Ironwood presenteert positieve resultaten van fase 2b onderzoek voor Linaclotide bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom met constipatie

21 Okt, 2008, 23:37 BST Van Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

WENEN, Oostenrijk, October 21 /PRNewswire/ --

- Gegevens vandaag gepresenteerd tijdens de 16e Verenigde Europese Gastro-enterologieweek -

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (voorheen Microbia, Inc.) heeft vandaag de presentatie verricht van de resultaten van een Fase 2b onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van linaclotide bij 420 patiënten met prikkelbare darmsyndroom met constipatie (IBS-C). Analyse van de gegevens wijst uit dat een eenmaal dagelijkse orale toediening van linaclotide, bij diverse verschillende doseringen, de abdominale pijn en constipatiesymptomen van patiënten met IBS-C gedurende de volledige onderzoeksperiode van 12 weken aanzienlijk verlichtte. Daarnaast rechtvaardigt het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel van deze baanbrekende samenstelling de overgang naar Fase 3 van het klinisch onderzoek. De studieresultaten werden vandaag gepresenteerd tijdens de 16e Verenigde Europese Gastro-enterologieweek in Wenen.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081006/NEM080ALOGO )

"IBS-C wordt gekenmerkt door abdominale pijn en constipatie, en in dit onderzoek rapporteerden patiënten die linaclotide kregen toegediend statistisch relevante verlichtingen van deze symptomen," aldus Jeffrey M. Johnston, M.D., F.A.C.P., vice-president en Chief Medical Officer bij Ironwood. "Patiënten hebben behoefte aan effectieve en goed getolereerde therapieën die zowel de pijn als de constipatie die zich voordoet bij IBS-C aanpakken. De aanmoedigende resultaten van dit onderzoek geven aan dat linaclotide een waardevolle nieuwe behandeling kan zijn voor deze patiënten."

Resultaten van het onderzoek

420 willekeurige patiënten werden toegelaten tot het onderzoek, waarvan 337 de behandelingsperiode van 12 weken geheel hebben doorlopen. Bij alle doseringsniveaus van linaclotide was de verbetering in de volledige spontane darmbewegingsfrequentie -- het primaire eindpunt van het onderzoek -- tussen basislijn en statistisch significant (2,5 tot 3,6 tegenover 1,0; p = 0,0036 tot <0,0001). Daarnaast trad een aanzienlijke verlichting van de abdominale pijn op bij alle groepen die werden behandeld met linaclotide, in vergelijking met de groep die een placebo kreeg toegediend (-0,7 tot -0,9 wijziging ten opzichte van de basislijn op een ordinale 5-punts hevigheidsschaal tegenover -0,5; p = 0,0239 tot <0.0001), en bij de 26 procent van de patiënten met een basislijn van zware tot zeer zware abdominale pijn was de verbetering nog meer uitgesproken (-0,8 tot -1,3 tegenover -0,2; p = 0,0236 tot <0,0001). De resultaten voor spontane darmbewegingsfrequentie, consistentie van de ontlasting, spanning, abdominale ongemakken, opgeblazen gevoel, hevigheid van IBS-symptomen, en andere globale evaluaties waren statistisch significant voor de twee hoogste doseringsgroepen, 300 ug en 600 ug, en voor ten minste één van de twee lagere doseringen, 75 en 150 ug, voor elk eindpunt. Het effect van de behandeling met linaclotide manifesteerde zich in de eerste week van de behandeling en hield aan gedurende de volledige behandelingsperiode van 12 weken; er waren geen aanwijzigen voor een terugslagreactie van IBS-symptomen na beëindiging van de behandeling. Linaclotide werd goed getolereerd op alle doseringsniveaus zonder ernstige negatieve bijwerkingen in verband met de behandeling. De meest voorkomende negatieve bijwerking was diarree, welke zich voordeed bij 11 tot 18 procent van de patiënten die werden behandeld met linaclotide, tegenover 1 procent van de patiënten die werden behandeld met een placebo. Diarree resulteerde in het beëindigen van het onderzoek bij 1 tot 7 procent van de patiënten die werden behandeld met linaclotide en geen van de patiënten die werden behandeld met een placebo. Er werden geen dehydratatie of elektrolytafwijkingen in verband met de behandeling geconstateerd.

Ironwood en haar Noord-Amerikaanse partner Forest Laboratories verwachten twee cruciale Fase 3 onderzoeken met patiënten met IBS-C van start te kunnen laten gaan in januari 2009.

