Jaarresultaat 2008 Fortis Bank Nederland: Operationele nettowinst EUR 604 miljoen

26 Maa, 2009, 09:15 GMT Van Fortis Bank Nederland

AMSTERDAM, March 26 /PRNewswire/ -- Alle business lines - Retail Banking, Private Banking en Merchant Banking, - leverden een positieve bijdrage aan de operationele nettowinst. Het netto resultaat bedroeg EUR 18,5 miljard negatief, hoofdzakelijk als gevolg van een verlies op de overdracht van het belang in RFS Holdings BV. Tevens was sprake van een kredietvoorziening gerelateerd aan de Madoff-fraude van circa EUR 0,9 miljard.

Ondanks moeilijke en uitdagende omstandigheden in 2008 behaalden alle business lines een operationele nettowinst van in totaal EUR 604 miljoen. De kredietcrisis, zowel voelbaar op de financiële markten als in de reële economie, had in 2008 een negatieve invloed op de operationele nettowinst. Daarnaast had de turbulentie rondom Fortis Groep en het uiteindelijk uit elkaar vallen van deze groep een negatief effect op de financiële resultaten van Fortis Bank Nederland. Deze effecten manifesteerden zich nagenoeg geheel in de tweede helft van vorig jaar.

De Raad van Bestuur heeft afgezien van iedere vorm van variabele beloning over 2008. Het senior management heeft afgezien van de professionele beloning over 2008 en ontvangt uitsluitend de variabele beloning zoals vastgelegd in de CAO.

Netto resultaat: EUR 18,5 miljard negatief

Voor de bepaling van het netto resultaat is een eenmalig boekverlies genomen van EUR 17,7 miljard op het belang in RFS Holdings BV (de holding die ABN AMRO heeft overgenomen en waar Fortis Bank Nederland een 33,8% belang in had, gelijk aan de aan haar toegewezen ABN AMRO-onderdelen). Deze ABN AMRO-onderdelen stonden tot 24 december bij Fortis Bank Nederland op de balans, waarna ze werden overgedragen aan de Nederlandse Staat. Een kredietvoorziening vanwege de Madoff-fraude drukte voor EUR 922 miljoen op het netto resultaat.

  
  Fortis Bank Nederland in 2008

  - Operationele nettowinst EUR 604 miljoen, netto resultaat EUR 18,5
   miljard negatief.

  - De solvabiliteitsratio onder Basel I bedroeg eind december 2008 11,2 %,
   de Tier 1 ratio kwam uit op 7,4%. Onder Basel II was dit 16,6%, 
   respectievelijk 11,1%, met name vanwege een lagere risicoweging van
   Nederlandse hypotheken.

  - De operationele kosten, gecorrigeerd voor het effect van integratie- en
   separatiekosten, bleven gelijk aan het niveau 2007.

  - Kredietverlening aan het bedrijfsleven steeg met 5,6%. Kredietverlening
   aan consumenten steeg met 4,1%.

  - Geen investeringen in Amerikaanse hypotheekgerelateerde 
   beleggingsproducten en Collateralized Debt Obligations (CDO's).

  - In het 4e kwartaal werd op eigen kracht in de interbancaire markt
   funding opgehaald. In december 2008 bedroeg het gemiddeld saldo EUR 12
   miljard. De uitstroom van middelen, mede als gevolg van de turbulentie 
   rondom Fortis Groep, is gestopt en een instroom van nieuwe middelen 
   van klanten is in het laatste kwartaal op gang gekomen.

  - Focus op de klant, risico- en kostenbeheersing blijven in 2009 de
   belangrijkste doelstellingen, een jaar waarin separatie uit Fortis 
   Groep en integratie met ABN AMRO speerpunten zijn.

  - Om Fortis Bank Nederland visueel te profileren als een separate
   entiteit van Fortis Groep, is het "Fortis Bank Nederland" logo 
   geïntroduceerd samen met een aangepaste huisstijl voor externe en 
   interne uitingen. Om dezelfde reden is de naam voor Private Banking 
   gewijzigd van Fortis MeesPierson naar MeesPierson.

Commentaar Jan van Rutte, Voorzitter RvB Fortis Bank Nederland

"Met de kredietcrisis, de geplande integratie van ABN AMRO, het uiteenvallen van Fortis Groep en de nationalisatie van Fortis Bank Nederland was 2008 een tumultueus en uitzonderlijk jaar. Desondanks zijn we erin geslaagd over de gehele linie een operationele nettowinst te realiseren. Hiermee laten we zien dat Fortis Bank Nederland als zelfstandig bedrijf gezond is. En het biedt perspectief voor het komende jaar, waarin we bouwen aan een nieuwe bank.

De operationele nettowinst over 2008 is voor een groot deel te danken aan de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers. Uit een recent onderzoek blijkt dat deze, ondanks de zeer wisselende omstandigheden, gemotiveerd blijven en zich betrokken voelen bij de bank en haar klanten. Onze klanten, van kleine spaarder tot grote belegger, van eenmanszaak tot multinational, zijn ons in de voorbije turbulente periode trouw gebleven. Wij zijn hen voor hun loyaliteit zeer erkentelijk en bedanken hen oprecht voor hun vertrouwen.

We hebben over 2008 te maken met een negatief netto resultaat. Een enorm bedrag, dat vooral wordt veroorzaakt door een eenmalig boekverlies op de verkoop van de oorspronkelijk aan Fortis Bank Nederland toegewezen ABN AMRO-onderdelen aan de Nederlandse Staat voor EUR 6,5 miljard, terwijl deze in 2007 voor EUR 24,2 miljard waren gewaardeerd op de balans. Daarnaast werd een kredietvoorziening gevormd van EUR 0,9 miljard gerelateerd aan de Madoff-fraude.

De operationele kosten bleven in 2008 constant ten opzichte van 2007, het effect van integratie- en separatiekosten buiten beschouwing gelaten. Bij een inflatie van 2,5% is dat een ontwikkeling die positief stemt. Voor 2009 blijft kostenbeheersing een belangrijke doelstelling.

Na een jaar als 2008, met veel onzekerheid en ingrijpende gebeurtenissen, zijn we verheugd dat we in 2009 met veel energie kunnen toewerken naar het ontstaan van een nieuwe bank. De separatie vanuit Fortis Groep en daaropvolgend de integratie met ABN AMRO zullen veel interne veranderingen met zich meebrengen. We zullen daarom voor 2009, meer nog dan anders, onze klanten centraal stellen.

Onlangs maakte de heer Zalm (beoogd CEO van de nieuwe bankcombinatie) de samenstelling van het transitieteam bekend. Dat betekent dat we nu daadwerkelijk met de voorbereiding van de integratie aan de slag gaan. We kijken met vertrouwen vooruit naar de bouw van een sterke nieuwe bank."

Volledige persbericht

Het volledige persbericht is te vinden via http://www.fortis.nl

BRON Fortis Bank Nederland