Jan Nooitgedagt voorgedragen als opvolger van AEGON CFO Jos Streppel

13 Jan, 2009, 07:00 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Het Nederland, January 13 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen van AEGON N.V. zal Jan Nooitgedagt voordragen om Jos Streppel als CFO en lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. op te volgen, met ingang van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2009.

(Photo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090113/334637 )

Jos Streppel is sinds 1998 CFO en sinds 2000 lid van de Raad van Bestuur. In overeenstemming met het pensioenbeleid voor bestuurders van AEGON zal hij tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders terugtreden.

Jan Nooitgedagt (55 jaar, Nederlandse nationaliteit) is op dit moment bestuursvoorzitter van de Nederlandse en Belgische firma's van Ernst & Young, de internationale organisatie voor assurance, tax, transaction en advisory services. Jan Nooitgedagt beschikt over een zeer ruime ervaring, die hij heeft opgebouwd als voorzitter van de sector Financial Services van Ernst & Young, een functie die hij van 2000 tot en met 2005 bekleedde. In 1989 werd hij partner van Ernst & Young Accountants.

"Wij hebben alle vertrouwen in Jan Nooitgedagt als opvolger van Jos Streppel", aldus Dudley Eustace, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Jan heeft zijn hele carrière in de internationale financiële dienstverlening gewerkt. Hij heeft multinationals begeleid en deze geadviseerd over hoe om te gaan met de vele veranderingen op de financiële markten. We zijn zeer verheugd dat we iemand van zijn kaliber en met zijn integriteit hebben kunnen aantrekken. Tegelijkertijd zijn we Jos Streppel dankbaar voor de uitstekende wijze waarop hij zich al die jaren voor AEGON heeft ingezet."

"Ik ben verheugd en vereerd met het vooruitzicht CFO bij AEGON te worden", zei Jan Nooitgedagt. "Juist in deze tijd is het heel interessant om bij een wereldwijd opererende verzekeringsmaatschappij te werken en ik kijk er naar uit te kunnen voortbouwen op het solide fundament dat de afgelopen jaren is gelegd."

Zoals gebruikelijk moet de benoeming van Jan Nooitgedagt worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft bijna 32.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8344
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

Website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.