Opzet van Fase 2b van het IBS-C onderzoek

Dit Noord-Amerikaanse, willekeurige, in meerdere centra uitgevoerde, dubbelblinde, placebogestuurde, doseringsbepalende Fase 2b onderzoek met parallelle groepen was opgezet om de veiligheid, werkzaamheid en het effect van verschillende doseringen van linaclotide te bepalen bij patiënten met IBS-C. Het primaire werkzaamheidseindpunt was de afwijking van de spontane darmbewegingsfrequentie ten opzichte van de basislijn. Tijdens het onderzoek werd de uitwerking geëvalueerd van de orale toediening, eenmaal daags, van 75, 150, 300 of 600 ug linaclotide of een placebo, aan volwassenen die voldeden aan de aangepaste Rome II-criteria voor IBS-C. De deelnemers doorliepen een basislijnperiode van 2 weken, een behandelingsperiode van 12 weken en een evaluatieperiode van twee weken na de behandeling, met een dagelijkse evaluatie van de darmwerking en de hevigheid van de symptomen, en een wekelijkse algemene evaluatie door middel van een interactief spraakgestuurd geautomatiseerd systeem. Tijdens de basislijnperiode moesten de patiënten een spontane darmbewegingsfrequentie van <3 per week laten zien, en gemiddeld dagelijkse abdominale pijn of ongemakken van op zijn minst milde hevigheid. De effecten van de behandeling op de te behandelen populatie werden geschat door middel van een analyse van de covariantie en de Cochran-Mantel Haenszel-test.

Over Linaclotide

Linaclotide is een geheel nieuwe samenstelling die momenteel wordt geëvalueerd voor de behandeling van IBS-C, chronische constipatie (CC), en andere gastro-intestinale stoornissen. Linaclotide is ontwikkeld om een effect op de darmen te hebben met zo min mogelijke systemische uitwerkingen. Linaclotide is een agonist van guanylaat cyclase type-C, een receptor die wordt aangetroffen op de darmwand. De veiligheid en werkzaamheid van linaclotide werden geëvalueerd in een uitgebreid Fase 2b programma dat bestond uit twee klinische onderzoeken waarbij meer dan 700 patiënten met IBS-C of CC betrokken waren. Bij patiënten met IBS-C, verlichtte linaclotide de abdominale pijn en constipatie -- de typische kenmerken van de aandoening -- gedurende de volledige behandelingsperiode van 12 weken. Bij patiënten met CC verlichtte linaclotide de constipatie gedurende de volledige onderzoeksperiode van vier weken. Linaclotide werd in beide Fase 2b onderzoeken bij alle doseringen goed verdragen. De meest voorkomende negatieve bijwerking was diarree. Een patent op de samenstelling van linaclotide in de Verenigde Staten loopt af in 2025. In september 2007 gingen Ironwood en Forest Laboratories een gelijkwaardig samenwerkingsverband aan voor de gezamenlijke ontwikkeling en promotie van linaclotide in de Verenigde Staten Ironwood behoudt de exclusieve rechten op linaclotide buiten Noord-Amerika.

Over prikkelbare darmsyndroom (IBS)

Een op zes volwassenen in ontwikkelde landen leidt aan IBS, een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door abdominale pijn en een verstoorde darmfunctie. IBS is verantwoordelijk voor 12 procent van de bezoeken van volwassenen aan primaire zorgverleners en is de meest voorkomende diagnose die door gastro-enterologen wordt gesteld. De kosten voor de gezondheidszorg in verband met IBS bedragen meer dan US$25 miljard per jaar. IBS-patiënten vallen grotendeels in drie subgroepen -- constipatie-predominant (IBS-C), diarree-predominant (IBS-D) en gemengd (IBS-M). Van deze patiënten leidt 30 tot 40 procent aan IBS-C. Er zijn momenteel slechts enkele therapieën beschikbaar ter behandeling van de negen miljoen Amerikaanse patiënten waarbij IBS-C is vastgesteld.

Over Ironwood Pharmaceuticals

Ironwood Pharmaceuticals (voorheen Microbia) (www.ironwoodpharma.com) is een farmaceutische onderneming die zich heeft toegelegd op de kunst van het ontwikkelen van uitmuntende geneesmiddelen. Het bedrijf heeft diverse klinische kandidaten in ontwikkeling -- linaclotide voor de behandeling van prikkelbare darmsyndroom met constipatie, chronische constipatie en andere functionele gastro-intestinale stoornissen; en baanbrekende, geheel nieuwe cholesterolabsorbtieremmers door de behandeling van hypercholesterolemie. Ironwood kent daarnaast een groeiend ontwikkeltraject van aanvullende kandidaat-geneesmiddelen in vroegere ontwikkelingsstadia. Microbia Precision Engineering, Inc., een dochter waarin Ironwood een meerderheidsbelang heeft, is een industrieel biotechnologiebedrijf dat baanbrekende bioprocessen voor de productie van specialistische chemicaliën ontwikkelt en op de markt brengt. Ironwood heeft US$281 miljoen aan private equity financiering verworven en is gevestigd in Cambridge, Massachusetts.

  
  Susan Brady
  Corporate Communications
  Ironwood
  +1-617-621-8304
  sbrady@ironwoodpharma.com

Website: http://www.ironwoodpharma.com

BRON Ironwood Pharmaceuticals, Inc.