Kanton-beurs: Multinationals Sourcing Service voor internationale inkopende bedrijven

02 Sep, 2010, 04:15 BST Van China Foreign Trade Centre

GUANGZHOU, China, September 2, 2010 /PRNewswire/ --

De Multinationals Sourcing Service (hierna MSS genoemd) op de Kanton-beurs biedt een exclusief sourcingplatform voor grote internationale kopers aan. Voor de laatste sessie van de Kanton-beurs werden 11 multinationale inkopende bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan de beurs voor rechtstreekse sourcing, namelijk Auchan (Frankrijk), PPR Group (Frankrijk), ARC International (Frankrijk), Central Purchasing, Inc. (VS), AITCO International (VS), Lifetime Brands, Inc. (VS), Onninen (Finland), Mitre 10 (Nieuw-Zeeland), AIDA (Denemarken), Kohnan Shoji Co., Ltd. (Japan) en Trial Company Inc. (Japan). Doorheen de vorige 14 sessies werd MSS consequent geloofd door de inkopende bedrijven voor haar kwaliteitsdiensten, geïndividualiseerd leveringsconcept en uitstekende organisatie en activiteiten.

Via verscheidene kanalen zoals haar officiële website, Canton Fair News, brochures en pamfletten alsook andere nieuwsmedia, concentreert de Kanton-beurs zich op de promotie van het ondernemingsimago en de aanschaffingsinformatie van kopers, waardoor het een gepast aankoopplatform voor kopers creëert, en kopers voorziet van diensten zoals de preregistratie via badge, een aankoopplatform, reclame en conferenties, enz.

Door deel te nemen aan MSS brengen de kopers hun klanten niet enkel onder in een aangename onderhandelingsomgeving, maar bieden ze ook het voordeel aan nieuwe leveranciers om rechtstreekse onderhandelingen te kunnen voeren, waardoor het de kopers in staat stelt hun informatiekanalen uit te breiden en de aanschaffingsefficiëntie ter plekke te verbeteren. Daarenboven kunnen kopers via de Kanton-beurs en haar MSS-platform ook snel hun bedrijfsimago promoten en hun reputatie en invloed in de sector verbeteren.

Door het geleidelijke herstel van de wereldwijde financiële crisis is er meer wil tot aanschaffing en wordt een groter kapitaal aangewend om dit te realiseren. Sommigen hebben zelfs voorstellen gedaan aan hun leveranciers om via de site samen te werken.

Het verslag van de MSS-enquête van de Kanton-beurs toont ook aan dat meer dan 60% van de geënquêteerden aangaven dat ze geraakt werden door de wereldwijde financiële crisis. De ondervraagde inkopende bedrijven geven aan dat het leveren aan multinationals van groot belang is. Ze zijn van mening dat "Multinationals Sourcing Service ertoe bijdraagt om de leveringskanalen uit te breiden en kostenefficiënte grondstoffen te vinden;" meer dan 50% van de geënquêteerden vertelde dat het aantal kopers die ze naar de beurs stuurden stijgt. Alle geënquêteerden gaven aan dat ze follow-up-communicatie met de leveranciers onderhielden.

BRON China Foreign Trade Centre