IPA vraagt UPS om haar laatste, beste en definitieve contractaanbod

24 Jun, 2005, 08:40 BST Van Independent Pilots Association

WASHINGTON, June 24 /PRNewswire/ --

- NMB plaatst UPS/IPA voor onbepaalde tijd in een impasse

- Directie van IPA vraagt om definitieve machtiging voor staking, ontheffing van federale bemiddeling

Na 32 maanden onderhandelen vraagt de Independent Pilots Association UPS om haar laatste, beste en definitieve aanbod wat een nieuw contract met haar piloten betreft.

"Wij geven UPS tot aan het einde van de maand om met haar laatste, beste en definitieve contractaanbod op de proppen te komen," aldus Capt. Tom Nicholson, president van de IPA. "Als UPS niet bereid, of niet in staat, is ons haar laatste, beste en definitieve contractaanbod te geven zodat wij dit ter stemming aan onze piloten kunnen voorleggen, gaat de IPA de hoogtepunten van de definitieve aanboden van UPS wat de vijf openstaande artikelen betreft compileren en deze ter stemming aan onze piloten voorleggen."

Een jaar na het gezamenlijke verzoek om federale bemiddeling hebben de IPA en UPS geen van de vijf voornaamste artikelen die open stonden toen het verzoek werd geplaatst, geschikt. Deze contractartikelen zijn omvang, planning, pensioen, vergoeding en gezondheidszorgkosten.

"Deze onderhandelingen zijn in een impasse geraakt; nu moeten onze piloten van zich laten horen met een stemming om UPS te laten weten dat haar aanbod voor onze leden gewoon niet van de grond komt," aldus Capt. Nicholson. "Naast de stemming over het definitieve aanbod van UPS zullen wij onze piloten ook vragen de IPA-directie definitief te machtigen een staking uit te roepen en om ontheffing van federale bemiddeling verzoeken.

Hoewel de IPA geen bijzonderheden kan geven over de definitieve positie van UPS wat de openstaande artikelen betreft alvorens deze met hun leden te delen, had Capt. Nicholson het volgende te zeggen over de definitieve positie van UPS wat elk van de voornaamste openstaande artikelen betreft.

  
  - Omvang: "Het laatste aanbod van het bedrijf maakte het mogelijk
   Amerikaanse banen uit te besteden aan expediteurs in de Derde Wereld 
   met een dubieuze geschiedenis op het gebied van veiligheid en 
   betrouwbaarheid."

  - Planning: "UPS heeft onze onderhandelaars, die enorm hard hebben
   gewerkt tijdens verder productieve planningsbesprekingen, 
   onderuitgehaald. Het bedrijf heeft geweigerd rustfaciliteiten te 
   verschaffen die aan de industriestandaard voldoen aan zijn 
   bemanningsleden, die overal ter wereld, dag en nacht, een uitermate 
   vermoeiend vliegschema aanhouden, dat diverse tijdzones beslaat. "

  - Pensioen: "Hier gaat het er om ons pensioen veilig te stellen en te
   voorkomen dat wat het personeel van United Airlines of Enron is 
   overkomen, hier gebeurt. Ook gaat het erom op gelijke voet te komen 
   staan met de pensioenen van onze tegenhangers bij FedEx."

  - Vergoeding: "Het definitieve aanbod van UPS is op zijn zachtst
   uitgedrukt karig en komt voor een aanzienlijk percentage van onze leden 
   op een salarisverlaging neer."

  - Gezondheidszorgkosten: "Het definitieve aanbod van UPS zou ons
   maandelijkse eigen risico met meer dan 1.000% doen toenemen."

De stemming over het huidige contractaanbod van UPS en de definitieve machtiging van een staking worden rond mid-augustus verwacht.

BRON Independent Pilots Association