markt voor zonne-energie de grootste ter wereld. De capaciteit van de geïnstalleerde PV van 3,8 GWp (Gigawatt piek) maakt bijna de helft van de gehele mondiale markt voor zonne-energie uit. Deze hoge capaciteit betekent dat PV voor veel bedrijven een lucratieve onderneming is. In 2007 was de omzet in de PV-industrie 5,7 miljard euro. Hoge olieprijzen en de Duitse toewijding aan het verminderen van de CO2-uitstoot zorgen ervoor dat het er voor de toekomst van zonne-energie wat betreft groeimogelijkheden rooskleurig uitziet. Naar verwachting zal deze markt de komende jaren met ongeveer 25% toenemen en de Duitse PV-capaciteit zal in 2010 mogelijk de 6 GWp passeren.

Onderzoeksmilieu en investeringsmodel sturen de industrie

De Duitse arbeidskrachten zijn getalenteerd en beschikken over jarenlange ervaring in de zonne-energie en zonne-energieproducten. Deze kennis van de PV-industrie beperkt zich niet tot technici en wetenschappers; het omvat ook bevoegde autoriteiten die investeringen in PV steunen en aanvragen voor nieuwe constructieproducten binnen korte tijd verwerken.

De technische specialisten en onderzoeksinstituten in Duitsland lopen wat betreft PV-technologie voorop. Het Helmholz Zentrum in Berlijn bijvoorbeeld (voorheen het Hahn-Meitner Institut HMI) is betrokken bij geavanceerd onderzoek naar kristallijne siliciumzonnecellen met dunnelaagtechnologie.

Een positief investeringsmodel is een van de voornaamste redenen waarom Duitsland zoveel bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie herbergt. De Duitse wet voor terugleververgoeding (EEG) schrijft voor dat eigenaars van PV-apparatuur, zoals zonnepanelen, een terugleververgoeding ontvangen wanneer zij zonne-energie aan het lichtnet terugleveren. Het tarief staat voor twintig jaar vast, waardoor het voor huiseigenaars, bedrijven en andere instellingen lonend is om zonnepanelen te bezitten en hiermee bij te dragen aan het aandeel van duurzame energie in het lichtnet van Duitsland.

Aangepaste EEG: De voorsprong van Duitsland veiligstellen

De EEG stelt voor om de terugleververgoeding ieder jaar te verlagen om zo de industrie te motiveren efficiëntie en kostenbesparingen na te streven. De aangepaste EEG, die onlangs door beide kamers van de Duitse wetgeving is goedgekeurd, heeft de jaarlijkse verlaging vastgesteld tussen acht en tien procent in 2009 en 2010, en jaarlijks negen procent voor 2011 en volgende jaren.

"Het huidige investeringsmodel, dat ervoor heeft gezorgd dat Duitsland voor veel zonne-energiebedrijven, waaronder ook Amerikaanse marktleiders als First Solar, een aantrekkelijke locatie voor investeringen in zonne-energie is geworden, blijft met de nieuwe EEG behouden", zei Nikolai Dobrott, hoofd van het duurzame energieteam voor Invest in Germany. "De snelheid waarmee de vergoeding afneemt, zal de reeds sterke competitie om grid parity te bereiken alleen maar aanscherpen: een doel dat zonne-energie een volledig onderdeel van de mainstream wil maken en hogere winsten voor investeerders in zonne-energie wil genereren.

Invest in Germany is het agentschap van de Bondsrepubliek Duitsland dat binnenlandse investeringen stimuleert. Het voorziet investeerder van uitgebreide steun: van de keuze van een locatie tot het in praktijk brengen van investeringsbesluiten. U vindt Invest in Germany in het Duitse paviljoen bij kraam 9800B.

  
  Invest in Germany GmbH,
  Hoofdkantoor,
  Tel: +49-30-200-099-0,
  Fax: +49-30-200-099-111,
  office@invest-in-germany.com ;
  http://www.invest-in-germany.com
  Contact voor de media:
  Eva Henkel,
  Tel:+49-30-200-099-173,
  Fax:+49-30-200-099-111,
  henkel@invest-in-germany.com 

BRON Invest in Germany