Janssen-Cilag dient in Europa een vergunningsaanvraag in om een nieuwe behandeling voor schizofrenie op de markt te brengen

05 Mei, 2006, 19:21 BST Van Johnson & Johnson

BEERSE, België, May 5 /PRNewswire/ --

Janssen-Cilag International NV kondigde vandaag aan dat het bedrijf bij het Europees Geneesmiddelenbureau een vergunningsaanvraag heeft ingediend om Paliperidone Tabletten met verlengde afgifte op de markt te brengen, een experimenteel oraal geneesmiddel met verlengde afgifte dat een keer per dag wordt ingenomen voor de behandeling van schizofrenie.

Paliperidone maakt gebruik van de OROS-technologie die het geneesmiddel geleidelijk in de bloedbaan brengt gedurende een periode van 24 uur. De handelsnaam van het product dat op de markt wordt gebracht werd nog niet bepaald.

"De verbetering van de patiëntzorg voor mensen die aan schizofrenie lijden is iets waar we als artsen die deze ziekte behandelen dagelijks naar streven," aldus Andreas Heinz, arts en directeur van de afdeling psychiatrie in het Charite Universitair Medisch Centrum van Berlijn. "We hopen dat er meer mogelijkheden ter beschikking zullen komen om aan de behoeften te voldoen van de patiënten met deze complexe, slepende ziekte."

De vergunningsaanvraag voor paliperidone is gebaseerd op een uitgebreid globaal klinisch ontwikkelingsprogramma dat werd uitgevoerd bij meer dan 1600 patiënten in 23 landen. In de Verenigde Staten werden vergunningen voor paliperidone aangevraagd en er worden ook aanvragen verwacht in andere delen van wereld.

Er wordt geschat dat wereldwijd een op 100 personen schizofrenie ontwikkelt, een van de ergste vormen van geestesziekte. De ziekte wordt gekenmerkt door positieve symptomen (hallucinaties en waanideeën) en negatieve symptomen (depressie, afgestompte emoties en sociale afzondering), en door ongeordend denken.

Na de goedkeuring zal paliperidone in Europa op de markt worden gebracht door de Janssen-Cilag bedrijven, dochterondernemingen van Johnson & Johnson, 's werelds grootste fabrikant van producten voor de gezondheidszorg en verwante diensten. Voor verdere informatie omtrent het bedrijf kunt u terecht op www.janssen-cilag.com.

(Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Indien de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd onjuist blijken te zijn of onbekende risico's of onzekerheden optreden, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen en projecties van het bedrijf. Deze risico's en onzekerheden zijn onder andere de algemene toestand en concurrentie in de sector; de economische toestand, zoals de rente- en wisselkoersschommelingen; technologische doorbraken en octrooien die door concurrenten worden verkregen; uitdagingen die zich voordoen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder het verkrijgen van vergunningen; nationale en internationale hervormingen van de gezondheidszorg en gouvernementele wetten en reglementeringen; en een tendens in de richting van beheersing van de uitgaven voor gezondheidszorg. Een uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere factoren is terug te vinden in Exhibit 99 van het jaarlijkse bedrijfsrapport op formulier 10-K voor het aanslagjaar dat op 1 januari 2006 werd beëindigd. Kopieën van dit formulier 10-K, evenals daaropvolgende archieven, zijn online beschikbaar op www.sec.gov of op aanvraag bij het bedrijf. Het bedrijf wijst elke verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen te herzien teneinde nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.)

De originele versie van dit persbericht is in het Engels geschreven en deze vertaling wordt ter beschikking gesteld door PR Newswire.

Website: www.janssen-cilag.com

BRON Johnson & Johnson