IsoTis, Inc. dient registratieverklaring voor openbare uitgifte in

30 Jan, 2007, 06:33 GMT Van IsoTis Orthobiologics

IRVINE, Californië, January 30 /PRNewswire/ -- IsoTis, Inc. (Nasdaq: ISOT), het orthobiologicabedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een registratieverklaring Form S-1 heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission voor een voorgestelde openbare uitgifte van zijn gewone aandeel.

De leidende ondertekenaar voor de uitgifte is Thomas Weisel Partners LLC. William Blair & Company doet dienst als co-manager. De uitgifte zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus. Wanneer ze beschikbaar zijn kunnen exemplaren van het preliminaire prospectus dat verband houdt met deze uitgifte verkregen worden bij Thomas Weisel Partners op One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, Verenigde Staten, Tel: +1-415-364-2720.

Een registratieverklaring die verband houdt met deze effecten is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, maar is nog niet van kracht. Deze effecten mogen niet worden verkocht, noch mag een bod om te kopen worden aanvaard, voordat de registratieverklaring van kracht wordt. Dit persbericht zal geen bod om te verkopen vertegenwoordigen of het verzoek van een bod om te kopen, noch zal de verkoop van deze effecten plaatsvinden in staten of jurisdicties waarin zo'n bod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor registratie of bevoegdheid onder de effectenwetgeving van zo'n staat.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen" in de betekenis van Sectie 21E van de Securities Exchange Act uit 1934, zoals die is geamendeerd, inclusief waar wordt verwezen naar plannen en verwachtingen van het management voor toekomstige activiteiten, prospecten en financiële situatie. Woorden zoals "strategie," "verwacht," "neemt zich voor," "voorziet," "gelooft," "zal," "blijft," "schat in," "is van plan," "projecten," "doelen," "doelstellingen," "kan," "zou kunnen," en andere woorden van gelijke strekking zijn bedoeld om zulke vooruitziende verklaringen vast te stellen. Men kan ze ook vaststellen door het feit dat ze niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Zulke verklaringen zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van IsoTis, Inc. Men zou geen overmatig vertrouwen moeten hebben op deze verklaringen, omdat ze door hun aard afhankelijk zijn van bekende en onbekende risico's en kunnen worden beïnvloed door factoren buiten de macht van IsoTis, Inc. Eigenlijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen van actuele verwachtingen vanwege een aantal factoren en onzekerheden die IsoTis, Inc. beïnvloeden, inclusief, maar niet beperkt tot, het krijgen van onvoldoende aandeelhouderssteun voor het Aanbod tot omwisseling, het onvermogen om de aandelen van IsoTis, Inc. tijdig op de NASDAQ noteren, als dat al lukt, de situatie op de markt op het tijdstip van het voorgestelde aanbod en het onvermogen om goedkeuring van de SEC te krijgen voor het aanbod. IsoTis, Inc. doet uitdrukkelijk afstand van ieder voornemen of iedere verplichting om deze vooruitziende verklaringen bij te werken, behalve zoals wordt vereist door de wet.

BRON IsoTis Orthobiologics