Introgens ADVEXIN p53-therapie aan kankerpatiënten met Li-Fraumenisyndroom

09 Mei, 2006, 13:46 BST Van Introgen Therapeutics, Inc.

AUSTIN, Texas, May 9 /PRNewswire/ --

- ADVEXIN beschikbaar in compassionate use-programma voor geschikte patiënten

Introgen Therapeutics' (Nasdaq: INGN) ADVEXIN p53-therapie is met succes gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten met het Li-Fraumenisyndroom in een compassionate use-programma onder een protocol dat is goedgekeurd door de U.S. Food and Drug Administration. Gebaseerd op bemoedigende klinische bevindingen maakt Introgen de ADVEXIN p53-therapie via protocollen bij bevoegde instituten beschikbaar in een compassionate use-programma voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met het Li-Fraumenisysndroom en tumors hebben die immuun zijn voor standaardbehandelingen.

Over het Li-Fraumenisyndroom

Li-Fraumenisyndroom (LFS) is een erfelijke genetische afwijking die het risico op het ontwikkelen van verschillende typen kanker vergroot, waarbij de kanker zich normaliter voordoet op jonge leeftijd. De meerderheid van LFS-families hebben erfelijke mutaties in het p53-gen dat tumors moet onderdrukken. De behandeling van Li-Fraumenitumors met ADVEXIN p53 is een behandeling gericht op de moleculaire afwijking die de oorzaak en de progressie van deze typen kanker veroorzaakt.

Robert E. Sobol, doctor in de medicijnen en Introgens senior vice president van de afdeling Clinical and Scientific Affairs, zei: "Behandeling met ADVEXIN van tumors die het resultaat zijn van dit syndroom, representeren het toppunt van doeltherapie aangezien de oorzaak van deze typen kanker te wijten is aan een abnormale p53-functie, die direct door de behandeling met ADVEXIN wordt aangepakt."

Deelnamecriteria

De deelnamecriteria kunt u opvragen door contact op te nemen met Introgen via de gratis Clinical Trials-hotline op +1-866-631-4646.

Over ADVEXIN

De ADVEXIN p53-therapie is een doelgerichte moleculaire behandeling met brede toepasbaarheid op een groot gebied van tumortypen en klinische achtergronden, omdat het afrekent met een van de meest fundamentele en gebruikelijke moleculaire afwijkingen, de abnormale onderdrukkingsfunctie tegen tumors van gen p53, dat geassocieerd wordt met het ontstaan, het ontwikkelen en de behandelingsresistentie van kanker.

Met ADVEXIN wordt een p53-proteïne in zeer hoge concentraties in het kankerweefsel ingebracht en worden de kankercellen zeer selectief uitgeroeid. p53, bekend als de "bewaker van het genoom", is een normaal onderdeel van cellen en staat bekend als de tumoronderdrukker omdat het de groei van tumorcellen tegengaat. Een van de belangrijkste rollen van dit proteïne is het elimineren van kankercellen door deze te herkennen wanneer de cel door mutaties is beschadigd en de celgroei te stoppen om met het herstel te kunnen beginnen. Als de cel niet meer hersteld kan worden, zorgt p53 ervoor dat de cel sterft en wordt afgevoerd om zo te voorkomen dat de cel oncontroleerbaar begint te groeien.

ADVEXIN is bij verschillende typen kanker geëvalueerd en ook in combinatie met enkele standaardbehandelingen tegen kanker, zoals bestraling en chemotherapie. De gegevens van de verschillende gepubliceerde preklinische en klinische onderzoeken hebben de activiteit van ADVEXIN als monotherapie en het veilig vergroten van de antikankereffecten van bestraling en chemotherapie aangetoond.

Over Introgen Therapeutics, Inc.

Introgen Therapeutics, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het onderzoek, de ontwikkeling en de marketing van doelgerichte moleculaire therapieën voor de behandeling van kanker en andere ziekten. Introgen ontwikkelt momenteel moleculaire therapieën, immunotherapieën, vaccins en tumoronderdrukkende therapieën met nanodeeltjes om een brede reeks aan kankertypen te kunnen behandelen met behulp van tumoronderdrukkers, boodschappereiwitten (cytokines) en genen. Introgen heeft afdelingen voor geïntegreerd onderzoek, ontwikkeling en productie maar ook klinische afdelingen en afdelingen voor het voldoen aan de regelgeving. Daarnaast beheert Introgen meerdere productiefaciliteiten waaronder een cGMP-productiefaciliteit op commerciële schaal.

Beweringen in deze uitgave die niet strikt historisch zijn kunnen "toekomstgerichte beweringen" zijn, waaronder die met betrekking tot Introgens toekomstig succes met het klinische ontwikkelingsprogramma van ADVEXIN voor de behandeling van kankerpatiënten met het Li-Fraumenisyndroom. De ADVEXIN p53-therapie bevindt zich nog in de onderzoeksfase en is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. De veiligheid en effectiviteit van de ADVEXIN p53-therapie voor de behandeling van LFS is nog niet bevestigd in klinisch onderzoek. Introgen kan in de toekomst naar eigen inzicht de deelnamecriteria wijzigen of het beschikbaar stellen van de ADVEXIN p53-therapie in het compassionate use-programma stopzetten zonder voorafgaande mededeling. Er is geen garantie dat een patiënt de ADVEXIN p53-therapie krijgt op basis van compassionate use. De daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken van degenen, die zijn beschreven in dit persbericht vanwege risico's en onzekerheden die bestaan in het operationele en zakelijke klimaat van Introgen, waaronder de status van de productontwikkeling en de beperkte ervaring in de ontwikkeling van op gentherapie gebaseerde medicijnen in het algemeen, afhankelijkheid van eigendomstechnologie en het huidige concurrentieklimaat, geschiedenis van bedrijfsverliezen en geaccumuleerde tekorten, betrouwbaarheid van collectieve relaties en onzekerheden gerelateerd aan klinisch onderzoek, de veiligheid en effectiviteit van Introgens productkandidaten, de mogelijkheid de juiste wettelijke goedkeuringen te verkrijgen, Introgens octrooibescherming en marktacceptatie, alsmede andere risico's die regelmatig in detail beschreven worden in de archieven van Introgen en ingeleverd zijn bij de Securities and Exchange Commission, waaronder het archief op formulier 10-K en formulier 10-Q. Introgen neemt geen verplichting op zich de resultaten van enige revisie van enig toekomstgerichte bewering openbaar te maken die gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die zich voordoen na de uitgiftedatum hiervan.

Opmerking van de redactie: Voor meer informatie over Introgen Therapeutics of voor een lijst gearchiveerde persberichten, kunt u Introgens website bezoeken op: http://www.introgen.com .

  
  Contact:
  Introgen Therapeutics, Inc.
  C. Channing Burke
  +1-512-708-9310 Ext. 322
  E-mail: c.burke@introgen.com

Website: http://www.introgen.com

BRON Introgen Therapeutics, Inc.